Tereza Polakova : Tschechisch
Tereza Polakova
Tschechisch Native
Klassen: 1
 Keine Daten
    
£15.64 / €18.12 / $20.17
Probe: Kostenlos
Loyalitätsrabatt
 Hallo, mein Name ist Tereza Polakova und ich bin ein erfahrener Tschechisch lehrer, der derzeit in Tschechien  lebt. Ich unterrichte Tschechisch seit Februar 2024. Ich biete derzeit eine kostenlose erste Probestunde für neue Schüler. 
Über mich - Englisch

Hi everyone,

I am a child psychotherapist by occupation, but in my free time, I enjoy teaching, especially languages.

I am a nature lover, I do also enjoy running, dancing, and volunteering - specifically in the refugee and migration sector.

My latest passions are art therapy, drawing and photography.

I will be looking forward to seeing you in the class!

Best regards,

Tereza

Abschlüsse und Erfahrung

I have been teaching for the last 8 years, both in person and online, group and individual classes. Mostly I taught Maths, English, and Czech.

I am fluent in Czech and Slovak and have been studying in English for the last 8 years.

Lehransatz

In my classes, I use a very client-oriented approach - where each client decides on the specifics of the classes - for instance, whether to follow a textbook or focus more on a conversation.

Zurück nach oben
Über mich - Tschechisch

Ahoj

Povoláním jsem dětská psychoterapeutka, ale ve volném čase ráda učím, zejména jazyky.

Jsem milovnice přírody, ráda také běhám, tančím a věnuji se dobrovolnictví - konkrétně v oblasti migrace a uprchlíků.

Mou poslední vášní je arteterapie, kreslení a fotografování.

Budu se na vás těšit v hodinách!

S pozdravem,

Tereza

Abschlüsse und Erfahrung

Posledních 8 let se věnuji výuce, a to jak osobní, tak online, skupinové i individuální. Nejčastěji učím matematiku, angličtinu a češtinu.

Mluvím plynně česky a slovensky a posledních 8 let studuji v anglickém jazyce.

Lehransatz

Ve svých hodinách používám velmi klientsky orientovaný přístup - kdy si každý klient sám určuje specifika výuky - například zda se bude řídit učebnicí, nebo se raději zaměří více na konverzaci.

Zurück nach oben
Über mich - Slowakisch

Ahoj všetci,

Povolaním som detská psychoterapeutka, ale vo voľnom čase rada učím, najmä jazyky.

Som milovníčka prírody, rada behám, tancujem, venujem sa dobrovoľníctvu - konkrétne v oblasti utečencov a migrácie.

Mojou poslednou vášňou je arteterapia, kreslenie a fotografovanie.

Budem sa na vás tešiť na hodinách!

S pozdravom,

Tereza

Abschlüsse und Erfahrung

Učím už 8 rokov, osobne aj online, skupinové aj individuálne kurzy. Väčšinou som učila matematiku, angličtinu a češtinu.

Hovorím plynule česky a slovensky a posledných 8 študujem v anglickom jazyku.

Lehransatz

Na svojich hodinách používam veľmi klientsky orientovaný prístup - kde si každý klient sám rozhoduje o špecifikách hodín - napríklad či sa bude riadiť učebnicou, alebo sa radšej viac zameria na konverzáciu.

Zurück nach oben
Vollständiges Feedback der Schüler

Jetzt anfangen
Lernen Sie noch heute online eine neue Sprache

Muttersprachliche Lehrer

Attraktive Preise

Höchste Flexibilität

© 2020 Verbalplanet.com