Joanna Michta : Polonais
Joanna Michta
Polonais Natif
Leçons: 589
Dernière leçon: 2+ jours
 29 100% Positif
     
£22.65 / €26.03 / $29.10
D'essai: 50% Remise
Remise de fidélité
 Bonjour, je m'appelle Joanna Michta et je suis un professeur Polonais expérimenté vivant actuellement en Pologne. J'enseigne Polonais en ligne depuis janvier 2016. J'offre actuellement une leçon d'essai à prix réduit à 50% sur le prix de ma leçon normale pour les nouveaux étudiants. 
Dernières critiques
tutor 29 déc 2022
 
fv-001
 I continue to see improvements after each lesson as I feel more comfortable at speaking and practising the language in general. I'm happy with the progress made so far. 
tutor 29 nov 2022
 
fv-001
 The lessons with Joanna continue to be very effective and I keep on learning and improving my Polish language skills thanks to her. 
tutor 24 nov 2022
 
fv-001
 The lessons have been going well since the beginning. Joanna is tailoring the lessons to my learning needs and I've already learnt a lot. I feel that my Polish language skills will improve quickly with her support. 
tutor 29 Jul 2022
 
asharris
 Joanna is a very patient tutor and I am delighted with my progress in learning Polish from scratch. I can highly recommend her ... always on time and always smiling! 
tutor 17 Jun 2022
 
regine
 It was great like every time. 
tutor 06 Jun 2022
 
regine
 As good as every lesson 
  (29) Commentaires
Tout sur moi - Anglais

Cześć! Dzień dobry!

My name is Joanna. I am an experienced teacher of the Polish language.

I teach beginners, "false beginners" and the more advanced.

I have helped to prepare for exams and performances (including wedding vows) but mostly I help to prepare for casual conversations and getting along in Poland. Whether you want to learn Polish to speak to your in-laws or to your colleagues, I will be happy to help you!

I am open, professional and enthusiastic.

I love meeting new people and new cultures. I like to talk about travel, books, work, health, food ... generally about life. :)

Qualifications et expérience

I have experience teaching adults in groups and individual classes.

I have worked in private schools, at the university and online. In the classroom: in England, Poland and Croatia. Online: I have taught students from all over the world, mainly from Europe, USA and Canada.

I co-organized the Polish Film Festival, conducted classes on Polish culture and civilization, and organized various events related to Polish culture.

I obtained my qualifications during postgraduate studies in Krakow at the Jagiellonian University. I am still learning, I take part in conferences and trainings. This is my passion! :)

Méthode d'enseignement

I mainly teach using a communicative method that emphasizes interactions and refers to the personal experiences of the student.

Together with the student, we agree on what our meetings will look like, they can be structured lessons or casual conversations.

I like to work with the flipped classroom method with more advanced students or with "false beginners". The student prepares before the lesson, during which we talk and explain possible ambiguities and grammatical complexities.

I often use authentic materials. I am happy to recommend you a good movie, a beautiful song, as well as interesting podcasts and stories for learners.

I will help you get to know Polish culture better and stay motivated to learn!

If you have any questions, feel free to contact me! :)

Retour
Tout sur moi - Polonais

Cześć! Dzień dobry!

Mam na imię Joanna. Jestem doświadczoną lektorką języka polskiego.

Uczę początkujących, "fałszywie początkujących" i tych bardziej zaawansowanych.

Jestem otwarta, profesjonalna i entuzjastyczna.

Uwielbiam poznawać nowych ludzi i nowe kultury. Bardzo chętnie rozmawiam o podróżach, pracy, jedzeniu... generalnie o życiu. :)

Qualifications et expérience

Mam doświadczenie w nauczaniu dorosłych w grupach oraz na zajęciach indywidualnych.

Pracowałam w szkołach prywatnych, na uniwersytecie oraz online. Stacjonarnie: w Anglii, w Polsce i w Chorwacji. Online: uczyłam studentów z całego świata, głównie z Europy, USA oraz Kanady.

Współorganizowałam Festiwal Polskich Filmów, prowadziłam zajęcia z polskiej kultury i cywilizacji, a także organizowałam różne eventy związane z polską kulturą.

Kwalifikacje zdobyłam podczas studiów podyplomowych w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do tej pory się uczę, biorę udział w konferencjach i szkoleniach. To moja pasja! :)

Méthode d'enseignement

Uczę metodą komunikacyjną, która kładzie nacisk na interakcje i odwołuje się do doświadczeń osobistych ucznia.

Razem ze studentem umawiamy się jak będą wyglądać nasze spotkania, to mogą być ustrukturyzowane lekcje lub luźne konwersacje.

Z bardziej zaawansowanymi uczniami lub z "fałszywie początkującymi" lubię pracować metodą klasy odwróconej. Uczeń przygotowuje się przed lekcją, a w jej trakcie rozmawiamy i tłumaczymy ewentualne niejasności i zawiłości gramatyczne.

Często wykorzystuję materiały autentyczne. Chętnie polecę Ci dobry film, piękną piosenkę, a także podcasty i opowiadania dla uczących się.

Pomogę Ci lepiej poznać polską kulturę i utrzymać motywację do nauki!

Jeśli masz pytania, pisz śmiało! :)

Retour
Tous les retours d'étudiants

Commencez maintenant
Apprenez une nouvelle langue en ligne dès aujourd'hui

Professeurs Professionnels

Prix Compétitifs

Apprentissage Flexible

© 2020 Verbalplanet.com