Györgyi Meads : Hongrois
Györgyi Meads
Hongrois Natif
Leçons: 1349
Dernière leçon: 2+ jours
 637 100% Positif
     
£21.65 / €24.90 / $27.82
D'essai: Gratuit
Remise de fidélité
 Bonjour, je m'appelle Györgyi Meads et je suis un professeur Hongrois expérimenté vivant actuellement en Royaume-Uni. J'enseigne Hongrois en ligne depuis novembre 2010. J'offre actuellement une leçon d'essai gratuit pour les nouveaux étudiants. 
Dernières critiques
tutor 27 avr 2024
 
hanlongsheng
 Great lesson with interesting article and vocabulary. 
tutor 20 avr 2024
 
hanlongsheng
 Fun lesson about Hungarian writers. 
tutor 13 avr 2024
 
hanlongsheng
 Fun lesson about food and Hungarian writers. 
tutor 06 avr 2024
 
hanlongsheng
 Very enjoyable lesson. 
tutor 30 mar 2024
 
hanlongsheng
 Fun lesson. 
tutor 16 mar 2024
 
hanlongsheng
 Very fun and interesting lesson. 
  (637) Commentaires
Tout sur moi - Anglais

Dear Student, welcome to my profile page!

Before I became a language tutor, I had tried different occupations. Loved them all, found enjoyable aspects in each of them, plus had the chance to meet a great variety of situations and people. I travelled a lot, lived in a few countries, then in my home country before moving to the UK in 2012. My life now centres round my three lovely children, learning and teaching.

I entered the world of online teaching with curiosity, it can be challenging but effective, more and more so with advancing technology.

I hope to see you in class!

Qualifications et expérience

Some details about my qualifications:

I did my initial teacher training course at ITTDC in Budapest, Hungary.

I've obtained a Ba Hons in Linguistics and TESOL from the University of Wolverhampton.

I also have the Trinity CertTESOL and hold an MA in English and Applied Linguistics from the University of Huddersfield.

As professional development, I completed the TEAP (Teaching English for Academic Purposes) course at the University of Glasgow, which qualifies me to prepare students for Higher Education courses taught in English.

So far I have taught people from ages 5-72, from Entry level to C2. I enjoy seeing students making progress and discovering that learning can be a source of joy and satisfaction.

Méthode d'enseignement

I believe that learning can be enjoyable, giving the motivation needed to advance in anything. It is a journey that we make together, working together and enjoying every step of the way. Listening to each other ensures understanding, resulting in AHA moments, growing self-confidence and competence.

The syllabus and classes are tailored to the students' individual needs and aims. They range from improving language skills in general to preparing for exams.

Initial and ongoing assessments inform class objectives to ensure comprehensive and effective lesson delivery: we will dedicate enough time to tackling problematic points, and progress at optimal pace.

I apply strategies from various methodologies (including pedagogical stylistics) to enable language acquisition in a communicative mode supported by sound grammar. The materials supplement these strategies: they allow for study and practice in listening, reading, speaking and writing.

Retour
Tout sur moi - Hongrois

Eddigi munkáim során sokféle helyzettel és emberrel volt lehetőségem találkozni. Mindenben megláttam a lehetőséget a tanulásra, az élményszerzésre. Sokat utaztam, hosszabb ideig éltem külföldön, majd szülőhazámban. Jelenleg az Egyesült Királyságban élek. Életemben a családom, a tanulás és a tanítás a legfontosabb.

Az online tanítás világába érdeklődéssel léptem be, kíhívásnak, ezzel együtt hatékonynak tartom, mindinkább annak a folyamatosan fejlődő technológiának köszönhetően.

Qualifications et expérience

Elvégeztem az ILS Group tanárképző szakát, módszereit hatékonynak és minden szempontból átfogónak ismertem meg. A képzés kezdetétől fogva az elméletet a gyakorlatba ültettük át, ílymódon megbizonyosodva működőképességéről, hatékonyságáról.

Majd diplomát szereztem az Egyesült Királyságban működő University of Wolverhampton intézményben Nyelvészet és TESOL (Angol nyelv tanítása más anyanyelvűeknek) szakon, a Trinity College CertTESOL képesítéssel együtt.

Ezt követően mesterdiplomára tettem szert Angol és Alkalmazott nyelvészet szakokon a University of Huddersfield intézményben.

Szakmai továbbképzés keretében elvégeztem a University of Glasgow speciális, TEAP (Teaching English for Academic Purposes) kurzusát, amely képesítést ad arra, hogy angol nyelvű egyetemi kurzusokra készítsek fel tanulókat.

Eddigi tanítványaim 5-72 év közöttiek voltak, fejlődésük nagy örömmel tölt el, látom, ahogy felfedezik, a tanulás örömforrás és sikerélmény is lehet.

Méthode d'enseignement

Hiszem azt, hogy a tanulás örömszerző tevékenység lehet, ezzel olyan motivációt ad, amely szükséges ahhoz, hogy az élet bármely területén haladást, fejlődést érhessünk el. Egy utazás, amelyen együtt veszünk részt, dolgozunk, minden lépését élvezzük. Egymásra figyelve eljutunk az értésig, az AHA-élmény öröméig, önbizalmunk nő, kompetenciánk mélyül, erősödik.

A tanmenet és az órák személyre szabottak a tanuló egyéni céljainak és szükségleteinek megfelelően. Többek között általános nyelvi készségek fejlesztésére és vizsgára felkészítésre is van lehetőség.

Kezdeti és folyamatos felmérés alapján történik az órák tervezése, ami biztosítja azt, hogy azok átfogóak és hatékonyak legyenek: a problémás pontokkal való foglalkozásra elegendő idő jut, a haladás optimális ütemű.

Többféle módszertan (pl. pedagógiai stilisztika) stratégiáit alkalmazom annak érdekében, hogy a nyelv elsajátítása kommunikatív módon, szilárd nyelvtani alapok segítségével történhessen. A tananyagok kiválasztása is ezt segíti: lehetővé teszik a tanulást és gyakorlást a hallás utáni értés, olvasás, beszéd és írás területén.

Retour
Tous les retours d'étudiants

Commencez maintenant
Apprenez une nouvelle langue en ligne dès aujourd'hui

Professeurs Professionnels

Prix Compétitifs

Apprentissage Flexible

© 2020 Verbalplanet.com