.

Tatiana Matukhno : Russian

Tatiana Matukhno
Sprache : Russian Native
Czech Republic
(1) Unterrichtstunden
   Unrated    
( / ) Rezensionen
8+ Tage
Offline
45 Minuten: $19.63 / £15.23 / €17.62
Preis für Probestunde: KOSTENLOS
Hallo, mein Name ist Tatiana Matukhno und ich bin 30 Jahre alt. Meine Muttersprache ist Russian und ich unterrichte Russian. Online-Unterricht bei Verbalplanet.com gebe ich seit Dezember 2018. Ich beherrsche die folgenden Sprachen fließend: Russian, Czech, English. Ich biete derzeit eine kostenlose erste Probestunde für neue Schüler an.

Ausführliches Profil auf Englisch

Über mich

Hello!

My name is Tatiana. I'm a professional Russian tutor and native speaker. I love my native Russian language very much, but I also love to learn foreign languages. I know English, Czech and I am learning Spanish.

I love to travel and meet new people. I will be very glad to meet you and help you learn Russian!

Abschlüsse und Erfahrung

I have been working in a language school and have been teaching online for almost 4 years.

My students are from Czech Republic, England, Spain, Italy, Canada, and other countries.

I follow the trends in teaching and constantly learn new techniques to make learning not only interesting, but also productive.

Lehransatz

My lessons are always engaging and useful. Study plans are always made according to the student's needs.

I am specialized in any field of the Russian language:

- Beginner Course

- Intermediate Course

- Advanced Course

- Communication Course

- Business Russian

- Preparation for exams

- Cultural aspects and etiquette

- Russian pronunciation

During the lesson I use a lot of materials, google documents to share information and web resources to make a lesson interesting and effective.

Contact me and request a trial session - let's make a plan for you!

Ausführliches Profil auf Russisch

Über mich

Здравствуйте!

Меня зовут Татьяна. Я профессиональный преподаватель русского языка и носитель языка. Я очень люблю свой родной русский язык, но я также люблю изучать иностранные языки. Я знаю английский, чешский и изучаю испанский.

Я люблю путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Я буду очень рад познакомиться и помочь вам выучить русский язык!

Abschlüsse und Erfahrung

Я работаю в языковой школе и преподаю онлайн почти 4 года.

Мои студенты из Чехии, Англии, Испании, Италии, Канады и других стран.

Я следую тенденциям в обучении и постоянно изучаю новые методы, чтобы сделать обучение не только интересным, но и продуктивным.

Lehransatz

Мои уроки всегда интересны и полезны. Учебный план я всегда составляю в соответствии с потребностями студента.

Курсы, которые я могу предложить вам:

- Курс для начинающих А1-А2

- Курс для В1-В2

- Курс для высоких уровней С1-С2

- Разговорный курс

- Русский для бизнеса

- Подготовка к экзаменам

- Культурные аспекты и этикет

- Русское произношение

Во время урока я использую много материалов, документы Google, чтобы делиться информацией и веб-ресурсы, чтобы сделать урок интересным и эффективным.

Свяжитесь со мной и запросите пробную сессию - давайте составим план для вас!

Ausführliches Profil auf Tschechisch

Über mich

Dobrý den!

Jmenuji se Tatiana. Jsem profesionální lektorka ruštiny a rodilý mluvčí. Mám velmi ráda ruský jazyk, ale také ráda se učím cizí jazyky. Znám angličtinu, češtinu a učím se španělsky.

Ráda se s vámi seznámím a pomůžu se Vám naučit rusky!

Abschlüsse und Erfahrung

Pracuji v jazykovce a vyučuji online téměř 4 roky.

Moji studenti jsou z České republiky, Anglie, Španělska, Itálie, Kanady a dalších zemí.

Sleduji trendy ve výuce a neustále se učím nové metody, aby učení bylo nejen zajímavé, ale i produktivní.

Lehransatz

Mé lekce jsou vždy poutavé a užitečné. Studijní plán je vždy podle potřeb studentů.

Specializuji se na jakoukoli oblast ruského jazyka:

- Kurz pro začátečníky

- Středně pokročilý kurz

- Pokročilý kurz

- Komunikační kurz

- Obchodní ruština

- Příprava na zkoušky

- Kulturní aspekty a etiketa

- Ruská výslovnost

Během lekce používám spoustu materiálů, dokumenty Google pro sdílení informací a webových zdrojů, aby lekce byla zajímavá a efektivní.

Kontaktujte mě a požádejte o zkušební hodině - pojďme udělat plán pro vás!

     

Tutor noch nicht bewertet.

Gesamtes Feedback von Schülern

Mach noch heute den ersten Schritt.
Bring Leben ins Sprachenlernen.

Muttersprachler als Lehrer

Gute Preise

Größtmögliche Flexibilität