.

Déaglán de Priondargás : Irish

Déaglán de Priondargás
Sprache : Irish
Muttersprache : English
Ireland
(27) Unterrichtstunden
100%      
(17) Rezensionen
Letzte Unterrichtsstunde: 3 Tage
Vor 3 Tagen
Offline
45 Minuten: $46.66 / £34.44 / €39.59
Preis für Probestunde: KOSTENLOS
Hallo, mein Name ist Déaglán de Priondargás und ich bin 60 Jahre alt. Meine Muttersprache ist English und ich unterrichte English, Irish. Online-Unterricht bei Verbalplanet.com gebe ich seit Oktober 2019. Ich beherrsche die folgenden Sprachen fließend: English, Irish. Ich biete derzeit eine kostenlose erste Probestunde für neue Schüler an.

Ausführliches Profil auf Irisch

Über mich

Tá taithí breis agus tríocha blian agam mar mhúinteoir Gaeilge.

Chaith mé an chuid is mó de mo shaol phrofisiúnta mar mhúinteoir meánscoile in Éirinn, don aois ghrúpa 12--18 blian d'aois.

Comhrá Gaeilge, filíocht, prós, dramaíocht, agus scríbhneoireacht b'é tromlach na hoibre a bhí i gceist sa seomra ranga.

Chomh maith leis sin d'ullmhaigh mé mo ranganna do scrúduithe na Roinne Oideachais chuile bhlian, agus don Scrúdú Cainte sa Ghaeilge.

Chuireamar béim faoi leith sa drámaíocht mar uirlís chun an teanga Gaeilge a fhoghlaim ar bhealach thaitneamhach, éasca, agus spreagúil.

Faoi láthair fostaíonn an Roinn Oideachais mé gach blian mar mharcálaí ar scrúduithe an tsamhraidh.

Eagraím maidin Ghaeilge mhíosúil anseo i mo cheantar, ciorcar comhrá i bhíonn i gceist chomh maith le cupán tae agus comhrá.

Abschlüsse und Erfahrung

Bhain mé an BA amach sa Ghaeilge agus Mhatamaitic sa bhlian 1979 in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

An bhlian dar gcionn bhain mé máistreacht (MA) amach san oideachas in Ollscoil Éireann Gaillimh (OÉG), Éire.

D'eagraigh mé Coláiste Gaeilge an tSamhraidh sna blianta 1987-1992 do dhaltaí bunscoile mar ullmhúcháin don mhéanscoil.

Chaith mé na blianta 1980-2005 mar mhúinteoir Gaeilge i gColáiste Chlár Naofa, Baile Shéamais Dhuibh, Contae an Chabháin, Éire.

Mar phríomhoide ar Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh a chaith mé na blianta 2005-2014. Scoil lán-Gaeilge atá ann, na hábhair ar fad á mhúinedh trí mheán na Gaeilge.

Lehransatz

An duine is tábhachtaí sa seomra ranga ná an dalta.

Leibhéal oideachasúil an dalta a thuiscint ag an múinteoir, agus atmasféar a bheith sa seomra ranga a ligean don dalta botúin a dhéanamh, ar an mbealach chun foirfeachta.

Creidim go bhfuil sé an-tábhachtach nasc láidir oscailteach a bheith ann idir an dalta, an múinteoir, agus an baile, cosúil le triantán.

Tuismitheoiri an dalta a bheith eolasach maidir leis an gcúrsa foghlama.

Caithfear dúshláin an dalta a bheith pléite ag an múinteoir leis na tuismitheoirí, agus na tuismitheoirí a bheith gníomhach i bplean foghlama an dalta.

Meas le brath idir an múinteoir agus an dalta, rud a chothaíonn le forbairt an cheachta.

Ba chóir atmasféar an tseomra ranga a bheith cairdiúil, dearfach, agus forásach.

RANGANNA GAEILGE-- Comhrá Gaeilge, teicnící gramadaí a mhíniú, léitheoireacht, obair bhaile a cheartú agus aiseolas a bheith réidh don chéad rang eile.

AGALLAIMH sa GHAEILGE--do phoist san earnáil phoiblí agus phríomháideach, scileanna agus teicnící an agallaimh a mhíniú agus a láidriú, ceisteanna samplacha a scrúdú, iniúchadh a dhéanamh ar pholasaíthe oideachais agus ar an ionad oibre, agallaimh shamplacha a phleanáil amach ó thús go deireadh. [ Costas: €50 / uair ]

Meine letzte Stunde war:
Vor 3 Tagen.
 
14 Jul 2020
Von : barrett
Sprache : Irisch 
Bhí muid ag oibre ar ceisteanna agus freagraí do na briathar nua innui. Níl sé easca ach tá mé ag snamh fós.
 
10 Jul 2020
Von : barrett
Sprache : Irisch 
Chaint linn faoi oibre sa ghardin agus caitheamh aimsire inniu. D'féach muid m'oibre bhaile ansin. Chomh maith, thosúigh muid ag oibre le ceisteanna agus freagrei do grúpa briathair nua. Bhí sé rang go maith.
 
07 Jul 2020
Von : barrett
Sprache : Irisch 
Bhí ar rang Gaeilge an-mhaith innui. Tuigim an cuid is mó de ar comhrá ná cupla rang ó shin. Tá plean go maith ag múinteoir Priondargás. Is an tslí go deas.
 
03 Jul 2020
Von : barrett
Sprache : Irisch 
Very good class today. I worry that I don't learn quicker but I was surprised today how much I understood. The conversations are great practice. It's the only way...

Gesamtes Feedback von Schülern

Mach noch heute den ersten Schritt.
Bring Leben ins Sprachenlernen.

Muttersprachler als Lehrer

Gute Preise

Größtmögliche Flexibilität