Györgyi Meads : Húngaro
Györgyi Meads
Húngaro Native
Clases: 1329
Última clase: 2+ dias
 628 100% Positiva
     
£21.61 / €24.92 / $27.69
Prueba: Gratis
Descuentos
 Hola, mi nombre es Györgyi Meads y soy un tutor de Húngaro con experiencia que actualmente vive en Reino Unido. He estado enseñando Húngaro en línea desde noviembre 2010. Actualmente estoy ofreciendo una lección de prueba de prueba gratis para los nuevos estudiantes. 
Mi último reseñas
tutor 10 feb 2024
 
hanlongsheng
 Fun and interesting new vocabulary and examples. 
tutor 27 ene 2024
 
hanlongsheng
 Fun and challenging lesson, good vocabulary building. 
tutor 20 ene 2024
 
hanlongsheng
 Fun lesson with lots of interaction. 
tutor 13 ene 2024
 
hanlongsheng
 Fun conversation and word analysis. 
tutor 30 dic 2023
 
hanlongsheng
 I enjoyed reading out loud and hearing the explanations as we went along. 
tutor 09 dic 2023
 
hanlongsheng
 Fun lesson about grammar and vocabulary building. 
  (628) Reseñas
Acerca de mí - Inglés

Dear Student, welcome to my profile page!

Before I became a language tutor, I had tried different occupations. Loved them all, found enjoyable aspects in each of them, plus had the chance to meet a great variety of situations and people. I travelled a lot, lived in a few countries, then in my home country before moving to the UK in 2012. My life now centres round my three lovely children, learning and teaching.

I entered the world of online teaching with curiosity, it can be challenging but effective, more and more so with advancing technology.

I hope to see you in class!

Certificaciones y experiencia

Some details about my qualifications:

I did my initial teacher training course at ITTDC in Budapest, Hungary.

I've obtained a Ba Hons in Linguistics and TESOL from the University of Wolverhampton.

I also have the Trinity CertTESOL and hold an MA in English and Applied Linguistics from the University of Huddersfield.

As professional development, I completed the TEAP (Teaching English for Academic Purposes) course at the University of Glasgow, which qualifies me to prepare students for Higher Education courses taught in English.

So far I have taught people from ages 5-72, from Entry level to C2. I enjoy seeing students making progress and discovering that learning can be a source of joy and satisfaction.

Método de enseñanza

I believe that learning can be enjoyable, giving the motivation needed to advance in anything. It is a journey that we make together, working together and enjoying every step of the way. Listening to each other ensures understanding, resulting in AHA moments, growing self-confidence and competence.

The syllabus and classes are tailored to the students' individual needs and aims. They range from improving language skills in general to preparing for exams.

Initial and ongoing assessments inform class objectives to ensure comprehensive and effective lesson delivery: we will dedicate enough time to tackling problematic points, and progress at optimal pace.

I apply strategies from various methodologies (including pedagogical stylistics) to enable language acquisition in a communicative mode supported by sound grammar. The materials supplement these strategies: they allow for study and practice in listening, reading, speaking and writing.

Volver arriba
Acerca de mí - Húngaro

Eddigi munkáim során sokféle helyzettel és emberrel volt lehetőségem találkozni. Mindenben megláttam a lehetőséget a tanulásra, az élményszerzésre. Sokat utaztam, hosszabb ideig éltem külföldön, majd szülőhazámban. Jelenleg az Egyesült Királyságban élek. Életemben a családom, a tanulás és a tanítás a legfontosabb.

Az online tanítás világába érdeklődéssel léptem be, kíhívásnak, ezzel együtt hatékonynak tartom, mindinkább annak a folyamatosan fejlődő technológiának köszönhetően.

Certificaciones y experiencia

Elvégeztem az ILS Group tanárképző szakát, módszereit hatékonynak és minden szempontból átfogónak ismertem meg. A képzés kezdetétől fogva az elméletet a gyakorlatba ültettük át, ílymódon megbizonyosodva működőképességéről, hatékonyságáról.

Majd diplomát szereztem az Egyesült Királyságban működő University of Wolverhampton intézményben Nyelvészet és TESOL (Angol nyelv tanítása más anyanyelvűeknek) szakon, a Trinity College CertTESOL képesítéssel együtt.

Ezt követően mesterdiplomára tettem szert Angol és Alkalmazott nyelvészet szakokon a University of Huddersfield intézményben.

Szakmai továbbképzés keretében elvégeztem a University of Glasgow speciális, TEAP (Teaching English for Academic Purposes) kurzusát, amely képesítést ad arra, hogy angol nyelvű egyetemi kurzusokra készítsek fel tanulókat.

Eddigi tanítványaim 5-72 év közöttiek voltak, fejlődésük nagy örömmel tölt el, látom, ahogy felfedezik, a tanulás örömforrás és sikerélmény is lehet.

Método de enseñanza

Hiszem azt, hogy a tanulás örömszerző tevékenység lehet, ezzel olyan motivációt ad, amely szükséges ahhoz, hogy az élet bármely területén haladást, fejlődést érhessünk el. Egy utazás, amelyen együtt veszünk részt, dolgozunk, minden lépését élvezzük. Egymásra figyelve eljutunk az értésig, az AHA-élmény öröméig, önbizalmunk nő, kompetenciánk mélyül, erősödik.

A tanmenet és az órák személyre szabottak a tanuló egyéni céljainak és szükségleteinek megfelelően. Többek között általános nyelvi készségek fejlesztésére és vizsgára felkészítésre is van lehetőség.

Kezdeti és folyamatos felmérés alapján történik az órák tervezése, ami biztosítja azt, hogy azok átfogóak és hatékonyak legyenek: a problémás pontokkal való foglalkozásra elegendő idő jut, a haladás optimális ütemű.

Többféle módszertan (pl. pedagógiai stilisztika) stratégiáit alkalmazom annak érdekében, hogy a nyelv elsajátítása kommunikatív módon, szilárd nyelvtani alapok segítségével történhessen. A tananyagok kiválasztása is ezt segíti: lehetővé teszik a tanulást és gyakorlást a hallás utáni értés, olvasás, beszéd és írás területén.

Volver arriba
Todas las observaciones de los alumnos

Empezar ahora
Aprenda un nuevo idioma en línea hoy

Profesores de habla nativa

Buenos precios

La mejor flexibilidad

© 2020 Verbalplanet.com