Tanja Leeuwenkamp : Niederländisch
Tanja Leeuwenkamp
Niederländisch Native
Klassen: 285
Letzte klasse: 2+ tage
 19 100% Positiv
     
£29.65 / €33.94 / $38.02
Probe: Kostenlos
Loyalitätsrabatt
 Hallo, mein Name ist Tanja Leeuwenkamp und ich bin ein erfahrener Niederländisch lehrer, der derzeit in Italien lebt. Ich unterrichte Niederländisch seit Juni 2019. Ich biete derzeit eine kostenlose erste Probestunde für neue Schüler. 
Triff mich auf
Mein aktuelles Feedback
tutor 11 Mai 2020
 
YehudaP
   
tutor 01 Mai 2020
 
YehudaP
   
tutor 22 Apr 2020
 
YehudaP
   
tutor 09 Apr 2020
 
YehudaP
   
tutor 31 Mär 2020
 
YehudaP
   
tutor 16 Mär 2020
 
YehudaP
   
  (19) Bewertungen
Über mich - Englisch

Hi there!

My name is Tanja and I'm 35 years old! I'm from The Netherlands, hence, my native language is Dutch, but I'm also fluent in English and Spanish. Besides, I'm at a High Basic/Pre-Intermediate level of German, French and Italian. The languages I feel confident teaching are Dutch, English and Spanish, but my knowledge of German, French and Italian could come in handy should you speak one of those languages!

I have a Bachelor's and Master's degree in Spanish Language and Culture which I completed at the University of Amsterdam. In University we focused on all language skills, writing, listening, speaking, grammar and vocabulary. Therefore I know quite well what it is like to learn a second (or third or fourth ) language myself :-)

In 2014, I got TEFL certified through an American company in Cusco, Peru. It was an awesome course, very hands-on with a practical approach. I ended up working for the same company -who also happened to run a volunteer program- as a Field Manager at social projects. With my background in TEFL and languages, I managed many of the Teaching English projects where I coached international volunteers to effectively teach English to the local community. I also acted as a substitute ESL teacher at the institute where the TEFL program was held.

Over the last few years, I have taught both Spanish and Dutch privately to acquaintances, as the techniques I learned in TEFL are applicable to any given language.

Once back in The Netherlands, I started running an affiliate branch of the American company I previously worked for remotely (online). The company is a provider of TEFL certification courses in 23 locations worldwide. I was responsible for all website content (program and destination descriptions, articles about teaching abroad, etc..), sales, contact with partner schools, social media, etc...

Currently, I live in Costa Rica (San Jose) with my boyfriend whom I met here during a work-related trip. He is originally from Italy (hence my knowledge of Italian). I've made the decision to leave my previous job after almost two years and focus on online teaching to create some more flexibility in my work schedule (and a little less stress) and be in touch with people on a more personal level.

I hope to see you in class soon! Tell me all about your motivation to learn Dutch, and together we will make a customized plan to meet your goals!

Abschlüsse und Erfahrung

Bachelor's and Master's degree in Spanish Language and Culture - University of Amsterdam

150-hour TEFL (Teaching English as a Foreign Language) Certificate - LanguageCorps/Maximo Nivel - Cusco, Peru

2014-2016 - Field Manager - Maximo Nivel - Cusco, Peru

One of my duties was to provide Teaching English volunteers with a so-called 'crash course' on how to teach English, and coach them at their projects by observing their classes and providing them with constructive feedback. I also worked as a substitute English Teacher for the same organization who ran a (paid) English program for locals. Every month, I would teach Dutch classes to TEFL students who were becoming teacher certified. The idea was to model the teaching techniques AND to put them in the seat of a language learner.

2017-2019 - Program Manager - LanguageCorps (WorldWide TEFL Certification Programs)

I was responsible for Sales and recruiting TEFL students. I also wrote a lot of content about teaching abroad, both for the website and social media.

Lehransatz

My approach highly depends on the student and his/her purpose and goals, but I always design my lessons to be as practical as possible so that the language can be easily adapted to real-life situations. I use as little direct translations as possible (should I know the student's mother tongue). Instead, I pull the answers by modeling, asking questions (open, 50/50 or multiple options), and using real objects or visuals to get my point across, this way creating an active learning ambiance. I believe we will remind things better if we have to work a little for it. Plus, we just need to keep ourselves entertained, right? Let's have some fun!

Usually - although depending on the student's goals - I focus on all aspects of the language: speaking, writing, reading, grammar and vocabulary. For me personally -when learning a language- it really works to listen to music and watch movies or tv shows in that respective language. So -if you're up for it- we'll incorporate this in your lessons too!

I pull teaching materials from different sources, both online and offline, and I create my own PDFs. It highly depends on what we are working on. And yes, I will give you some homework. Nothing too crazy, but just to keep your brain active in Dutch while you're not 'in class' :-)

Tot snel - See you soon - Hasta Pronto - À Bientôt - A preso!

Tanja :-)

Zurück nach oben
Über mich - Niederländisch

Hallo!

Mijn naam is Tanja en ik ben 35 jaar oud (of jong ,-)). Ik ben geboren en getogen in Nederland, vandaar dat mijn moedertaal Nederlands is, maar ik spreek ook vloeiend Engels en Spaans. Ik spreek ook aardig wat Duits, Frans en Italiaans. De talen waarin ik lesgeef zijn Nederlands, Engels en Spaans, maar mijn kennis van het Duits, Frans en Italiaans kunnen handig zijn indien jij één van deze talen spreekt!

Ik heb een Bachelors en een Masters degree in Spaanse Taal en Cultuur. Deze heb ik behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende mijn studie focusten we op alle aspecten van taal: schrijven, luisteren, spreken, grammatica en woordenschat. Vandaar dat ik zelf aardig goed weet hoe het is om een andere taal te studeren :-)

In 2014 heb ik mijn TEFL-certificaat behaald via Amerikaanse organisatie in Cusco, Peru. Het was een geweldige cursus, erg praktijkgericht. Ik ben uiteindelijk voor dezelfde organisatie blijven werken voor het vrijwilligersprogramma dat zij hadden. Als een ' Field Manager' runde ik allerlei sociale projecten, waaronder projecten waarop we Engelse les gaven aan de lokale bevolking. Ik coachte vrijwilligers om effectief Engels te geven. Daarnaast viel ik in als Engels docent op de school waar ook mijn TEFL-cursus werd gegeven. Elke maand kwam er een nieuwe groep TEFL-studenten waaraan ik een Nederlandse les verzorgde. Ten eerste om de technieken van taalonderwijs te laten zien, maar ook zodat zij zouden voelen hoe het is om les te krijgen in een taal die je niet verstaat.

De afgelopen jaren heb ik zowel Spaanse als Nederlandse lessen gegeven aan kennissen. De technieken die ik in de TEFL-cursus heb geleerd kunnen worden toegepast op elke taal.

Eenmaal terug in Nederland ben ik voor een dochterorganisatie van deze organisatie gaan werken, op afstand. Dit was een aanbieder van TEFL-cursussen in 23 locaties wereldwijd. Ik heb veel content geschreven voor de website, waaronder blogs over lesgeven in het buitenland. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor sales, sociale media, en het contact en de onderhandelingen met partnerorganisaties.

Op dit moment woon in ik San Jose, Costa Rica met mijn Italiaanse vriend (vandaar dat ik ook wat Italiaans spreek). Ik heb onlangs besloten om mijn baan na bijna twee jaar op te zeggen en mij te focussen op online lesgeven. Op die manier kan ik mijn eigen tijd indelen en het is ook wat minder stressvol dan een baan waarin sales belangrijk zijn. Het persoonlijke contact met studenten spreekt me ook erg aan.

Ik hoop je snel in mijn klas te zien! Vertel me waarom je Nederlands wilt leren en wat je doelen zijn, dan maken we samen een plan om deze doelen te behalen!

Abschlüsse und Erfahrung

Bachelors and Masters degree in Spaanse Taal en Cultuur - Universiteit van Amsterdam

150-hour TEFL (Teaching English as a Foreign Language) Certificaat - LanguageCorps/Maximo Nivel - Cusco, Peru

2014-2016 - Field Manager - Maximo Nivel - Cusco, Peru

Een van mijn taken was het verzorgen van een snelle cursus om Teaching English vrijwilligers voor te bereiden op het lesgeven. Vervolgens begeleidde ik hen op de projecten door de lessen te observeren en positieve feedback te geven. Ik viel ook regelmatig in als Engels docent op de talenschool waar de organisatie gevestigd was. Daarnaast werd er elke maand een nieuwe groep docenten getraind. In deze cursus gaf ik Nederlandse lessen om de technieken te laten zien, maar ook om de docenten in de dop eens aan de andere kant van de schoolbanken te zetten. Op deze manier ervaarden zij hoe het is om les te krijgen in een andere taal!

2017-2019 - Program Manager - LanguageCorps (WorldWide TEFL Certification Programs)

Ik was onder andere verantwoordelijk voor de Sales en het rekruteren van TEFL studenten. Ik heb ook veel content voor de website en sociale media geschreven over lesgeven in het buitenland.

Lehransatz

Hoe ik te werk ga hangt in grote mate af van de student en zijn of haar doelen. Echter, ik plan mijn lessen altijd zo dat ze heel praktisch zijn zodat de taal gemakkelijk gebruikt kan worden in dagelijkse situaties of op de werkvloer. Ik probeer zo min mogelijk directe vertalingen te gebruiken (als ik de moedertaal van de student ken). Daarentegen probeer ik het antwoord uit te lokken door dingen voor te doen, vragen te stellen (open vragen, multiple choice, of 50/50 vragen), of objecten te gebruiken om mijn duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik geloof dat we ons dingen beter kunnen herinneren als we er een beetje voor moeten werken :-) En, we moeten het leuk houden, toch? Laten we plezier hebben in het leren van de taal!

Normaal gesproken -hoewel het afhangt van de student- focus ik op alle aspecten van taal: spreken, schrijven, lezen, grammatica en woordenschat. Voor mij persoonlijk hielp het ook heel erg om muziek te luisteren en films te kijken. Dus, als je ervoor in bent, gebruiken we dat ook in je taallessen!

Ik haal mijn lesmateriaal overal vandaan, zowel online als offline. Ik maak regelmatig eigen PDF's. En ja, ik geef ook huiswerk op. Niet teveel, maar gewoon zodat je hersenen bezig blijven met het Nederlands als je even geen les hebt :-)

Tot snel - See you soon - Hasta Pronto - À Bientôt - A preso!

Tanja :-)

Zurück nach oben
Über mich - Spanisch

Hola!

Me llamo Tanja y tengo 35 añitos. Nací en Holanda, así que mi lengua materna es el holandés. Sin embargo, también hablo el inglés y el español, ambos idiomas fluidos. Además, hablo un poco de alemán, francés e italiano. Los idiomas en los cuales doy clases son el holandés, el español y el inglés. Mi conocimiento del alemán, francés e italiano puede útil si hablas uno de estos idiomas, para poder ayudarte un poquito.

Tengo un Titulo de Grado y una Maestría en Lengua y Cultura Española/Filología Española los cuales obtuve en la Universidad de Ámsterdam. Durante los estudios nos enfocamos mucho en todos los aspectos del idioma: escribir, escuchar, hablar, gramática y el vocabulario. Por eso es que yo misma sé bastante bien que tan difícil puede ser estudiar un segundo (o tercer o cuarto) idioma.

En el año 2014 completé el certificado TEFL (Enseñar Ingles como Lengua Extranjera) a través de una organización estadounidense en Cusco, Perú. El curso fue fenomenal, muy orientado al uso practico de los idiomas. Obtuve un trabajo con la misma organización como Gerente de Campo en su programa de voluntariado. Manejaba diferentes proyectos sociales, entre otros proyectos de enseñanza de inglés. Ayudaba y entrenaba a los voluntarios para que enseñaran las clases de inglés de forma muy efectiva. Además, era profesora sustituta de inglés en el instituto donde también tomaba el curso de TEFL. Y, cada mes, en el curso de TEFL, yo daba clases de holandés para primero mostrar las técnicas de enseñar otro idioma, y segundo, para que los futuros profesores de inglés supieron como era tomar clases en un idioma que no se entiende.

En los últimos años, he dado clases de español y holandés a varios conocidos. Las técnicas que aprendi en TEFL se puede aplicar a cualquier idioma, perfecto, ¿no?

De regreso en Holanda/Los Países Bajos, empecé a trabajar remotamente para una organización subsidiaria de esa empresa. La empresa promociono cursos de TEFL en todo el mundo. He escrito mucho contenido de texto para el sitio web sobre el tema de enseñar inglés en el extranjero. Además, estaba responsable para las ventas, las medias sociales y el contacto y negocios con socios.

En este momento vivo en San Jose, Costa Rica, con mi novio italiano. Nos conocimos durante un viaje relacionado con mi trabajo (por eso es que también hablo algo de italiano ). Recién he decidido dejar el trabajo con la otra empresa después de casi dos años para poder enfocarme en enseñar en línea. De esta forma puedo organizar mi proprio horario y.. tener menos estrés en el trabajo. Además, me gusta mucho el contacto con los estudiantes y ver como progresan.

¡Espero verte en mis clases pronto! Háblame de por qué quieres aprender el holandés, cuáles son tus motivos y metas, y juntos trabajaremos en un plan para cumplir esas metas.

Abschlüsse und Erfahrung

- Titulo de Grado y Maestría en Lengua y Cultura Española/Filología Española – Universidad de Ámsterdam

- Certificado de Enseñanza de Ingles (TEFL) – LanguageCorps/Maximo Nivel – Cusco, Peru

2014-2016 – Gerente de Campo - Máximo Nivel - Cusco, Peru

Unos de mis tareas era preparar los voluntarios de enseñanza de ingles para su trabajo voluntario. Cada semana daba cursos cortos en las técnicas de enseñar un idioma. En seguida, les ayudada a hacer un plan de trabajo para sus clases y observaba sus clases para poder darles realimentación positiva y constructiva. También trabajaba como profesora sustituta el instituto multicultural donde trabajaba. Y, cada mes, en el curso de TEFL, daba clases de holandés a los futuros profesores de ingles (los profesionales) para que pudieran experimentar como es tomar clases en un idioma desconocido. Además, la idea era mostrarles las técnicas de enseñar efectivamente un idioma sin utilizar la lengua materna del estudiante.

2017-2019 - Program Manager - LanguageCorps (WorldWide TEFL Certification Programs)

En este trabajo era responsable para el contenido del sitio web. Escribi muchos artículos sobre el tema de enseñar ingles. También era responsable de la venta de los cursos/reclutamiento de los estudiantes. Y ademas, el contacto y los negocios con socios (proveedores del curso en otros paises).

Lehransatz

Mi forma de trabajar depende mucho del estudiante y sus metas, pero siempre intento tener un enfoque muy práctico, para que el estudiante pueda utilizar el idioma fácilmente en la vida cotidiana o en el trabajo. Intento utilizar cuantas menos traducciones directas mejor (en el caso de que hable el idioma materno del estudiante). En lugar de esto, intento obtener la respuesta del estudiante mediante modelar, preguntar o mostrar objetos para aclarar lo que quiero enseñarle. Pienso que nos recordaremos las cosas mucho mejor si tenemos que esforzarnos un poquito, y, además, ¡es más divertido así!

Normalmente, aunque depende del estudiante, me enfoco en todos los aspectos del idioma: hablar, escribir, leer, la gramática y el vocabulario. A mi, personalmente, también me sirvió mucho escuchar canciones y ver peliculas en el idioma que estudiaba. Entonces, si te apetece, ¡también vamos a hacerlo nosotros!

Consigo el material de mis clases tanto del internet como de libros. También hago mis propios PDF. Y.. si, te daré tareas (o deberes como dicen en España ). No mucho, pero un poco para que tu cerebro se mantenga activo con el idioma mientras no estés en clase.

Tot snel - See you soon - Hasta Pronto - À Bientôt - A preso!

Tanja :-)

Zurück nach oben
Vollständiges Feedback der Schüler

Jetzt anfangen
Lernen Sie noch heute online eine neue Sprache

Muttersprachliche Lehrer

Attraktive Preise

Höchste Flexibilität

© 2020 Verbalplanet.com