Zlatko Zlatev : Bulgarisch
Zlatko Zlatev
Bulgarisch Native
Klassen: 23
Letzte klasse: 2+ tage
 2 100% Positiv
     
£22.17 / €26.16 / $27.77
Probe: 50% Rabatt
Loyalitätsrabatt
 Hallo, mein Name ist Zlatko Zlatev und ich bin ein erfahrener Bulgarisch lehrer, der derzeit in Bulgarien lebt. Ich unterrichte Bulgarisch seit Februar 2019. Ich biete derzeit eine ermäßigte erste Probestunde mit 50% Rabatt auf meinem normalen Unterrichtspreis für neue Schüler. 
Triff mich auf
Mein aktuelles Feedback
tutor Vernhardo
Germany
 
 Prof très competent, sympa, instruit, mondain. plein d'humour et qui maîtrise l'art d'enseigner. 
tutor Vernhardo
Germany
 
 Zlatko is a very friendly, humorous, patient and experienced teacher with a large cultural background. 
Über mich - Englisch

Self-study video course in Bulgarian for total beginners and Low-Intermediate learners:

https://www.skillshare.com/r/profile/Zlatko-Zlatev/667906469?gr_tch_ref=off

Hello,

My name is Zlatko. I believe that learning Bulgarian online with me gives you the best of both worlds: fast progress and enjoyment.

I am a native Bulgarian speaker with over 16 years of teaching experience. In my career, I have helped hundreds of students achieve their language goals. Taking on the challenge to learn a new language is impressive. The reasons might be different. Some people give it a go because they just like new things. Others need to learn a new language because they are moving to a country where the language is spoken. Remember that whatever your reason is, it is your motivation that is the key to successful learning. Looking back, I clearly remember the time when I took my first French lesson. I had never given language learning a try before, so I thought I'd be feeling like a fish out of water. To my suprise, I was really chuffed about having such a wonderful class with an excellent teacher who put me at ease and whom I had the pleasure to learn from for a long time. I hit the ground running . "Je m'appelle Zlatko. Je vais à l'école à sept heures. J'aime mes parents" were the first phrases that are engraved on my memory forever. It took me a few months of hard work and perseverance to take my language skills up a notch. My French really came on in leaps and bounds that year - something I put down not only to my passion for the language, but also to my teacher's ability to keep my motivation flying high through various interactive exercises. Then I carried on studying the language at secondary school. After graduating from university, I even worked as an interpreter for a year or so. In conclusion, I'd like to say to all of you who are interested in learning a language that it always pays off. Go for it!

Please pay the full lesson fee in advance.

Abschlüsse und Erfahrung

I kicked off my teaching carreer 16 years ago and I've never stopped since then. I've improved myself professionally through all those years, so I' m ready to live up to your expectations. I've taught Bulgarian online to students throughout the world since 2015 and also face-to-face since 2002.

Lehransatz

My approach is student-centered and I can quickly prepare tailor - made lessons to meet my students's individual needs. All my lessons are interlinked to promote better and more memorable learning, with the flexibility to pick out key sections to focus on certain language points. All language is clearly signposted and scaffolded so there is great clarity of progression of learning - students can really feel they are getting somewhere.

In general, my teaching style includes, but is not limited to:

- speaking practice through role-play activities

- stotytelling and discussions

- gap filling excercises

- listening comprehension

- vocabulary booster activities

- accent reduction

How does that grab you? If interested, drop me a line and we will discuss your language goals and expectations.

Zurück nach oben
Über mich - Bulgarisch

Здравейте! Казвам се Златко и вярвам, че уроците по български с мен са рядка възможност да съчетаете полезното с приятното, а именно бърз напредък и забавление. Преподавателската ми кариера продължава вече 16 години и през това време съм помогнал на стотици студенти да постигнат езиковите си цели. Приемането на предизвикателството да се учи чужд език е впечатляващо. Причините могат да бъдат различни. Някои учат чужди езици, защото просто им харесват нови неща. Други учат, защото се установяват в страната, където се говори езикът. Каквато и да е причината обаче, единствено мотивацията ви ще бъде решаваща за успешното овладяване на езика. Връщайки се назад, ясно си спомням времето, когато взех първия си урок по френски. Никога преди това не се бях заемал с подобна задача и си помислих, че ще се чувствам някак неудобно. За моя изненада обаче, бях невероятно доволен от часа с прекрасния учител, който ме предразположи и от когото имах удоволствието да уча в продължение на дълго време. Започнах с много жар и ентусиазъм. "Je m'appelle Zlatko. Je vais à l'école à sept heures. J'aime mes parents" бяха първите изречения, които винаги ще останат в паметта ми. Отне ми няколко месеца на усърдна работа и упоритост, за да прескоча първото ниво. Френският ми дръпна много напред през въпросната година - нещо, което отдавах не само на пламенния си интерес към езика, но и на способността на учителя ми да ме вдъхновява и мотивира чрез разнообразни интерактивни упражнения. После продължих да изучавам езика в гимназията. След като завърших университет, работих като преводач около година и нещо. В заключение бих искал да кажа на всички, които са заинтересувани от овладяването на чужд език, че това се отплаща. Дерзайте!

Ще се радвам да се срещнем в моите часове.

Abschlüsse und Erfahrung

Започнах преподавателската си кариера преди 16 години и оттогава не съм спирал. През годините се усъвършенствах професионално, така че съм готов да отговоря на очакванията ви. Преподавам български онлайн на студенти от цял свят от 2015 година и присъствено от 2002 година.

Lehransatz

Подходът ми е изцяло ориентиран към индивидуалните предпочитания на студентите. Подготвям бързо теми "по поръчка", които отговарят на личните цели на всеки студент. Всички уроци са логично свързани, за да осигурят по - пълноценно овладяване на българския с възможност за фокусиране върху отделни ключови аспекти. Езикът е ясно подреден и представен, така че студентите усещат плавния напредък в изучаването му.

Като цяло стилът ми включва:

- разговорна практика чрез разиграване на диалози/текстове

- разказване на истории и дискусии

- попълване на празни места в текстове

- слушане с разбиране

- упражнения за научаване на нови думи и изрази

- подобряване на произношението

Как ви се струва? Ако проявявате интерес, моля да изпратете съобщение и ще обсъдим вашите езикови цели и очаквания.

Zurück nach oben
Über mich - Französisch

Bonjour à tous!

Je m'appelle Zlatko et je crois que les cours de bulgare avec moi sont une bonne opportunité de joindre l'utile à l'agréable. Je me suis lancé dans l'enseignement il y a 17 ans et depuis ce moment-là, j'ai aidé des centains d'apprenants à atteindre leurs objectifs linguistiques. Accepter le défi d'apprendre une langue étrangère est impressionnant. Les raisons peuvent être différentes. Certains apprennent des langues étrangères parce qu'ils aiment les nouvelles choses. D'autres apprennent parce qu'ils s'installent dans le pays où la langue est parlée. Quelle qu'en soit la raison, c'est votre motivation qui rendra l'appretissage reussi. En regardant vers le passé, je me souviens de mon premier cours de français. Je ne m'étais jamais occupé d'une telle tâche auparavant et je pensais que je me sentirais mal à l'aise. À ma grande surprise, cependant, j'ai été incroyablement satisfait de la leçon avec le merveilleux prof, qui m'a mis à l'aise et avec qui j'ai eu le plaisir de parfaire mes connaissances pendant longtemps. «Je m'appelle Zlatko. Je vais à l'école à sept heures. J'aime mes parents» ont été les premières phrases qui resteront toujours dans ma mémoire. Ça m'a pris quelques mois de travail acharné et de persévérance pour passer au niveau suivant. Mon français s'est beaucoup amélioré au cours de l'année en question - ce que j'ai attribué non seulement à mon ardent intérêt pour la langue, mais aussi à la capacité de mon professeur à m'inspirer et à me motiver à travers une variété d'exercices interactifs. Puis j'ai continué à étudier la langue au lycée. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai même travaillé comme interprète pendant un an. En conclusion, je voudrais dire à tous ceux qui souhaitent apprendre une langue étrangère que cela paye. Allez-y!

Je serai ravi de vous rencontrer dans mes cours.

Abschlüsse und Erfahrung

Noch nicht ausgefüllt

Lehransatz

Noch nicht ausgefüllt

Zurück nach oben
Vollständiges Feedback der Schüler

Jetzt anfangen
Lernen Sie noch heute online eine neue Sprache

Muttersprachliche Lehrer

Attraktive Preise

Höchste Flexibilität

© 2020 Verbalplanet.com