Laura Garganta : Catalán
Laura Garganta
Catalán Native
Clases: 1043
Última clase: 2+ dias
 108 100% Positiva
     
£27.68 / €31.67 / $35.24
Prueba: 50% Descuento
 Hola, mi nombre es Laura Garganta y soy un tutor de Catalán con experiencia que actualmente vive en España. He estado enseñando Catalán en línea desde febrero 2013. Actualmente estoy ofreciendo una lección de prueba con un 50% de descuento en el precio de mi lección normal para los nuevos estudiantes. 
Mi último reseñas
tutor 09 mar 2023
 
GretaVo1
 Always enjoy our conversations!  
tutor 15 sep 2022
 
GretaVo1
 Gràcies pels exercisis. M'ajuten molt. 
tutor 06 may 2022
 
GretaVo1
 sempre un plaer! Laura always follows my crazy path to Catalan with good nature and ease. 
tutor 25 feb 2022
 
GretaVo1
 Gràcies pels exercicis sobre els verbes. Molt útil...necessito la pràctica!  
tutor 01 abr 2021
 
nbrown
 Hola, Laura! A great class as always, and I am very excited to have completed A1! It has been a real pleasure to be taught by you, and I am looking forward to new challenges in A2. I can see you are getting to know my strengths and weaknesses, and are gently guiding me to overcome my reluctance to talk in catalan- its much appreciated. 
tutor 25 mar 2021
 
GretaVo1
 Molt útil, com sempre, Laura. Sentia més facilitat avui!! No treballis massa. :) 
  (108) Reseñas
Acerca de mí - Inglés

Hello everyone!

My name is Laura and I am from Girona (Spain), Catalan and Spanish are my native languages and I am also very fluent in English (I have the Certificate of Proficiency in English by the University of Cambridge).

I am very passionate about languages and about teaching, so I really enjoy working as a language teacher!

I love travelling and learning about other cultures, I have lived for short periods of time in Italy and the UK and I live currently in France (Lille).

Certificaciones y experiencia

My qualifications include:

- a BA in Spanish Language and Literature

- a BA in Romance Language and Literature (French and Italian)

- a Master's degree in Teaching Spanish as a Foreign Language

- a Master’s degree in Languages, Population Movements and Social Construction

- a Teachers’ Training Official Certificate (CAP) that allows me to teach Spanish at a high school level

Regarding my experience, I have been teaching Catalan and Spanish since 2010, and more recently I started teaching English in October 2012. I have taught both teenagers and adults. Currently I teach Catalan at the Charles de Gaulle University - Lille 3 (France), since september 2013.

Método de enseñanza

I am an enthusiastic teacher and my lessons will be tailored to suit you! We can use the first free lesson to establish your level and your interests, needs and preferences.

As a general rule I will follow a communicative approach and I will try to incorporate the four skills (speaking, listening, reading and writing) in a meaningful communication that is completely student-centred.

Volver arriba
Acerca de mí - Catalán

Hola a tots!

Em dic Laura, sóc de Girona (Catalunya), però visc a Lille (França) i sóc professora de català, castellà, anglès i francès. El català i el castellà són les meves llengües natives i tinc molt bon nivell d'anglès (Certificate of Proficiency in English de la Universitat de Cambridge) i de francès, ja que són dues llengües que parlo quotidianament.

M'encanten els idiomes i el món de l'ensenyament, així que m'ho passo molt bé treballant com a professora d'idiomes!

M'agrada viatjar i conèixer altre cultures, he viscut algunes temporades a Itàlia i al Regne Unit i actualment visc a França.

Certificaciones y experiencia

Compto amb les titulacions següents:

- Llicenciatura en Filologia Hispànica

- Llicenciatura en Filologia Romànica

- Màster en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

- Màster en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social

- Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP)

Pel que fa a l'experiència, vaig començar a fer classes de català i de castellà el 2010 i més recentement he començat a impartir classes d'anglès (des de l'octubre de 2012). He impartit classes tant a adolescents com adults. Actualment treballo com a lectora de català a la Universitat Charles de Gaulle - Lille 3 (França) des de setembre del 2013.

Método de enseñanza

Les meves classes són dinàmiques i s'adapten totalment a les teves necessitats. Podem aprofitar la primera classe gratuïta per determinar el teu nivell i els teus interessos, necessitats i preferències.

En general les meves classes es basen en el mètode comunicatiu, i intento treballar totes quatre habilitats (comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita i expressió escrita) de forma significativa i seguint un procés centrat totalment en l'estudiant.

Volver arriba
Acerca de mí - Español

¡Hola a todos!

Me llamo Laura, soy de Girona (Cataluña - España) pero vivo en Lille (Francia) y soy profesora de catalán, español (mis dos lenguas nativas), inglés (tengo el Certificate of Proficiency in English de la Universidad de Cambridge y hablo esta lengua a diario) y francés.

Me apasionan los idiomas y el mundo de la enseñanza, así que me lo paso muy bien trabajando como profesora de idiomas.

Me gusta viajar y conocer otras culturas, he vivido algunas temporadas en Italia y el Reino Unido y actualmente vivo en Francia.

Certificaciones y experiencia

Cuento con las titulaciones siguientes:

- Licenciatura en Filología Hispánica

- Licenciatura en Filología Románica

- Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera

- Máster en Lenguas, Movimientos de Población y Construcción Social

- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP)

En cuanto a mi experiencia, empecé a enseñar catalán y español en el 2010 y más recientemente he empezado a dar clases de inglés (desde octubre de 2012). He dado clases tanto a adolescentes como adultos. Actualmente trabajo como lectora de catalán en la Universidad Charles de Gaulle - Lille 3 (Francia) desde septiembre de 2013.

Método de enseñanza

¡Mis clases son dinámicas y se adaptan totalmente a tus necesidades! Podemos aprovechar la primera clase gratis para determinar tu nivel y tus intereses, necesidades y preferencias.

Por regla general sigo el método comunicativo en mis clases, e intento trabajar las cuatro habilidades (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita) de forma significativa y en un proceso centrado totalmente en el estudiante.

Volver arriba
Todas las observaciones de los alumnos

Empezar ahora
Aprenda un nuevo idioma en línea hoy

Profesores de habla nativa

Buenos precios

La mejor flexibilidad

© 2020 Verbalplanet.com