bing

Renata Lukk : English

Renata Lukk
Subject : English
Native : Estonian
Estonia
(1) Lessons
   Unrated    
( / ) Total Reviews
8+ days
Offline
45 Min : $21.86 / £16.96 / €19.62
Trial: FREE
Hello, my name is Renata Lukk and I'm 25 years old and currently living in Estonia. I am a native Estonian speaker and teach English, Estonian. I have been an online English teacher with Verbalplanet.com since January 2018. I can speak the following languages fluently: Estonian, English, Lithuanian. I am currently offering a free initial trial lesson for new students.

Detailed Profile in English

About me

Hello!

I am Renata and I am 23-years old currently living in Tartu, the university city of Estonia. I teach both, English and Estonian. I speak both of these languages on a native level.

I have a BA degree in English Philology from the University of Tartu. Currently I am acquiring a MA degree in European languages and cultures from the same university. I am also learning Lithuanian.

In addition to that, I have many hobbies: dancing, reading, translating, movies, etc.

Qualifications & Experience

* Estonian: native language

* English: C2-level, which indicates a native level

*BA degree from the University of Tartu in English Philology

*Aquiring MA degree in European languages and cultures from the same university

*Have been doing translating for about 5 years

*Have been teaching English through Skype for about 2 years

Teaching Approach

With me you will be introduced to the basics of a language through reading, grammar, writing and listening.

The structure of the studies depends on your language level - depending on the level, the studies are changed to fit your needs.

The course focuses first and foremost on developing language skills that allow you to use the language in everyday life easily and without a lot of effort. It covers general everyday life topics and according to your needs, we can also concentrate on some more specific vocabulary.

With my help, you will speak the language earlier than you would even think of!

Detailed Profile in Estonian

About me

Tere!

Olen Renata ning olen 23-aastane. Hetkel elan Eestis, ülikoolilinnas Tartus. Õpetan nii eesti kui inglise keelt. Räägin mōlemat keelt emakeele tasemel ning lisaks neile kahele keelele õpin ise ka leedu keelt.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna bakalaureusekraadiga Inglise filoloogias ning hetkel olen lõpetamas Tartu Ülikoolis magistriõpet erialal Euroopa keeled ja kultuurid.

Mul on palju huvisid: lugemine, tõlkimine, tantsimine, filmid jms.

Qualifications & Experience

* Eesti keel: emakeel

* Inglise keel: C2 tase

*Bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist Inglise filoloogia erialalt

*Omandamisel magistrikraad samas ülikoolis Euroopa keeled ja kultuurid erialal

*Tegelenud tõlkimisega ~5 aastat

*Õpetanud inglise keelt läbi Skype-i 2+ aastat

Teaching Approach

Minu käe all õpid tundma keele algtõdesid läbi lugemise, grammatika, kirjutamise ning kuulamise.

Õppestruktuur oleneb Sinu kui õppija tasemest - olenevalt tasemest on ka õppimine kohandatud vastavalt Sinu vajandustele.

* Kursus keskendub üldjoontes sujuva suhtluse väljaarendamiseks, et saaksid omandatud keelt kasutada ka igapäeva elus.

* Võtame läbi igapäevaselt kasutatavad väljendid ning samuti vastavalt Sinu soovile teatud teemal sõnavara.

Minu abiga räägid keelt juba varem, kui oodatagi oskad!

     

Tutor not yet rated.

Complete Student Feedback

Get Started Today.
Bring Learning a Language to Life.

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility