Anna Rubešová : Tschechisch
Anna Rubešová
Tschechisch Native
Klassen: 0
 Keine Daten
    
£33.41 / €39.23 / $41.27
Probe: 50% Rabatt
Loyalitätsrabatt
 Hallo, mein Name ist Anna Rubešová und ich bin ein erfahrener Tschechisch lehrer, der derzeit in Mexiko lebt. Ich unterrichte Tschechisch seit September 2022. Ich biete derzeit eine ermäßigte erste Probestunde mit 50% Rabatt auf meinem normalen Unterrichtspreis für neue Schüler. 
Triff mich auf
Über mich - Englisch

Hello, my name is Anna, I´m 26 years old. I´m from the Czech Republic but right now I live in Mexico, Puebla. I´m a professional full-time freelance language teacher. I teach Czech for foreigners.

I am an experienced, friendly, and patient teacher, but above all, I am passionate and enthusiastic about teaching students.

I believe language lessons are not only about learning a new language, but it is also a great opportunity to meet new people, make friends and, of course, have fun.

Abschlüsse und Erfahrung

I´ve studied languages and pedagogy in three different countries (the Czech Republic, Spain, and Mexico).

I´ve been teaching for 6 years in different language schools and also as a freelance teacher.

I have also a TEFL certification.

Lehransatz

I teach all levels of Czech: beginners, intermediate and advanced.

I use mostly communication method of teaching which means we will speak a lot. From the very beginning, I will speak as much Czech as possible. But if necessary, in case of an explanation, we can communicate in English or Spanish.

I will provide you with my own materials, usually in Pdf format so you can easily read them on the computer or you can print them.

I do like giving homework but if for some reason you don´t want it, I will respect it.

In the first lesson we will talk about your goals and motivation, I would like to get to know you so I can prepare the best classes for you.

Zurück nach oben
Über mich - Tschechisch

Ahoj, dobrý den,

jmenuji se Anna, je mi 26 let. Jsem z České republiky, ale žiju už 4 roky v Mexiku, ve městě Puebla. Jsem profesionální učitelka jazyků na volné noze na plný úvazek. Učím češtinu pro cizince.

Jsem zkušená, přátelská a trpělivá lektorka, ale především jsem nadšená a moje práce mě moc baví.

Věřím, že lekce jazyků nejsou jen o učení se nového jazyka, ale je to také skvělá příležitost poznat nové lidi, navázat přátelství a samozřejmě se bavit.

Abschlüsse und Erfahrung

Studovala jsem jazyky a pedagogiku ve třech různých zemích (Česká republika, Španělsko a Mexiko).

Učím 6 let v různých jazykových školách a poslední roky jako lektorka na volné noze.

Mám také certifikát TEFL.

Lehransatz

Učím všechny úrovně češtiny: začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

Při výuce používám převážně komunikační metodu, to znamená, že budeme hodně mluvit. Hned od začátku budu mluvit co nejvíce česky. Ale v případě potřeby můžeme komunikovat taky v angličtině nebo španělštině.

Dám vám své vlastní materiály, obvykle ve formátu Pdf, abyste si je mohli snadno přečíst na počítači nebo si je vytisknout. Používám i mnoho dalších materiálů.

Ráda dávám domácí úkoly, ale pokud je z nějakého důvodu nechcete, budu to respektovat.

V první lekci budeme mluvit o vašich cílech a motivaci, ráda bych vás poznala více, abych pro vás mohla připravit ty nejlepší hodiny.

Zurück nach oben
Über mich - Spanisch

Hola,

me llamo Anna, tengo 26 años. Soy de la República Checa pero ahora vivo en México, Puebla.

Soy maestra de idiomas a tiempo completo. Enseño checo para extranjeros.

Soy una profesora con mucha experiencia, amable y paciente, pero sobre todo, me apasiona y me entusiasma enseñar mi idioma nativo.

Creo que las clases de idiomas no se tratan solo de aprender un nuevo idioma, sino que también es una gran oportunidad para conocer gente nueva, hacer amigos y, por supuesto, divertirse.

Abschlüsse und Erfahrung

He estudiado idiomas y pedagogía en tres países diferentes (República Checa, España y México).

He estado enseñando durante 6 años en diferentes escuelas de idiomas y también como maestra independiente.

También tengo una certificación TEFL.

Lehransatz

Enseño todos los niveles de checo: principiantes, intermedios y avanzados.

Utilizo principalmente métodos de comunicación, lo que significa que hablaremos mucho. Desde el principio, hablaré tanto checo como sea posible. Pero si es necesario, en caso de explicación, podemos comunicarnos en inglés o español.

Le proporcionaré mis propios materiales, generalmente en formato PDF para que pueda leerlos fácilmente en la computadora o imprimirlos.

Me gusta dar tareas, pero si por alguna razón no las quieres, lo respetaré.

En la primera lección hablaremos de tus objetivos y motivación, me gustaría conocerte para poder prepararte las mejores clases.

Zurück nach oben
Vollständiges Feedback der Schüler

Jetzt anfangen
Lernen Sie noch heute online eine neue Sprache

Muttersprachliche Lehrer

Attraktive Preise

Höchste Flexibilität

© 2020 Verbalplanet.com