bing
Isabella Nimell : Swedish
Isabella Nimell
Swedish Native
Sessions: 60
Last class: 5+ days
 17 Reviews: 100% Positive
     
£17.22 / €20.17 / $23.77
Trial: Free
  Hello, my name is Isabella Nimell and I'm 26 years old and currently living in Sweden. I am a native Swedish speaker and teach Swedish. I have been an online Swedish teacher with Verbalplanet since March 2015. I can speak the following languages fluently: Swedish, English, Spanish. I am currently offering a free initial trial lesson for new students. 
My Latest Feedback
31 May 2018
 
emazzanti73
 great introductory - free trial lesson with Isabella. She was able to connect and engage, but most of all pave the way for future collaboration and the structure of the lessons.......spännande! men bara på svenska från och med nu!  
20 Apr 2016
 
Konstanze
 perfect 
13 Apr 2016
 
Konstanze
 Perfect!  
14 Mar 2016
 
pepepomares
 A very useful first lesson. I'm looking forward for the next one. 
29 Feb 2016
 
Daniel T
 Excellent first lesson to guage my level and agree a learning plan. 
24 Jan 2016
 
philippecolass
 Building more and more confidence  
  Read all (17) reviews
About me - English

Hi!

My name is Isabella and I come from Stockholm, Sweden. Ever since I can remember I have been very interested in languages and culture. Because I enjoy learning languages, I learn/speak English, Spanish and German. I also like to teach languages and help people with their language acquisition.

In my free time I like to cycle, cook and spend time with friends and family.

Qualifications & Experience

In ”Gymnasium” my major was language and culture. I worked as a volunteer at a music school translating Swedish and Spanish.

I have studied German in Austria and Spanish in the south of Spain.

I started some years ago helping people to practice Swedish and English over the internet as well as face to face.

Teaching Approach

When learning a new language I consider it very important to follow a structured approach to improve continuously. I use ”Nya Mål 1 och 2, svenska som andraspråk” that is used in teaching SFI (Swedish for Foreigners) in Sweden.

With advanced students I work primarily on listening and speaking skills, so they can actually use what they have learned, ask questions and improve naturally.

With me you can learn Swedish in a relaxed, fun and productive way.

I'm looking forward to helping you improve your Swedish!

Back to the top
About me - Swedish

Hej!

Mitt namn är Isabella och jag kommer från Stockholm, Sverige. Ända sedan jag var liten så har jag intresserat mig mycket för språk och kultur. Eftersom jag tycker det är roligt att lära mig språk så pratar jag, samt lär mig, olika språk, till exempel engelska, spanska och tyska. Och i framtiden kommer jag säkerligen lära mig ännu fler.

Jag tycker även väldigt mycket om att lära ut språk och att hjälpa andra med att förbättra sina språkkunskaper. Utöver språk gillar jag också att cykla, laga mat och att umgås med vänner och familj.

Qualifications & Experience

På gymnasiet så gick jag ”det humanistiska programmet” (språk- och kulturinriktning) och läste många kultur- och språkrelaterade ämnen.

Under ett års tid arbetade jag som volontär, på en musikskola, med att översätta och tolka mellan svenska och spanska. Sedan har jag också studerat spanska i södra Spanien i ett halvår. Och i sammanlagt ett års tid pluggade jag även tyska i Österrike.

Det var flera år sedan som jag började hjälpa folk att öva både svenska och engelska, så väl via internet som personligt. Speciellt på den senaste tiden har jag hjälpt många med att lära sig, öva och förbättra sin svenska.

Teaching Approach

När man lär sig ett helt nytt språk tycker jag att det är en väldigt bra metod att följa en lärobok, så att man strukturerat och stadigt kan utvecklas. I dessa fall använder jag svenskaboken ”Nya Mål 1 och 2, svenska som andraspråk” som också används när man läser Svenska för invandrare i Sverige. Det tycker jag är bra böcker som är lätta att följa samtidigt som de tar med mycket relevanta saker.

Men när det gäller mer avancerade elever, är vad jag erbjuda samtalsinriktade lektioner. Alltså att lektionerna snarare handlar om att öva tal- och hörförmåga. Att faktiskt använda det som man lärt sig och att kunna fråga frågor. Det är en sak att kunna alla grammatiska regler utantill och en annan sak att faktiskt använda sina språkkunskaper.

På mina lektioner kan eleven känna sig bekväm och på ett, förhoppningsvis, avslappnat och roligt sätt öva och förbättra sin svenska. Beroende på elevens nivå och önskemål kommer varje lektion utformas olika, språkinlärning är något individuellt och därför tycker jag det är viktigt att lektionerna utformas speciellt för var och en. Även fast fokuset ligger på konversationsområdet så glöms inte hör- och läsförståelse bort.

Ifall detta är något för dig, eller om du har några frågor eller funderingar, så är du jättevälkommen att kontakta mig! Det går även utmärkt att boka en gratis ”provlektion”!

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com