.

Annelies van Dijk : Dutch

Annelies van Dijk
Tema : Dutch Native
Netherlands
(372) Clases
100%      
(81) Opiniones
Última clase: 8+ días
8+ días
Sin conexión
45 minutos : $26.46 / £20.43 / €23.61
Precio de prueba: GRATIS
Hola. Mi nombre es Annelies van Dijk, tengo 32 años y actualmente vivo en Netherlands. Soy hablante nativo de Dutch y enseño Dutch. Enseño idiomas en línea con Verbalplanet.com desde enero 2016. Puedo hablar estos idiomas de manera fluida: Dutch, English. Actualmente ofrezco una clase de prueba gratuita para alumnos nuevos.

Perfil detallado en Inglés

Acerca de mí

Hello, I'm Annelies, 29 years old and born and raised in the Netherlands. I grew up in Meppel (Drenthe) and speak General Civilized Dutch (ABN). At the moment I give English lessons in Malaga, Spain. I am a qualified Tefl teacher. Because I learned how to teach English I can easily adapt that to Dutch. After all have English and Dutch have similarities because they are both Germanic languages.

I like teaching very much, because I see how quickly my students get ahead and improve theirselves. This also makes it motivating and enjoyable for me. I also find it very useful to also teach via Skype, because I can do this from home and therefore I have no travel time.

Certificaciones y experiencia

Bachelor of Arts Therapies - Stenden University, Leeuwarden

Trinity Cert TESOL - Tefl in Spain, Malaga

Because it is very difficult to get a job as an art therapist in the Netherlands, I decided to put on my courage and attended a Tefl course in Spain. After I got my Tefl certificate I started giving private lessons at home in Malaga, Spain. Most classes consisted of preparation for the Cambridge Exams. This exam consists of four parts; writing, reading, listening and speaking. It differed per student how these lessons were completed, some wanted to improve their speaking skills, others their listening and reading skills.

Método de enseñanza

My students determine how I fiil in my classes. E.g, does the student only want a conversation lesson or a grammar lesson or writing lessons? Because of these differences in the personal learning goals, my teaching approach is also different to every student. But I can say that in every lesson three different stages will occur, and each class has a specific theme, to make the lessons more personal and thus also more consistent with the student. I'm using a database of teaching assignments. These assignments can I adapt so that it fits with the learning goals but also the personal interests of my students. Learning a language should in my eyes especially be fun and varied, otherwise it will be boring and demotivating.

In addition, I make sure my students get confidence in speaking the Dutch language through my positive, supportive and motivating attitude. I am a teacher who is very involved with her students.

Perfil detallado en Holandés

Acerca de mí

Hallo, ik ben Annelies, 32 jaar en geboren en getogen in Nederland. Ik ben opgegroeid in Meppel (Drenthe) en spreek Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN). Ik heb Engelse lessen in Malaga, Spanje gegeven en ben daarvoor ook gekwalificeerd. Omdat ik geleerd heb hoe ik didactische vaardigheden in het Engels kan toepassen, kan ik deze ook makkelijk ombuigen naar het Nederlands. Immers hebben het Engels en het Nederlands overeenkomsten omdat het allebei Germaanse talen zijn.

Ik vind lesgeven heel fijn om te doen, omdat ik zie hoe snel mijn studenten vooruit komen. Dit maakt het voor mij ook motiverend en plezierig. Daarnaast vind ik het heel handig om ook via Skype les te geven, omdat ik dit vanuit huis kan doen en dus geen reistijd heb.

Certificaciones y experiencia

Bachelor of Arts Therapies - Stenden Hogeschool, Leeuwarden

Trinity CertTESOL - Tefl in Spain, Malaga

Omdat het erg moeilijk is om aan een baan te komen als creatief therapeut in Nederland, besloot ik mijn stoute schoenen aan te trekken en een Tefl cursus in Spanje te gaan volgen. Nadat ik mijn Tefl certificaat heb gehaald ben ik privé les aan huis gaan geven in Malaga, Spanje. De meeste lessen bestonden uit het voorbereiden op het Cambridge Examen. Dit examen bestaat uit vier onderdelen, schrijven, lezen, luisteren en spreken. Het verschilde per student hoe deze lessen werden ingevuld, de een wilde het spreken verbeteren, de ander het luisteren en lezen.

Método de enseñanza

Mijn studenten bepalen hoe ik mijn lessen invul. Wil de student bijvoorbeeld alleen conversatieles of juist een grammaticale les of schrijfles? Omdat deze persoonlijke leerdoelen zo verschillen is mijn docentenbenadering ook verschillend. Wel kan ik zeggen dat er in elke soort les 3 verschillende stadia zullen voorkomen en elke les een bepaald thema heeft, om de lessen persoonlijker te maken en het zodoende ook beter aansluit bij de desbetreffende student. Ik maak gebruik van een teaching database vol opdrachten. Deze kan ik zelf aan passen zodat het aansluit op de voortgang maar ook de persoonlijke interesses van mijn studenten. Een taal leren moet in mijn ogen vooral leuk en afwisselend zijn, anders is de lol er al snel van af.

Daarnaast zorg ik er voor dat mijn studenten vertrouwen krijgen in het spreken van de Nederlandse taal, door mijn positieve, ondersteunende en motiverende houding. Ik ben een docent die erg betrokken is bij haar studenten.

Mi última clase fue :
Hace 8+ días.
 
04 mar 2017
Por : Agi
Tema : Holandés 
It was a great session again. Always interesting conversations.
 
24 feb 2017
Por : Jossie
Tema : Holandés 
We had intensive lesson with lot of speaking and practicing H and G. Annelies puts a lot of effort to correct my u and eu all the time. I am much grateful for this. I've got a looot of homework, but just because I agreed. :)
 
14 feb 2017
Por : Jossie
Tema : Holandés 
I just had few lessons with Annelies and can say she has very professional approach and one can see she has experience with learning and makes great preparation.I appreciate her corrections and effort. Look forward to continue.
 
07 feb 2017
Por : Jossie
Tema : Holandés 
Great start! It was nice to meet and chat with Annelies and I am sure her lessons will be very productive!

Todas las observaciones de los alumnos

Regístrate hoy.
Haz de tu aprendizaje de idiomas una realidad.

Profesores de habla nativa

Buenos precios

La mejor flexibilidad