.

Pauliina Pekonen : Swedish

Pauliina Pekonen
Tema : Swedish
Lengua materna : Finnish
South Africa
(171) Clases
100%      
(54) Opiniones
Última clase: 8+ días
Ayer
Sin conexión
45 minutos : $24.20 / £19.26 / €21.44
Precio de prueba: 80% DE DESCUENTO
Hola. Mi nombre es Pauliina Pekonen, tengo 29 años y actualmente vivo en South Africa. Soy hablante nativo de Finnish y enseño Finnish, Swedish. Enseño idiomas en línea con Verbalplanet.com desde enero 2017. Puedo hablar estos idiomas de manera fluida: Finnish, English, Swedish. Actualmente ofrezco una clase de prueba con un descuento del 80% de mi tarifa normal para alumnos nuevos.

Perfil detallado en Inglés

Acerca de mí

Hello! My name is Pauliina Pekonen and I come from Finland. Currently I live in Pretoria, South Africa where I've lived for over a year now.

My native language is Finnish but I do also speak Swedish, English and German. I'm a qualified language teacher and I've studied and worked as a Swedish teacher in Finland. I've taught students of varying ages, teenagers and also adults. I like to work with all kind of people and that's why I love my job! I signed up at Verbalplanet because I want to get know people from all over the world. In addition I want also provide my expertise as a teacher at affordable rates.

Certificaciones y experiencia

I'm a Master of Arts and graduated from The University of Oulu in 2014. My major was Nordic Philology, in other words Swedish language. I've also conducted the pedagogical studies for teachers (60 ECTS).

I started working as a teacher immediately after my graduation. I taught a few courses in Nordic Philology at the Open University of Oulu. Just before my move to South Africa I also worked as a freelance Swedish trainer in a company and taught four courses of Swedish as a second language at Summer University OF Northern Ostrobothnia in summer 2015. I've received excellent feedback regarding my work and teaching methods.

Método de enseñanza

I think that every student is a unique person and we've got our best ways to learn and acquire things. Someone can learn by listening meanwhile someone else learns best by reading and writing. In my private teaching I always to listen to every students' needs and wishes and plan my teaching according to them. The most important thing in studying languages is that one dare to use the language. Do not be afraid of making mistakes -- you can also learn from them!

One of the most effective way to learn a language is to talk with a native speaker.

Perfil detallado en Sueco

Acerca de mí

Hej! Jag heter Pauliina Pekonen. Jag kommer från Finland men nuförtiden bor jag i Pretoria, Sydafrika. Jag har bott här i ett år. Mitt modersmål är finska men jag kan också tala svenska, engelska och tyska. Jag är lärare och jag har studerat och arbetat som svensklärare i Finland. Jag har undervisat både ungdomar och vuxna. Jag tycker om att arbeta med olika slags människor och därför älskar jag mitt arbete! Jag blev medlem i Verbalplanet eftersom jag vill träffa och bekanta mig med människor från olika delar av världen. Dessutom vill jag också bjuda min yrkeskompetens till ett förmånligt pris.

Certificaciones y experiencia

Jag avlade magistereexamen vid Uleåborgs universitet under åren 2008 - 2014. Mitt huvudämne var nordisk filologi, det vill säga svenska språket. Härutöver har jag också avlagt de pedagogiska studierna för ämneslärare (60 studiepoäng).

Jag började arbeta som lärare när jag blev färdig med mina studier. Jag undervisade några kurser i nordisk filologi vid Uleåborgs öppna universitet, och arbetade som frilans svensklärare på ett företag. Innan jag flyttade till Sydafrika undervisade jag svenska som andraspråk vid Norra Österbottens sommaruniversitet på sommaren 2015. Jag har fått utmärkt feedback för mitt arbete samt mina undervisningsmetoder.

Método de enseñanza

Jag anser att varje människa är en unik varelse. Var och en har sina egna och sätt att lära sig saker och ting. Någon kan lära sig genom att lyssna medan någon lär sig bäst genom att läsa och skriva. Enligt min åsikt är det viktigt att lyssna på varje studerandes önskemål och sätt hur hen tillägnar sig saker bäst. Det är ytterst viktigt att man vågar använda språket, man lär sig också av misstag! Att prata är ett väldigt effektivt sätt att lära sig språk.

Perfil detallado en Finlandés

Acerca de mí

Hei! Minun nimeni on Pauliina Pekonen. Asun Pretoriassa, Etelä-Afrikassa Olen asunut Etelä-Afrikassa nyt kolme vuotta. Minun äidinkieleni on suomi. Minä olen ammatiltani kieltenopettaja. Olen opiskellut ja työskennellyt Suomessa opettajana. Olen opettanut eri-ikäisiä ihmisiä, sekä nuoria että aikuisia. Pidän ihmisten kanssa työskentelystä ja siksi tykkään olla opettaja. Liityin Verbalplanetiin hetki sitten, koska haluan tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa ja tarjota omaa ammattitaitoani.

Certificaciones y experiencia

Suoritin filosofian maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa vuosina 2008- 2014. Pääaineenani oli pohjoismainen filologia eli ruotsin kieli Lisäksi olen suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Aloitin työskennellä opettajana valmistumiseni jälkeen. Opetin Oulun avoimessa yliopistossa pohjoismaisen filologian kursseja, toimin ruotsin kielen freelance-kouluttajana eräässä asiakasyrityksessä sekä ennen muuttoani työskentelin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa kesällä 2015. Opetin virkamiesruotsia neljälle eri ryhmälle. Olen saanut opetustyöstäni ja opetusmetodeistani erinomaista palautetta.

Método de enseñanza

Minun mielestäni jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö, ja meillä kaikilla on omat parhaat tapamme oppia. Toiset oppivat kuuntelemalla, toiset lukemalla ja kirjoittamalla. Yksilöllisessä opetuksessa minusta on tärkeää kuunnella opiskelijan toivomukset ja tavata, jolla hän oppii kieltä parhaiten. Tärkeintä on kuitenkin, että kieltä uskaltaa käyttää rohkeasti, virheistä myös oppii! Puhuminen on tehokas tapa oppia kieltä.

Mi última clase fue :
Hace 8+ días.
 
05 dic 2018
Por : ParisC
Tema : Sueco 
Jag är så lycklig med idagens lektion! Det var humoristisk talade vi så mycket i Svenska vi hadde inte tid for idags "Adjektiv med speciella former" hahaa! Tusen tack for en fantastisk lektion igen Pauliina! Det är alltid så mycket roliga!
 
04 dic 2018
Por : Melanie V
Tema : Sueco 
Thank you once again Pauliina! I really enjoyed our lesson today and the way you are teaching is super helpful and nice. I am looking forward to the next time!
 
30 oct 2018
Por : ParisC
Tema : Sueco 
Tusen Tack Pauliina! Lektionen var väldigt god i går! Nu forstår jag possessives och substantivs så mycket bättre! :D Jag kan inte vänta til min semester. Jag ska studera svenska mycker mer!
 
23 oct 2018
Por : ParisC
Tema : Sueco 
Det var en SVÅRT lektion i går XD men ova jag ska varje dag Pauliina! :) Vi tala nästa vecka och tusen tack for lektionen!

Todas las observaciones de los alumnos

Regístrate hoy.
Haz de tu aprendizaje de idiomas una realidad.

Profesores de habla nativa

Buenos precios

La mejor flexibilidad