Olga Solowiuk : Polnisch
Olga Solowiuk
Polnisch
Klassen: 0
 Keine Daten
    
£20.65 / €23.77 / $26.55
Probe: 50% Rabatt
Loyalitätsrabatt
 Hallo, mein Name ist Olga Solowiuk und ich bin ein erfahrener Polnisch lehrer, der derzeit in Ukraine lebt. Ich unterrichte Polnisch seit September 2022. Ich biete derzeit eine ermäßigte erste Probestunde mit 50% Rabatt auf meinem normalen Unterrichtspreis für neue Schüler. 
Triff mich auf
Über mich - Englisch

Hello Everyone!

My name is Olga. I am an experienced Polish language teacher. I am happy to teach any level of language proficiency. Each lesson is individually prepared for the student considering his/her level and needs.

I am interested in yoga, Vedic culture, food, walking, nature, spending time out of town, traveling, painting, singing and dancing.

I am open, smiling, professional and enthusiastic. I like meeting new people and new cultures. I am very happy to talk about ... everything, about life!

Abschlüsse und Erfahrung

I have MA in Polish philology and 5 years’ experience in teaching Polish online. I gained my qualifications during my master's studies in Poland at the University of Rzeszow. I have experience conducting the Certificate Examination in Polish as a Foreign Language. I am happy to prepare students for this exam. I participate in various courses and language workshops to improve my professional skills.

I have 12 years experience tutoring adults and children individually and in groups of two.

I teach Polish culture and history while preparing a person for an interview at the Consulate for getting Karta Polaka (The Pole’s card -Polish residence permit).

Polish language is my passion! :)

Lehransatz

"Smile. Everything good is waiting for you! And it is willing to come to smiling people."

I agree with this quote. The atmosphere during a lesson is very important. In my opinion, a lesson is not just a casual chat. Language is a system, so all the skills should be developed. Depending on your needs, I supplement this system with my own materials. Soon we will be able to talk about various topics in Polish using simple language!

Zurück nach oben
Über mich - Polnisch

Witam serdecznie!

Mam na imię Olga. Jestem doświadczoną lektorką języka polskiego. Z przyjemnością uczę na każdym poziomie znajomości języka. Każda lekcja przygotowywana jest pod kątem indywidualnego studenta, biorąc pod uwagę Twój poziom i potrzeby. Moje zainteresowania to joga, kultura wedyjska, jedzenie, spacery, natura, spędzenie czasu za miastem, podróże, uczę się malować, lubię śpiewać i tańczyć.

Jestem otwarta, uśmiechnięta, profesjonalna i entuzjastyczna.

Uwielbiam poznawać nowych ludzi i nowe kultury. Bardzo chętnie rozmawiam o … wszystkim, o życiu!

Abschlüsse und Erfahrung

Jestem nauczycielką z 5-letnim doświadczeniem nauczania języka polskiego online, magistrem filologii polskiej. Kwalifikacje zdobyłam podczas studiów magisterskich w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim, Polska. Mam doświadczenie prowadzenia Egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Chętnie przygotowuję studentów do tego egzaminu. Uczestniczę w różnego rodzaju kursach i warsztatach językowych dla doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Mam doświadczenie w nauczaniu dorosłych i dzieci od 12 lat na zajęciach indywidualnych oraz w grupach dwuosobowych.

Prowadzę zajęcia z polskiej kultury i historii przygotowując osobę do rozmowy w Konsulacie na Kartę Polaka.

Język polski to moja pasja! :)

Lehransatz

"Uśmiechnij się. Wszystko, co jest dobre czeka na Ciebie! I najchętniej przychodzi do tych, którzy się uśmiechają.”

Zgadzam się z tym cytatem. Atmosfera podczas lekcji jest bardzo ważna. Myślę, że lekcja to nie tylko rozmowa o czymkolwiek. Język to system, więc musisz rozwinąć wszystkie umiejętności. W zależności od Twoich potrzeb, uzupełniam ten system o własne materiały. Posługując się prostym językiem, już niedługo będziemy mogli rozmawiać na różne tematy po polsku!

Zurück nach oben
Vollständiges Feedback der Schüler

Jetzt anfangen
Lernen Sie noch heute online eine neue Sprache

Muttersprachliche Lehrer

Attraktive Preise

Höchste Flexibilität

© 2020 Verbalplanet.com