bing
Marina Kostina : Finnish
Marina Kostina
Finnish
Sessions: 965
Last class: Today
 Not Rated
    
£21.17 / €24.64 / $29.85
Trial: 50% Off
  Hello, my name is Marina Kostina and I'm 39 years old and currently living in Finland. I am a native Russian speaker and teach Finnish, Russian. I have been an online Finnish teacher with Verbalplanet since May 2019. I can speak the following languages fluently: Russian, English, Finnish. I am currently offering a discounted initial trial lesson at 50% off my normal lesson price for new students. 
My Latest Feedback
02 Jun 2021
 
rmsugarcandy
 Ihana :) 
27 May 2021
 
Nathan S
 Very good lesson, and thank you for your patience! 
19 May 2021
 
rmsugarcandy
 Ihana! "Marina on ihminen jonka kanssa mä rakastan työtä." Now hopefully I said that right. XD 
05 May 2021
 
rmsugarcandy
 Ihana! Kärsivällinen ja ystävällinen niin kuin aina.  
30 Apr 2021
 
Lenka U
 I have been studying Finnish with Marina for one year and I would never want another teacher. She really cares that you learn. She can explain complicated grammar in a way that you simply understand. Her way of teaching is interesting and I'm always surprised how fast the time goes.  
26 Apr 2021
 
Thomas M
 Another great lesson! 
  Read all (0) reviews
About me - English

Hello!

Do you want to speak Russian or Finnish? I can help you with great pleasure.

I'm a Russian native speaker with more than 10 years of professional experience teaching English, Finnish and Russian for foreigners.

Teaching languages is my passion, and I would like to divide it with my students. A foreign language is not only a discipline but first of all a way of communication and understanding the culture of the language you are learning.

I am also interested in learning foreign languages and all the time try to find different opportunities to improve the languages I have already mastered.

So, let's travel with me to a new foreign language country :)

Qualifications & Experience

Qualifications:

- 2017-2019: The University of Jyväskylä, Finland, Mas­ter's Degree Pro­gram­me in Applied Lan­gua­ge Stu­dies for the Chan­ging Socie­ty

- 2018-2019: The University of Jyväskylä, Finland, Pedagogical Qualification, Foreign language teaching

- 2017: National Certificates of Language Proficiency (YKI), Finnish, level C1

- 1999-2002: St.Petersburg Pushkin's University, Department of Foreign Languages, Bachelor's Degree, English Teaching.

Experience:

- 2014-2018: Teaching Finnish for foreigners in the educational center in Finland

- 2000-2007: Teaching English at the Primary and Secondary School in St. Petersburg district

- since 2010: Russian individual classes via Skype

Teaching Approach

I offer you online classes of Russian or Finnish via Skype or Zoom and our communicative languages could be Russian, Finnish or English.

I think that any language is, first and foremost, communication. So, I use communicative activities as a key method in my teaching. I encourage my students to speak immediately from the first classes. That's why my students see their progress from the very start.

In my online teaching, I try to use all the latest methods of foreign language studying including authentic speech, chatting, digital apps, listening and repeating. Moreover, I adapt my teaching to the students' needs and so my program will be individual.

Back to the top
About me - Finnish

Hei!

Haluaisitko oppia venäjää tai suomea? Voisin auttaa tässä asiassa :)

Ammatiltani olen englannin kielen opettaja, mutta tällä hetkellä opetan enimmäkseen suomea ja venäjää.

Opettaminen on intohimoni ja se on tuntunut aina omalta. Ajattelen, että kieli ei ole pelkkä oppiaine, vaan ensisijaisesti kommunikointikeino ja mielenkiintoinen tapa tutustua opiskeltavan kielen kulttuuriin.

Harrastan itse vieraiden kielten opiskelua ja yritän koko ajan parantaa kielitaitoani.

Tulehan minun kanssani oppimaan uusia kieliä :)

Qualifications & Experience

Pätevyydet:

- 2017-2020: Filosofian maisterin tutkinto, Englannin kieli, Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa – maisteriohjelma, HYTK, Jyväskylän yliopisto

- 2018-2019: Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op)

-2017: Yleiset Kielitutkinnot (YKI), taso C1

- 2000-2002: Kandidaatin tutkinto, Englannin kielen opettaja, Pietarin A.S. Pushkinin yliopisto, Pietari, Venäjä

Työkokemus:

- 2020 - ... Suomen kielen opettaja, Tampereen ammattikoulu

- 2019 - ... Verbal Planet, suomen ja venäjän kielen opettaja

- 2014-2018: Suomen kielen opettaminen ulkomaalaisille kansalaisopistossa Suomessa

- 2000-2007: Englannin kielen opettaminen peruskoulussa Pietarin alueella Venäjällä

- 2010 alk.: Venäjän kielen yksityisopettaminen via Skype

Teaching Approach

Tarjoan venäjän- tai suomen kielen opetusta, ja meidän kommunikointikielet voivat olla venäjä, suomi tai englanti.

Ajattelen, että kieli on kommunikaatiokeino, joten opetuksessani käytän puhumisen harjoituksia keskeisenä toimintatapana. Aloitamme puhumisen heti ensimmäisillä tunneilla:) Tästä syystä oppilaani saavat tuntua oppimismenestystä heti alussa.

Opetuksessani pyrin käyttämään mahdollisimman paljon ajankohtaisia menetelmiä ja toimintatapoja, kuten autenttisuutta, toiminnallisuutta, omakokemuksellisuutta ja digipedagogiikkaa. Lisäksi käytetään verkkotaulua, chattia, ja tietysti hauskoja kommunikointiharjoituksia. Toisin sanoen, sovellan saatua pedagogista tietoa omaan opetukseen ja luon jokaiselle oman oppimisohjelman, joka vie loistaviin tuloksiin.

Back to the top
About me - Russian

Привет!

Хочешь говорить по-русски или по-фински? Я с удовольствием помогу тебе в этом:)

По образованию я лингвист со степенью магистра по профилю английская филология.

Считаю преподавание языков своей страстью, которой пытаюсь заразить своих учеников. Язык – это не просто дисциплина, а в первую очередь средство коммуникации и интересный способ познакомится с культурой страны изучаемого языка.

Я сама увлекаюсь изучением иностранных языков и пытаюсь всячески совершенствовать те, которыми уже владею.

Отправляйся же со мной в это увлекательное путешествие под названием изучение иностранного языка:)

Qualifications & Experience

Образование:

- 2017-2019: Магистр английской филологии, Гуманитарный факультет,Университет Йювяскюля, Финляндия

- 2018-2019: Педагогическая квалификация по профилю "Преподавание иностранных языков "Университет Йювяскюля, Финляндия

- 2017: Cертификат о сдачи Общего Языкового Экзамена (YKI) с уровнем C1

- 1999-2002: Степень бакалавра по профилю "Учитель английского языка", Факультет ИнЯз, Университет им.Пушкина, Санкт-Петербург, Россия

Опыт работы:

- 2014-2018: Преподавание финского языка иностранцам в образовательном центре в Финляндии

- 2000-2007: Преподавание английского языка в общеобразовательной средней школе Ленинградской области в России

- с 2010 г. - Частные уроки русского языка для иностранцев по Скайпу

Teaching Approach

Я предлагаю online уроки финского и русского языков, а языки, на которых мы можем общаться, могут быть русский, финский или английский.

Считаю, что язык - это в первую очередь общение, поэтому на своих уроках я использую разговорные упражнения в качестве своей главной методики. Мы будем разговаривать, начиная буквально с первых уроков :) Именно поэтому мои ученики чувствуют прогресс практически сразу же.

Наши уроки будут проходить в виртуальном классе, не отличающимся практически ничем от реального. На уроках мы будем использовать виртуальную доску, чат, слушать записи, смотреть видео, ну и конечно же, много общаться. Свои уроки я стараюсь адаптировать к окружающему миру и соотнести к жизни конкретного ученика.

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com