bing
Dat Truong : Inglés
Dat Truong
Inglés
Clases: 0
 Sin Datos
    
£3.99 / €5.25 / $5.20
Prueba: Gratis
Descuentos
  Hola. Mi nombre es Dat Truong, tengo 31 años. Soy hablante nativo de Vietnamita y enseño Vietnamita. Enseño idiomas en línea con Verbalplanet desde marzo 2021. Puedo hablar estos idiomas de manera fluida: Vietnamita, Inglés. Actualmente estoy ofreciendo una lección de prueba de prueba gratis para los nuevos estudiantes. 
Acerca de mí - Inglés

Xin chào! Xin chào!

My name is Truong Tat Dat. I am 30 years old and currently living in Khanh Hoa, Vietnam.

I graduated from Nha Trang University, Vietnam in 2014 with a Bachelor's Degree in English - Vietnamese translation and interpretation.

I am currently working as a freelance language tutor. My students come from all over the world, often from the US, UK, Canada, Australia, Singapore, etc.

Certificaciones y experiencia

Bachelor's Degree in Vietnamese - English translation and interpretation.

The Certificate of Pedagogical Training for Highschool Teachers issued by Hanoi Pedagogical University 2.

5-year experience in teaching Vietnamese online

1-year experience in teaching Vietnamese as a home tutor

3-year experience in teaching English as a home tutor

Método de enseñanza

I teach Vietnamese mainly for beginners. I focus on speaking and listening skills to help learners build their own conversational skill as quickly as possible.

To be exact, I help new learners to quickly approach and master the pronunciation as well as the 6 tones in Vietnamese, and help those who have learned this language for a while to continue to improve their communicative skills by real talking.

To start learning with me, learners can take a free trial lesson to determine whether my teaching style is suitable for them.

Volver arriba
Acerca de mí - Vietnamita

Tôi tên là Trương Tất Đạt. Tôi năm nay 30 tuổi và hiện đang sinh sống tại Khánh Hòa, Việt Nam.

Tôi tốt nghiệp Đại học Nha Trang, Việt Nam năm 2014 với bằng Cử nhân biên phiên dịch Anh - Việt.

Tôi hiện đang làm gia sư ngôn ngữ tự do. Học viên của tôi đến từ khắp nơi trên thế giới, thường từ các nước Mỹ, Anh, Canada, Úc, Singapore, v.v.

Certificaciones y experiencia

Bằng Cử nhân biên phiên dịch Việt - Anh.

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên phổ thông do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp.

5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Việt trực tuyến

1 năm kinh nghiệm dạy tiếng Việt với tư cách là gia sư tại nhà

3 năm kinh nghiệm dạy tiếng anh tại nhà

Método de enseñanza

Tôi dạy tiếng Việt chủ yếu cho người mới bắt đầu. Tôi tập trung vào kỹ năng nói và nghe để giúp người học xây dựng kỹ năng đàm thoại cho riêng họ càng sớm càng tốt.

Chính xác là tôi giúp những người mới học nhanh chóng tiếp cận và nắm vững cách phát âm cũng như 6 thanh điệu trong tiếng Việt, đồng thời giúp những người đã học ngôn ngữ này một thời gian có thể tiếp tục nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình bằng cách nói chuyện thực tế.

Để bắt đầu học với tôi, người học có thể tham gia một buổi học thử miễn phí để xác định xem phong cách giảng dạy của tôi có phù hợp với họ hay không.

Volver arriba
Todas las observaciones de los alumnos

Empezar ahora
Aprenda un nuevo idioma en línea hoy

Profesores de habla nativa

Buenos precios

La mejor flexibilidad

© 2020 Verbalplanet.com