bing
Laura Garganta : English
Laura Garganta
English
Sessions: 1
 Not Rated
    
£19.65 / €22.59 / $25.62
Trial: 50% Off
Loyalty Discounts
  Hello, my name is Laura Garganta and I'm 38 years old and currently living in Spain. I am a native Catalan speaker and teach Catalan, English, French, Spanish. I have been an online English teacher with Verbalplanet since February 2013. I can speak the following languages fluently: Catalan, English, French, Spanish. I am currently offering a discounted initial trial lesson at 50% of my normal lesson price for new students. 
About me - English

Hello everyone!

My name is Laura and I am from Girona (Spain), Catalan and Spanish are my native languages and I am also very fluent in English (I have the Certificate of Proficiency in English by the University of Cambridge).

I am very passionate about languages and about teaching, so I really enjoy working as a language teacher!

I love travelling and learning about other cultures, and I have lived for short periods of time in Italy and the UK.

Qualifications & Experience

My qualifications include:

- a BA in Spanish Language and Literature

- a BA in Romance Language and Literature (French and Italian)

- a Master's degree in Teaching Spanish as a Foreign Language

- a Master’s degree in Languages, Population Movements and Social Construction

- a Teachers’ Training Official Certificate (CAP) that allows me to teach Spanish at a high school level

Regarding my experience, I have been teaching Catalan and Spanish since 2010, and more recently I started teaching English in October 2012. I have taught both teenagers and adults. Currently I teach Catalan at the Charles de Gaulle University - Lille 3 (France), since september 2013.

Teaching Approach

I am an enthusiastic teacher and my lessons will be tailored to suit you! We can use the first free lesson to establish your level and your interests, needs and preferences.

As a general rule I will follow a communicative approach and I will try to incorporate the four skills (speaking, listening, reading and writing) in a meaningful communication that is completely student-centred.

Back to the top
About me - Catalan

Hola a tots!

Em dic Laura, visc a Girona (Catalunya) i sóc professora de català, castellà i anglès. El català i el castellà són les meves llengües natives i tinc molt bon nivell d'anglès (parlo aquesta llengua cada dia en la meva vida quotidiana i tinc el Certificate of Proficiency in English de la Universitat de Cambridge).

M'encanten els idiomes i el món de l'ensenyament, així que m'ho passo molt bé treballant com a professora d'idiomes!

M'agrada viatjar i conèixer altre cultures i he viscut algunes temporades a Itàlia i al Regne Unit.

Qualifications & Experience

Compto amb les titulacions següents:

- Llicenciatura en Filologia Hispànica

- Llicenciatura en Filologia Romànica

- Màster en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

- Màster en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social

- Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP)

Pel que fa a l'experiència, vaig començar a fer classes de català i de castellà el 2010 i més recentement he començat a impartir classes d'anglès (des de l'octubre de 2012). He impartit classes tant a adolescents com adults. Actualment treballo com a lectora de català a la Universitat Charles de Gaulle - Lille 3 (França) des de setembre del 2013.

Teaching Approach

Les meves classes són dinàmiques i s'adapten totalment a les teves necessitats. Podem aprofitar la primera classe gratuïta per determinar el teu nivell i els teus interessos, necessitats i preferències.

En general les meves classes es basen en el mètode comunicatiu, i intento treballar totes quatre habilitats (comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita i expressió escrita) de forma significativa i seguint un procés centrat totalment en l'estudiant.

Back to the top
About me - Spanish

¡Hola a todos!

Me llamo Laura, soy de Girona (Cataluña - España) y soy profesora de catalán, español (mis dos lenguas nativas) e inglés (tengo el Certificate of Proficiency in English de la Universidad de Cambridge y hablo esta lengua a diario).

Me apasionan los idiomas y el mundo de la enseñanza, así que me lo paso muy bien trabajando como profesora de idiomas.

Me gusta viajar y conocer otras culturas y he vivido algunas temporadas en Italia y el Reino Unido.

Qualifications & Experience

Cuento con las titulaciones siguientes:

- Licenciatura en Filología Hispánica

- Licenciatura en Filología Románica

- Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera

- Máster en Lenguas, Movimientos de Población y Construcción Social

- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP)

En cuanto a mi experiencia, empecé a enseñar catalán y español en el 2010 y más recientemente he empezado a dar clases de inglés (desde octubre de 2012). He dado clases tanto a adolescentes como adultos. Actualmente trabajo como lectora de catalán en la Universidad Charles de Gaulle - Lille 3 (Francia) desde septiembre de 2013.

Teaching Approach

¡Mis clases son dinámicas y se adaptan totalmente a tus necesidades! Podemos aprovechar la primera clase gratis para determinar tu nivel y tus intereses, necesidades y preferencias.

Por regla general sigo el método comunicativo en mis clases, e intento trabajar las cuatro habilidades (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita) de forma significativa y en un proceso centrado totalmente en el estudiante.

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com