Elson Farka : Albanian

Elson Farka
Subject : Albanian
Native : Albanian
Albania
( / ) Lessons
   Unrated    
( / ) Reviews
8+ days
Offline
45 Min : $21.80 / £15.53 / €17.49
Trial: FREE
Hello, my name is Elson Farka and I'm 23 years old and currently living in Albania. I am a native Albanian speaker and teach Albanian. I have taught online with Verbalplanet.com since January 2018. I can speak the following languages fluently: Albanian, English, Spanish. I am currently offering a free initial trial lesson for new students.

Detailed Profile in English

About me

Hello! Thank you for visiting my profile.

My name is Elson and I am a native Albanian speaker. I am 23 years old and I am currently living in Tirana. My hobby is traveling. I have been to Montenegro, Greece, Germany, Luxembourg, Macedonia, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Italy and Vatican. Another hobby of mine is learning new languages. I have studied several ones (see language section). I also love making videos while traveling.

Qualifications & Experience

-I am a qualified Albanian teacher

-I have a master in "Albanian for English speakers"

-I have been teaching Albanian (mostly online) since 2014

-I have taught students of all levels from all over the world

-I have studied dialects of Albanian, especially Gheg (I can surely help you with that)

.

Teaching Approach

I can help you improve your speaking, listening and writing skills, as well as grammar, vocabulary or any topic of your choice. I am very patient and good at explaining things to others. My lessons will help you improve your Albanian very quickly.

Detailed Profile in Albanian

About me

Përshëndetje! Emri im është Elson dhe unë jam shqiptar. Unë jam 23 vjeç dhe aktualisht jetoj në Tiranë.

Përveç shqipes, unë mund të flas anglisht dhe spanjisht rrjedhshëm, dhe pas turqisht, gjermanisht dhe italisht. Mësimi i gjuhëve të reja dhe udhëtimi janë hobet e mia.

Qualifications & Experience

Unë jam një mësues i kualifikuar dhe unë kam dhënë mësim në gjuhën shqipe në një institucion privat për më shumë se pesë vjet.

.

Teaching Approach

Unë mund t'ju ndihmoj të përmirësoni aftësitë tuaja të të folurit, të dëgjuarit dhe të shkruarit; si dhe gramatikën, fjalorin ose çdo temë që keni zgjedhur.

Unë jam shumë i duruar dhe i mirë në shpjegimin e gjërave të tjerëve. Mësimet e mia do t'ju ndihmojnë të përmirësoni shqipen tuaj shumë shpejt.

Shpresoj t'ju shoh në klasë!

     

Tutor not yet rated.

Complete Student Feedback

Get Started Today.
Bring Learning a Language to Life.

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility