bing
Laima Cretu : Rumano
Laima Cretu
Rumano Native
Clases: 33
Última clase: 2+ dias
 25 100% Positiva
     
£30.03 / €35.24 / $31.21
Prueba: 50% Descuento
Descuentos
  Hola. Mi nombre es Laima Cretu, tengo 40 años. Soy hablante nativo de Rumano y enseño Inglés, Rumano, Ruso. Enseño idiomas en línea con Verbalplanet desde enero 2018. Puedo hablar estos idiomas de manera fluida: Rumano, Francés, Inglés, Ruso. Actualmente estoy ofreciendo una lección de prueba con un 50% de descuento en el precio de mi lección normal para los nuevos estudiantes. 
Encuéntrame en
Mi último reseñas
28 nov 2020
 
Vernhardo
 Exchange about christmas/new years eve - which includes the appropriate vocabulary, the cultural customs and personal preferences - a brilliant language exercise and cultural instruction! 
21 nov 2020
 
Vernhardo
 Comparing approaches for school exchange - not only good language practice for me but also enhancing my professional knowledge and motivation. 
14 nov 2020
 
Vernhardo
 Excellent. 
07 nov 2020
 
Vernhardo
 New and very useful expressions. 
31 oct 2020
 
Vernhardo
 +++ 
24 oct 2020
 
Vernhardo
 Improving vocabulary and knowledge about moldovan/romanian culture. 
  (25) Reseñas
Acerca de mí - Inglés

Hello! My name is Laima.

Thank you for your interest in my profile.

I am a native Romanian speaker from the Republic of Moldova. I also speak Russian as my mother tongue.

I have been teaching English and French for 12 years now. I also teach Russian and Romanian as a freelance face to face and online teacher. I work with students of different ages and levels. I can also help to prepare for the ROMANIAN CITIZENSHIP interview (test).

As a Chinese proverb says ”To learn a language is to have one more window from which to look at the world.” So, it is a great thing if you have decided to learn a foreign language.

I am happy when my students are happy. They are so enthusiastic when interacting with people from abroad and speaking those people's language. My goal is to make them feel free and confident when using a foreign language.

Teaching is my childhood dream, now it is my job and my way to the future.

Certificaciones y experiencia

Licence in Philology (French and English)

2000-2004

"B. P.Hasdeu" State University of Cahul - Republic of Moldova

Teaching English and French as second languages

Teacher of Foreign Languages

2004

"M. Eminescu" Theoretical Lyceum (High School) - Leova, Republic of Moldova

Teaching English and French as second languages

Freelance face to face and online tutor

2004

Cooperation with Peace Corps Teachers

2014

"M. Eminescu" Theoretical Lyceum (High School) - Leova, Republic of Moldova

Teaching English as second language

Método de enseñanza

Dear Student,

I am here to encourage you to learn the Romanian and English languages, whether you are a beginner or if you need help to improve these beautiful languages.

I love my job. My aim is to make my students enjoy learning the language and feel free and confident when using it. I consider each student a personality that’s why I have an individual approach based on their interests and needs, and I try to find the most efficient working methods and make classes funny, relaxed and comfortable.

I organize my lessons based on the four skills: reading, writing, listening and speaking. I am open and ready to help you with anything you need.

If you are interested in working together, just send me a message or book your trial lesson and let's start!

Good luck! Enjoy learning Romanian or English! :)

Volver arriba
Acerca de mí - Rumano

Bună! Mă cheamă Laima.

Vă mulțumesc pentru interesul acordat paginii mele.

Sunt profesoară de engleză și franceză deja de 12 ani. De asemenea predau limbile rusă și română ca profesor independent în particular și online. Lucrez cu studenți de vârste și niveluri diferite. Pot să ajut cu pregătirea pentru interviul la CETĂȚENIE ROMÂNĂ (Preparation for the ROMANIAN CITIZENSHIP interview).

Un proverb chinezesc spune ”Să înveți încă o limbă e ca și cum să ai încă o fereastră prin care să privești lumea.” Deci e corect din partea dv. dacă ați decis să învățați încă o limbă străină.

Sunt fericită atunci când studenții mei sunt fericiți. Și ei sunt atât de entuziasmați atunci când interacționează cu oameni de peste hotare și vorbesc cu aceștia în limba lor. Scopul meu este să-i fac să se simtă liberi și încrezuți atunci când vorbesc o limbă străină.

Să predau a fost visul meu din copilărie, acum e profesia mea și, cu siguranță, rămâne a fi calea mea spre viitor.

Certificaciones y experiencia

2000-2004

Licențiată în Filologie (Franceză și Engleză)

Universitatea de Stat "B. P.Hasdeu" Cahul

2004 - prezent

Profesoară de limbi străine (engleză și franceză, limba I/ II)

Liceul Teoretic "M. Eminescu" Leova, Republica Moldova

2004-prezent

Repetitor particular și predare a limbilor străine online

2014-2016

Cooperare cu voluntari Peace Corps (predarea limbii engleze)

Método de enseñanza

Drag(ă) Student(ă), sunt aici ca să te încurajez să înveți o limbă străină (Româna/Engleza) sau să te ajut să excelezi în vorbirea acestor limbi frumoase.

Sunt pasionată de profesia mea. Scopul meu este să-i fac pe studenții mei să îndrăgească învățarea limbilor străine și să se simtă liberi și încrezuți atunci când le vorbesc. Fiecare student este o personalitate și, de aceea, am o abordare individualizată, bazată pe interesele și necesitățile fiecărui elev. Încerc să găsesc cele mai eficiente metode de lucru și să fac lecțiile interesante, relaxante și confortabile.

Îmi organizez lecțiile pe cele patru competențe: înțelegerea și comunicarea orală și scrisă. Sunt deschisă și gata să Vă ajut cu orice aveți nevoie.

Dacă sunteți interesat(ă) să lucrăm împreună, scrieți-mi un mesaj sau comandați o lecție de probă și să începem!

Baftă la studierea limbilor străine!

Volver arriba
Acerca de mí - Ruso

Здравствуйте! Меня зовут Лайма.

Благодарю за ваш интерес к моему профилю.

Я носитель румынского языка из Республики Молдова. Я также говорю по-русски как мой родной язык.

Я преподаю английский и французский языки уже 12 лет. Я также преподаю русский и румынский как внештатный и онлайн-учитель. Я работаю со студентами разных возрастов и уровней.

Как говорится в китайской пословице: «Выучить язык означает получить на одно окно больше, чтобы смотреть на мир». Итак, замечательно, если вы решили изучать иностранный язык.

Я счастлива, когда мои ученики счастливы. Они настолько восторженны, когда общаются с людьми из-за рубежа и говорят на их языке. Моя цель - сделать так чтобы они чувствовали себя свободно и уверенно при использовании иностранного языка.

Обучение - это моя детская мечта, теперь это моя работа и мой путь в будущее.

Certificaciones y experiencia

Лицензия в филологии (французский и английский)

2000-2004

«B. P. Hasdeu» Государственный университет Кагула - Республика Молдова

Преподавание английского и французского языков как второго языка

Учитель иностранных языков

2004

Теоретический лицей М. Еминеску - Леова, Республика Молдова

Преподавание английского и французского языков как второго языка

Внештатный и онлайн - репетитор

2004

Método de enseñanza

Я здесь, чтобы заинтересовать вас изучать румынский, русский или английский языки, независимо от того, являетесь ли вы новичком или вам нужна помощь в улучшении этих прекрасных языков.

Я люблю свою работу. Моя цель состоит в том, чтобы мои ученики наслаждались изучением языка и чувствовали себя уверенными разговаривая на этом языке. Я считаю индивидуальным каждого ученика, поэтому у меня есть индивидуальный подход, основанный на их интересах и потребностях, я веселая и также серьезная.

Я организую свои уроки на основе четырех навыков: чтения, письма, слушания и речи. Я открыта и готова помочь вам.

Если вы заинтересованы в совместной работе, пошлите мне сообщение или закажите пробный урок и давайте начнем!

Удачи! Наслаждайтесь изучением румынского, русского или английского языков! :)

Volver arriba
Todas las observaciones de los alumnos

Empezar ahora
Aprenda un nuevo idioma en línea hoy

Profesores de habla nativa

Buenos precios

La mejor flexibilidad

© 2020 Verbalplanet.com