Tereza Polakova : Tchèque
Tereza Polakova
Tchèque Natif
Leçons: 1
 Aucune Donnée
    
£15.64 / €18.12 / $20.17
D'essai: Gratuit
Remise de fidélité
 Bonjour, je m'appelle Tereza Polakova et je suis un professeur Tchèque expérimenté vivant actuellement en République Tchèque. J'enseigne Tchèque en ligne depuis février 2024. J'offre actuellement une leçon d'essai gratuit pour les nouveaux étudiants. 
Tout sur moi - Anglais

Hi everyone,

I am a child psychotherapist by occupation, but in my free time, I enjoy teaching, especially languages.

I am a nature lover, I do also enjoy running, dancing, and volunteering - specifically in the refugee and migration sector.

My latest passions are art therapy, drawing and photography.

I will be looking forward to seeing you in the class!

Best regards,

Tereza

Qualifications et expérience

I have been teaching for the last 8 years, both in person and online, group and individual classes. Mostly I taught Maths, English, and Czech.

I am fluent in Czech and Slovak and have been studying in English for the last 8 years.

Méthode d'enseignement

In my classes, I use a very client-oriented approach - where each client decides on the specifics of the classes - for instance, whether to follow a textbook or focus more on a conversation.

Retour
Tout sur moi - Tchèque

Ahoj

Povoláním jsem dětská psychoterapeutka, ale ve volném čase ráda učím, zejména jazyky.

Jsem milovnice přírody, ráda také běhám, tančím a věnuji se dobrovolnictví - konkrétně v oblasti migrace a uprchlíků.

Mou poslední vášní je arteterapie, kreslení a fotografování.

Budu se na vás těšit v hodinách!

S pozdravem,

Tereza

Qualifications et expérience

Posledních 8 let se věnuji výuce, a to jak osobní, tak online, skupinové i individuální. Nejčastěji učím matematiku, angličtinu a češtinu.

Mluvím plynně česky a slovensky a posledních 8 let studuji v anglickém jazyce.

Méthode d'enseignement

Ve svých hodinách používám velmi klientsky orientovaný přístup - kdy si každý klient sám určuje specifika výuky - například zda se bude řídit učebnicí, nebo se raději zaměří více na konverzaci.

Retour
Tout sur moi - Slovaque

Ahoj všetci,

Povolaním som detská psychoterapeutka, ale vo voľnom čase rada učím, najmä jazyky.

Som milovníčka prírody, rada behám, tancujem, venujem sa dobrovoľníctvu - konkrétne v oblasti utečencov a migrácie.

Mojou poslednou vášňou je arteterapia, kreslenie a fotografovanie.

Budem sa na vás tešiť na hodinách!

S pozdravom,

Tereza

Qualifications et expérience

Učím už 8 rokov, osobne aj online, skupinové aj individuálne kurzy. Väčšinou som učila matematiku, angličtinu a češtinu.

Hovorím plynule česky a slovensky a posledných 8 študujem v anglickom jazyku.

Méthode d'enseignement

Na svojich hodinách používam veľmi klientsky orientovaný prístup - kde si každý klient sám rozhoduje o špecifikách hodín - napríklad či sa bude riadiť učebnicou, alebo sa radšej viac zameria na konverzáciu.

Retour
Tous les retours d'étudiants

Commencez maintenant
Apprenez une nouvelle langue en ligne dès aujourd'hui

Professeurs Professionnels

Prix Compétitifs

Apprentissage Flexible

© 2020 Verbalplanet.com