Thao Dang : Vietnamese

Thao Dang
Subject : Vietnamese
Native : Vietnamese
Taiwan
(1) Lessons
   Unrated    
( / ) Reviews
8+ days
Offline
45 Min : $16.13 / £12.55 / €14.18
Trial: FREE

Hello, my name is Thao Dang and I'm 26 years old and currently living in Taiwan. I am a native Vietnamese speaker and teach Vietnamese. I have taught online with Verbalplanet.com since August 2016. I can speak the following languages fluently: Vietnamese, English. I am currently offering a free initial trial lesson for new students.

Detailed Profile in English

About me

I am a native Vietnamese and love my language. If there is anyone wishing to learn my mother tongue, I would love to teach them how to speak it beautifully. My trial lesson is always free as I would love to introduce Vietnamese language to everyone that is interested, even if that person later on decides not to go ahead (which is totally fine, I will not take it personally). I will customize the teaching content according to your needs and levels so do not worry of having to learn something that you do not want. Good luck!

I have been an English speaker for years. I am familiar with using English in daily contexts as well as in business ones.

Qualifications & Experience

I have taught Vietnamese from basic to advanced levels to international volunteers coming to Vietnam to work. I have numerous experiences working with students from America, Europe, Asia etc.. so I would have no problem finding a suitable teaching method for you no matter where you are from.

I scored Band 8 in the IELTS (Academic Module) test last year. Whether you are to improve your English skills generally or to prepare for the IELTS test, I would be more than happy to provide you with the help you need.

Teaching Approach

I teach Vietnamese by customizing the content to fit each student's needs and levels. My class is focused on pushing the student to the best of his or her Vietnamese language potential.

I will design the course according to the needs and level of each student so that he or she can make the best out of her potential.


Detailed Profile in Vietnamese

About me

Xin chào! Tôi là một người Việt Nam yêu tiếng mẹ đẻ của mình. Nếu bạn là một người muốn học Tiếng Việt, tôi sẽ dạy bạn cách nói Tiếng Việt thật đẹp, thật hay. Buổi học thử của tôi luôn luôn miễn phí để tạo cơ hội cho các bạn làm quen với Tiếng Việt. Mỗi lớp học sẽ được thiết kế phù hợp với nhu cầu và trính độ của mỗi học viên nên bạn không cần lo về việc sẽ phải học những thứ mình không muốn học. Chúc các bạn thành công!

Qualifications & Experience

Tôi đã từng dạy Tiếng Việt cho các tình nguyện viên quốc tế đến Việt Nam làm việc, từ trình độ cơ bản đến nâng cao. Tôi có kinh nghiệm tiếp xúc và làm việc chung với các học viên đến từ Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Úc v.v… nên có thể dễ dàng tìm ra cách dạy phù hợp với bạn dù bạn ở bất kì đâu.

Teaching Approach

Tôi dạy Tiếng Việt bằng cách thiết kế nội dung học dành riêng cho mỗi học viên tùy theo nhu cầu và trình độ của mỗi người. Lớp học của tôi tập trung vào chất lượng và sự tiến bộ của học viên.


     

Tutor not yet rated.

Complete Student Feedback

Not sure it's for you?