.

Lukáš Jindra : Czech

Lukáš Jindra
Sprache : Czech Native
Czech Republic
(15) Unterrichtstunden
100%      
(3) Rezensionen
Letzte Unterrichtsstunde: 8+ Tage
8+ Tage
Offline
45 Minuten: $21.81 / £16.78 / €19.68
Preis für Probestunde: 50% REDUZIERT
Hallo, mein Name ist Lukáš Jindra und ich bin 36 Jahre alt. Meine Muttersprache ist Czech und ich unterrichte Czech, English, German. Online-Unterricht bei Verbalplanet.com gebe ich seit Mai 2016. Ich beherrsche die folgenden Sprachen fließend: Czech, English, German, Spanish. Ich biete derzeit eine vergünstigte Probestunde für neue Schüler an.

Ausführliches Profil auf Englisch

Über mich

Hello and welcome to my profile. My name is Lukáš, 32 y.o., from the Czech Republic. Languages have always been my love and passion. I began learning them at the age of 5. I started with English and have been learning ever since (expanding to German, French, Spanish). My new goal is Russian. Just to remind myself what it´s like to learn a new language from the scratch.

In my leisure time, I love to work in the garden, cook, do some sports, watch the news and videos in various languages and have a good night sleep after all that.

Abschlüsse und Erfahrung

I studied Pedagogy of Languages (English, German) and have always been interested in various teaching methods and approaches. Throughout my life I lived in about 5 different countries and I like to share cultural differences as well as my tips for learning various languages. Right now I am also focusing on teaching my native Czech to foreigners. I have experienced literally all age groups, from primary and secondary students, to helping with university and other official language exams. Teaching groups of 25 as well as individuals.

My recent passion has become teaching over Skype as I find it very intense, funny, flexible, and comfortable for both students and the teacher. I don´t force anybody to buy their learning materials (unless they wish so) as most materials are mine or free and available online and can be sent over.

Lehransatz

In the course of time, there have been many different approaches to learning a language. The consensus now is that every method has something to offer and approaches should be skilfully combined. Any given material I choose is according to student's needs and wishes and I try to adjust the given information to their lives.

Conversation on the given topic is crucial. I try to develop student's self-confidence and skills to manage any situation in life, even if with a limited vocabulary and grammar - and have fun doing it.

Ausführliches Profil auf Tschechisch

Über mich

Ahoj a vítejte na mém profilu. Jmenuji se Lukáš, je mi 32 let a bydlím teď v Čechách. Cizí jazyky byly vždy mé velké Hobby. Díky mým rodičům jsem začal už v 5ti letech s angličtinou a učil se potom ještě německy, francouzsky, španělsky. Novou výzvou je teď pro mě ruština, abych si připomněl jaké to je, začít nový jazyk od nuly.

Ve volném čase rád pracuji na zahradě, vařím, sportuji a koukám na různá zpravodajství a dokumenty v cizích jazycích a po tom všem se taky rád dobře vyspím.

Abschlüsse und Erfahrung

Vystudoval jsem Vysokou pedagogickou školu (obor Anglický a Německý jazyk). Vždy jsem se zajímal o různé způsoby a metody výuky.

V průběhu života jsem žil v pěti různých zemích a rád se dělím o kulturní rozdíly a zážitky se svými studenty. Stejně tak o tipy, jak se jazyk naučit co nejrychleji, prostě vše co u mě fungovalo. Momentálně se také snažím učit cizince našemu krásnému a těžkému jazyku. Mám zkušenost snad se všemi věkovými skupinami. (ZŠ, SŠ, příprava na maturitu, mezinárodní zkoušky, senioři).

Nedávno jsem se nadchl pro výuku přes Skype. Tato metoda mi přijde velmi intenzivní, časově i prostorově flexibilní, zábavná a především pohodlná jak pro studenta, tak učitele. Mé studenty nenutím, aby si opatřovali nějaké studijní materiály (pokud si to sami nepřejí). Vše poskytuji já, přepošlu, hojně využívám zdarma dostupné materiály na internetu.

Lehransatz

V průběhu času se vyvinuly různé vyučovací metody. Dnešní souhlas mezi pedagogy je zhruba ten, že každá metoda má svůj přínos, pokud se šikovně propojuje s metodami odlišnými. Veškeré materiály volím pro praktické využití studenta a přizpůsobuji se potřebám a přáním jednotlivce. Jakýkoliv text, poslech lze napasovat na životní zkušenost a názor studenta. Alespoň základní konverzace na téma je největší přínos. Mým cílem je, aby studenti i s třeba omezenou gramatikou a slovní zásadou dokázali zvládnout životní situace, s klidem a třeba i radostí.

Ausführliches Profil auf Deutsch

Über mich

Hallo und herzlich willkommen auf meinem Profil. Ich heisse Lukáš, 32 J.a., und komme aus Tschechien. Die Fremdsprachen waren schon immer mein Hobby. Dank der Eltern habe ich schon mit 5 Jahren begonnen, English zu lernen. Später kam Deutsch, Franzözisch und Spanisch. Meine neue Herausforderung is Russisch, damit es mich errinert wie es ist, eine Sprache ganz von vorne zu lernen.

In meiner Freizeit liebe ich die Gartenarbeit, Kochen, Sporttreiben. Ich schaue Nachrichten und Dokumente in verschiedenen Sprachen und nach alldem schlafe ich gerne gut und tief.

Abschlüsse und Erfahrung

An der Universität habe ich Pädagogik der Fremsprachen (English, Deutsch) studiert und habe mich immer für verschiedene Methoden beim Spracherwerb interessiert.

Im Laufe meines Lebens habe ich in etwa 5 verschieden Ländern gelebt. Ich teile gern meine kulturellen Erlebnisse, sowie Lerntipps, die für michfunktionieren. Momentan ist Fokus auf das Beibringen meiner Muttersprache (Tschechisch) den Ausländern. Ich habe Erfahrung mit wörtlich allen Altersgruppen.

Neulich habe ich mich für Skypeunterricht begeistert, da ich diese Methode sehr intensiv, flexibel, lustig und bequem sowie für Lerner als auch den Lehrer finde.

Ich zwinge meine meine Lerner nicht dazu, sich die Unterrichtsmaterialien selbst zu besorgen (es sei denn Sie wollen es) da ich die selbst gewährleiste und zusende oder sie sind konstenlso im Internet erhältlich.

Lehransatz

Im Laufe der Geschichte gab es verschiedene Lernmethoden. Die heutige Übereinstimmung ist es, dass jede Methode etwas beibringen kann, sollte aber geschickt mit anderen gemischt werden. Alle Materialien wähle ich für praktische Nutzung der Schüler und passe mich den Bedürfnissen/Wünschen der Lernen an. Die gelernte Sprache soll für das alltägliche Leben nützlich sein. Mein Bestreben ist es, dass meine Schüler, wenn auch mit begrenzter Sprachkenntnisse, alle Situationen meistern....und dabei noch Spass haben.

Meine letzte Stunde war:
Vor 8+ Tagen.
 
23 Jun 2016
Von : Hpaunet
Sprache : Tschechisch 
Making progress using some great resources. Look forward to next time.
 
16 Jun 2016
Von : Hpaunet
Sprache : Tschechisch 
Excellent - look forward to next time!
 
10 Jun 2016
Von : Hpaunet
Sprache : Tschechisch 
Excellent first lesson. Materials were useful, fun and gave plenty of opportunity to talk in Czech.

Gesamtes Feedback von Schülern

Mach noch heute den ersten Schritt.
Bring Leben ins Sprachenlernen.

Muttersprachler als Lehrer

Gute Preise

Größtmögliche Flexibilität