Silvie Alnas : Sueco
Silvie Alnas
Sueco
Clases: 42
Última clase: 2+ dias
 3 100% Positiva
     
£30.65 / €35.07 / $39.29
 Hola, mi nombre es Silvie Alnas y soy un tutor de Sueco con experiencia que actualmente vive en Suecia. He estado enseñando Sueco en línea desde mayo 2010.  
Mi último reseñas
tutor 28 mar 2011
 
dmaria4321
 A great class as always! :)  
tutor 14 mar 2011
 
dmaria4321
 The lesson was great and I am excited to have Silvie help me learn Swedish! 
tutor 20 sep 2010
 
juniperjungle
 Explains very clearly and I got practice speaking during the lesson. Very patient. 
Acerca de mí - Inglés

I am passionate about languages and teaching!

I was brought up in Hungary, but have lived in the USA, Switzerland, the Czech Republic and currently in Sweden. I understand and enjoy living in a multinational and multicultural environment and I am happy to introduce the society and culture of the countries of the languages I teach.

Currently, I am learning Spanish, so that I keep in touch with how it is to be sitting behind the desk so that I do not forget how it feels to be a student.

Certificaciones y experiencia

I have a teacher's degree in English as a Second Language and Mathematics - got my degree at the University of Szeged in 1995, and am a qualified Ericsson Teacher.

I have specialized in teaching adults and have long and successful experience in both private lessons and courses for groups, with students who learn for private reasons or for business.

I have been teaching languages for 20 years and STILL LOVING IT! I believe the more I teach the more I learn, the more interesting and efficient lessons I give.

Método de enseñanza

Immersion and Flexibility

I believe the only way to teach is being flexible - both with the approach, the methods, the tools, the material and the style.

I tailor-make all my lessons based on combination of the wishes of my students and what I judge is needed to reach their goals. Our focus can be fun or serious conversation, writing or grammar - which ever you choose, I promise learning will be fun and the lessons efficient. My lessons are very structured and full of action.

Practice – a-ha moments – success

To succeed you will need lots of practice - which will give you wonderful a-ha! moments and success comes when you start using your new language!

Volver arriba
Acerca de mí - Húngaro

Szenvedélyem a nyelvtanítás!

Szeged mellett nőttem fel, de éltem az Amerikai Egyesült Államokban, Svájcban, Csehországban és jelenleg Svédországban. Értem, tisztelem és szeretem a multikulturális környezetet és az óráimon nemcsak a nyelvet, hanem a kulúrát is bemutatom a tanulóknak.

Jelenleg spanyolul tanulok, hogy újra átéljem, milyen is a másik oldalon ülni.

Certificaciones y experiencia

A Szegedi Egyetemen végeztem, mint angol-matematika szakos tanár és megszereztem az Ericsson tanári képesítést is.

A felnőttoktatás a specialitásom - sokéves tapasztalattal rendelkezem és úgy érzem, hogy ahogy telik az idő, úgy növekszik szeretetem a tanítás iránt.

Minél többet tanítok, annál többet tanulok, annál eredményesebbek az óráim.

Método de enseñanza

Elmerülés és Rugalmasság!

Én hiszem, hogy a nyelvtanítás egyetlen módja a rugalmasság - legyen szó akár a megközelítésrőI, a módszerekről, az eszközökről, a tananyagról vagy a tanár stílusáról.

Én testre szabok minden órát figyelembe véve a tanulók igényeit és mindazt, amit szükségesnek látok ahhoz, hogy céljaikat elérjék, bármi is legyen az: egy kellemes beszélgetés, egy eszmecsere komoly dolgokról, írásgyakorlat vagy nyelvtan - ígérem, hogy kellemesen fognak telni az óráink és eredményes lesz a tanulás. Az én tanfolyamaim jól megszerkesztettek és mindig történik valami!

Gyakorlás – "A-ha! Most már értem!" – Siker

Ahhoz, hogy sikeres legyen a nyelvtanulás, sok gyakorlás kell. A gyakorlás alatt egyre sűrűbben lesznek "A-ha! Most már értem!"-pillanatok és a siker jön azonnal, amint elkezdjük használni az új nyelvet! Majd a körforgás kezdődik előről!

Viszlát a Skype előtt!

Volver arriba
Acerca de mí - Sueco

Språk och undervisning är två fantastiska saker – att kombinera dessa till språkundervisning är nog det roligaste jobb jag kan tänka mig.

Jag växte upp i Ungern, har bott i USA, Schweiz, Tjeckien och nu bor jag i vackra Sverige. Jag förstår hur det är att leva och arbeta i en multikulturell och multinationell miljö – och jag stortrivs med det! Jag undervisar inte bara språket utan berättar även om samhället och kulturen av de länderna där de talar målspråket.

Just nu läser jag spanska för att uppleva igen hur det är att vara student.

Certificaciones y experiencia

Jag är utbildad lärare i engelska som andra språk och matte – har gått på universitet i Ungern. Jag är även certifierad Ericsson lärare.

Min specialitet är vuxenutbildning, har en lång erfarenhet och har undervisat både privata och grupplektioner med stort succé. Mina elevers mål varierar från att lära sig ett språk för att det är kul och exotiskt till att jobbrelaterade förfrågan. Skalan är stort och lektionerna är lärorika och roliga.

Jag har undervisat språk i 20 år och fortfarande tycker att det är mycket roligt! Jag är övertygad om att ju mer jag undervisar desto mer jag själv lär mig och mina lektioner blir mer intressanta och effektiva!

Método de enseñanza

Fördjupning och flexibilitet

Min tro är att det enda sättet att lära ut ett språk är att vara flexibel. Man skall vara flexibel med sina tillvägagångssätt, metoder, verktyg, studiematerial och stil.

Jag skräddarsy alla mina lektioner baserad på en kombination av mina elevers önskemål och vad jag bedömer behövs för att nå deras mål. Vi kan fokusera på att ha en rolig eller en seriös konversation, att förbättra den skriftliga förmågan eller grammatiken – vad än du väljer, jag lovar att det blir roligt att lära dig språket och lektioner blir effektiva. Mina lektioner är mycket strukturerade och full med aktion.

Volver arriba
Todas las observaciones de los alumnos

Empezar ahora
Aprenda un nuevo idioma en línea hoy

Profesores de habla nativa

Buenos precios

La mejor flexibilidad

© 2020 Verbalplanet.com