bing

Anna Ní Choirbín : Irish

Anna Ní Choirbín
Subject : Irish Native
Ireland
(129) Lessons
100%      
(16) Total Reviews
16 Positive Reviews
Last class : 8+ days
8+ days
Offline
45 Min : $27.93 / £21.12 / €24.66
Trial: FREE
Hello, my name is Anna Ní Choirbín and I'm 32 years old and currently living in Ireland. I am a native Irish speaker and teach English, Irish. I have been an online Irish teacher with Verbalplanet.com since August 2017. I can speak the following languages fluently: Irish, English. I am currently offering a free initial trial lesson for new students.

Detailed Profile in English

About me

I have been teaching languages for seven years and am very interested in language structures and forms. Language aids in communication but can also help people truly express their feelings and beliefs. This can give us an insight into unique systems of belief and ways to view the world and life. I received a Fulbright scholarship last year where I was teaching Irish. I learned a lot about teaching methodologies and skills which I will also be using in order to teach English.

Qualifications & Experience

I have a degree in English, which I received in 2009. I have been teaching for the past seven years at secondary school level in the Irish education system and in the US. I have experience teaching English as a foreign language, at a resource/remedial level and up to higher Leaving Certificate level.

Teaching Approach

Each lesson I teach is based on the four basic skills necessary in language acquisition - listening, speaking, reading and writing. I ensure that each skill is being used by the learner throughout the lesson. I often use language games so that the learner has a chance to learn new vocabulary, but also to practice previously covered vocabulary and topics as repetition is key in acquiring any language.

Detailed Profile in Irish

About me

Is as ceantar Gaeltachta mé i dTuaisceart Chonamara agus i gceantar Dhúiche Sheoigeach. Is í an Ghaeilge mo theanga dhúchais agus bhí an-bhéim i gcónaí ar an teanga agus ar an gcultúr i mo theachsa agus mé ag fás aníos. Táim an-bhródúil as an gceantar seo agus as an oidreacht inar tógadh mé. Tá an-suim agam sa mbéaloideas agus sa drámaíocht. D'éirigh liom máistreacht a bhaint amach sa nGaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gailimh agus is é an t-ábhair tráchtais a bhí agam ná 'Scéalta Béaloidis Dhubhachta agus Bhaile an Tobair 1935-37.' Airím go bhfuil ceangal láidir idir an béaloideas agus an teanga agus go bhfuil an dá rud fite fuaite le chéile. Tá suim ar leith agam i gcúrsaí teangeolaíochta freisin.

Is múinteoir Gaeilge mé le seacht mbliana anuas. Táim díreach tar éis bliain a chaitheamh in Elms College, Chicopee, Massachussets ar scoláireacht Fulbright ag múineadh Gaeilge d'fhoghlaimeoirí fásta - idir thosaitheoirí agus fhoghlaimeoirí líofa.

Qualifications & Experience

Táim ag múineadh Gaeilge le seacht mbliana. Bhí mé ag múineadh in Elms College, Chicopee, Massachussets ar scoláireacht Fulbright anuraidh, don scoilbhliain 2016-2017. Bhí mé ag múineadh sa gcóras oideachais Éireannach roimhe sin ar feadh sé bliana go lán-aimseartha. Le linn an ama sin bhí mé ag múineadh Gaeilge do scoláirí a bhí ag dul leis an múinteoireacht le Coláiste Hibernia. Tá taithí agam a bheith ag múineadh déagóirí agus daoine fásta, idir fhoghlaimeoirí agus dhaoine atá líofa sa teanga.

Fuair mé Máistreacht céad onóracha sa Nua-Ghaeilge le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh sa bhliain 2010.

D'éirigh liom Dioplóma Iar-Chéime san Oideachas a bhaint amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2009.

Fuair mé Céim onóracha i nDámh na nDán in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2008.

Teaching Approach

Bíonn gach ceacht a mhúinim bunaithe ar cheithre scil - na ceithre scil a bhíonn in úsáid nuair atá sealbhú teanga i gceist - éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh. Déanaim iarracht go mbeidh gach scil acu sin in úsáid ag an bhfoghlaimeoir i ngach rang. Déanaim iarracht mo chuid taithí féin leis an gcultúr a roinnt le foghlaimeoirí freisin ionas go dtuigfidh siad go bhfuil comhthéacs an fhocail san abairt agus comhthéacs an chomhrá fíorthábhachtach sa nGaeilge. Bíonn cluichí teanga in úsáid go minic ionas go mbeidh deis ag foghlaimeoirí cleachtadh agus dul siar a dhéanamh ar an méid atá foghlamtha acu roimhe sin.

My last class was :
8+ days ago.
 
28 Mar 2018
By : Pietromerletti
Subject : Irish 
Very assertive and energetic. That is a lesson about Irish way of life. very positive and patient, she helped me a lot.
 
21 Mar 2018
By : Khaled-ca
Subject : Irish 
Excellent
 
14 Mar 2018
By : Khaled-ca
Subject : Irish 
Excellent
 
07 Mar 2018
By : Khaled-ca
Subject : Irish 
Excellent

Complete Student Feedback

Get Started Today.
Bring Learning a Language to Life.

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility