Anna Jańska : Polnisch
Anna Jańska
Polnisch Native
Klassen: 0
 Keine Daten
    
£19.42 / €22.94 / $24.38
Probe: Kostenlos
Loyalitätsrabatt
 Hallo, mein Name ist Anna Jańska und ich bin ein erfahrener Polnisch lehrer, der derzeit in Polen lebt. Ich unterrichte Polnisch seit Februar 2024. Ich biete derzeit eine kostenlose erste Probestunde für neue Schüler. 
Über mich - Englisch

Hello everyone, my name is Ania and I warmly invite you to learn with me.

As a native Polish speaker with a pedagogical-linguistic education and experience in teaching people of different ages and proficiency levels, I offer not only a solid grammatical foundation and a rich vocabulary but also help in acquiring the skill of effective communication and coping in everyday life in Poland. My lessons are creative, intriguing, and I place great importance on an individual approach to each student. I am also fluent in English and have a communicative level of Russian and German. I have worked with people from various parts of the world, and over the past year mainly with Russian and Ukrainian-speaking students, so I am familiar with the specific needs of these nationalities.

I provide teaching materials.

Feel free to contact me – I promise you will see positive results.

Can't wait to meet you very soon.

Abschlüsse und Erfahrung

With a Bachelor's degree in German language and extensive training from the Foreign Languages Teachers Training College, I bring a methodical approach tailored for teaching foreign languages. My linguistic expertise combined with experience as a German teacher to teenagers ensures a dynamic and effective learning environment.

Having taught online for many years, my focus has been primarily on Polish and English, catering to learners from diverse backgrounds and nationalities. Whether you're a beginner or looking to refine your language skills, I recognize and address the unique needs of each individual.

Certified in TEFL and TESOL, I am equipped to teach English to foreigners, but my true passion lies in teaching Polish as a native speaker. Let's embark on this exciting journey together, where language becomes more than just words—it becomes a gateway to new cultures and connections. Join me in exploring the beauty and richness of the Polish language and culture!

Lehransatz

Experience the art of learning Polish through a dynamic blend of proven teaching methodologies, where the spotlight shines brightly on communication. Join me on an exhilarating journey that merges the finesse of the communicative approach with the best elements of task-based learning, grammar insights, and immersive experiences. Every session is a vibrant tapestry of interactive engagements, igniting your passion for the Polish language while seamlessly integrating multimedia resources and captivating activities.

Together, we'll unlock the door to proficiency through personalized instruction, collaborative endeavours, and a supportive learning environment. Dare to embark on this enriching adventure, where language acquisition transcends boundaries and becomes an irresistible odyssey of discovery and growth. Your Polish language journey awaits!

Zurück nach oben
Über mich - Polnisch

Witam wszystkich, mam na imię Ania i serdecznie zapraszam was do nauki ze mną. Jako rodowita użytkowniczka języka polskiego z wykształceniem pedagogiczno-lingwistycznym i doświadczeniem w nauczaniu osób w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania, oferuję nie tylko solidną bazę gramatyczną i bogactwo słownictwa, ale także pomogę zdobyć umiejętność skutecznego porozumiewania się i radzenia sobie w życiu codziennym w Polsce. Moje lekcje są kreatywne, intrygujące, a indywidualne podejście do każdego ucznia ma dla mnie ogromne znaczenie. Posługuję się również płynnie językiem angielskim i w stopniu komunikatywnym językiem rosyjskim i niemieckim. Pracowałam z ludźmi z różnych zakątków świata a przez ostatni rok głównie z uczniami rosyjsko i ukraińskojęzycznymi, dlatego znam specyficzne potrzeby osób tych narodowości. , aleMoją największą pasją są języki obce, podróże i fotografowanie, a dzięki moim wszechstronnym zainteresowaniom napewno znajdę z Wami wspólny temat do dyskusji.

Zachęcam do wzięcia udziału w lekcji próbnej – obiecuję, że już wkrótce zobaczyci pozytywne rezultaty.

Zapraszam!

Abschlüsse und Erfahrung

Z wykształceniem licencjackim z języka niemieckiego i doświadczeniem jako nauczyciel, oferuję skuteczne metody nauczania języków obcych. Mam za sobą kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu online, specjalizując się głównie w polskim i angielskim. Dostosowuję zajęcia do potrzeb uczniów z różnych środowisk i narodowości. Posiadam certyfikaty TEFL i TESOL, co pozwala mi na nauczanie angielskiego obcokrajowców, jednak jako rodowita Polka, moja prawdziwa pasja leży w nauczaniu języka polskiego. Zachęcam do dołączenia do mnie w odkrywaniu piękna i bogactwa języka i kultury polskiej!

Lehransatz

Zapraszam Cię do wspólnej nauki języka polskiego, gdzie będziemy stosować różnorodne metody nauczania, skupiając się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Dołącz do mnie w interesującej podróży, gdzie połączymy naukę konwersacji z praktycznymi ćwiczeniami gramatycznymi i zadaniowymi. Każda lekcja to mieszanka różnych aktywności, które pobudzą Twoje zainteresowanie językiem polskim, wykorzystując przy tym różnorodne materiały multimedialne. Razem osiągniemy płynność w języku, dostosowując się do Twoich potrzeb i korzystając z przyjaznej atmosfery. Oprócz nauki języka, chętnie pomogę Ci w radzeniu sobie i porozumiewaniu się w życiu codziennym w Polsce, dzieląc się przydatnymi wskazówkami i ciekawostkami kulturowymi. Zapraszam Cię do wzięcia udziału w tej wartościowej przygodzie, gdzie nauka języka staje się fascynującą podróżą ku nowym umiejętnościom i możliwościom.

Czekam na Ciebie z niecierpliwością!

Zurück nach oben
Vollständiges Feedback der Schüler

Jetzt anfangen
Lernen Sie noch heute online eine neue Sprache

Muttersprachliche Lehrer

Attraktive Preise

Höchste Flexibilität

© 2020 Verbalplanet.com