Nada Nikolić, : English

Nada Nikolić,
Subject : English
Native : Serbian
Serbia and Montenegro
( / ) Lessons
   Unrated    
( / ) Reviews
4 days ago
Offline
45 Min : $15.03 / £11.92 / €13.80
Trial: FREE

Hello, my name is Nada Nikolić, and I'm 25 years old and currently living in Serbia and Montenegro. I am a native Serbian speaker and teach English, Serbian. I have taught online with Verbalplanet.com since January 2017. I can speak the following languages fluently: Serbian, English, Italian, Spanish. I am currently offering a free initial trial lesson for new students.

Detailed Profile in English

About me

Hello! My name is Nada Nikolic. I am 24 years old and I live and work in Serbia. I am currently studying for my master's degree at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac, Serbia.

I have been loving languages for as long as I can remember and I have always been fascinated by the way languages work, hence my decision to study them. Languages are my passion, so, in addition to Serbian which is my mother tongue, I speak three foreign languages: English, Spanish and Italian. My goal is to continue to improve myself in this direction, both as a teacher and as a translator. Translation is another passion of mine which fulfils me. I hope that I will have an opportunity here to work with people who share my enthusiasm when it comes to languages. I will give my best and I will try to make language learning interesting and easy. When it comes to my hobbies, I enjoy reading, drawing and music. I also like to do sports.

Qualifications & Experience

I graduated from the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac in 2015, the Department of English Language and Literature and I am currently studying for my master's degree at the same university. During my master's studies, I am focusing on the linguistics of English language and I am in the process of writing my master's thesis on topic "Pragmatics and Translation". During my studies for my bachelor's degree, in addition to courses in English language, I had courses in Serbian as well. Besides gaining excellent knowledge of English language (C1), I have also studied Spanish language (B2) as well as Italian language (B2).

Thanks to the lectures on conversation and interaction with foreign lecturers at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac, I have gained good communication skills as a student of English language and literature. During my studies, I had courses on methodology and foreign language learning for children and adults, therefore I am perfectly aware of the methods and approaches to foreign language learning and teaching. I am currently working as a translator for the SDL company and I likewise possess a certificate for the company's program Trados Studio (valid from 11/12/2015). I work as a volunteer translator as well, for the web site called iSerbia.

I give private English language lessons and I teach both children and adults. I would like to convey the beauty of Serbian and English language to people and to demonstrate them that the languages are highly interesting. As for my skills and abilities, I believe I am a good team player, responsible and hardworking, capable of multitasking and good at meeting deadlines. I have a good command of computers and the Internet.

Teaching Approach

My approach to teaching a foreign language primarily focuses on the students. My goal is that the students gain the mastery over the language, hence I adapt my teaching methods to their needs. I tend to employ various activities related to grammar, spelling, vocabulary, as well as verbal communication with a student (the goal is to get the student to relax and speak in foreign language without fear, themes vary from formal to informal).

I strive to bring the language closer to a student by making a connection to familiar situations from everyday life. When it comes to the use of specific methods, I tend to combine techniques from various teaching approaches such as Communicative Language Teaching, Task-Based approach, Grammar Translation, etc. The choice of a particular method or approach will depend upon the student's abilities and needs. I believe it is extremely important to combine as many techniques as possible in order to make the process of learning more varied and interesting.


Detailed Profile in Serbian

About me

Здраво! Моје име је Нада Николић. Ја сам изворни говорник српског језика, живим и радим у Србији. Имам 24 године и тренутно сам на мастер студијама Филолошко-уметничког факултета за енглески језик и књижевност у Крагујевцу. Одувек су ме занимали језици и начин на који они функционишу, стога сам одлучила да студирам језике. Језици су моја велика страст, стога поред српског који ми је матерњи језик, говорим још три страна језика: енглески, шпански и италијански. Циљ ми је да наставим да се усавршавам у том правцу, да се бавим језицима како као наставник, тако и као преводилац. Превођење је такође моја страст, уживам у томе. Надам се да ћу овде радити са људима који деле мој ентузијазам када је реч о језицима. Ја ћу дати све од себе и потрудићу се да учење језика учиним интересантним и лаким. Када је реч о мојим хобијима, уживам у читању, сликању и музици. Такође се бавим спортом.

Qualifications & Experience

Дипломирала сам на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 2015. године, на одсеку за енглески језик и књижевност, а ове године сам на мастер студијама на истом факултету. На мастер студијама, акценат ми је на лингвистици енглеског језика, и у процесу сам писања мастер рада на тему ,,Прагматика и преводилачка делатност". Током мојих студија, поред предмета на енглеском, такође сам имала предмете на српском језику. Поред одличног знања енглеског језика (С1 ниво), учила сам и шпански и италијански језик (В2 ниво за оба језика). Захваљујући предавањима страних лектора на факултету, стекла сам одлично знање енглеског језика. Током својих студија, имала сам предмете о методологији и учењу страног језика деце и одраслих, стога сам одлично упозната са методама и приступима у учењу страних језика. Тренутно радим као преводилац за компанију SDL, а поседујем и њихов сертификат за програм Trados Studio (валидан од 11.12.2015.). Такође радим као преводилац-волонтер за сајт iSerbia. Држим приватне часове енглеског језика, како деци, тако и одраслим људима. Волела бих да пренесем људима лепоте српског и енглеског језика и да им покажем да су језици јако занимљиви. Што се тиче мојих вештина и способности, сматрам да сам добар тимски играч, да сам одговорна и вредна, способна за истовремено обављање више задатака и да поштујем рокове.Такође поседујем одлично знање о компјутерским програмима и одлично се сналазим када је реч о интернету.

Teaching Approach

Мој приступ учењу страног језика се пре свега фокусира на ученика. Циљ ми је да ученик савлада језик што је најбоље могуће, стога се прилагођавам његовим или њеним потребама. У мом раду, укључене су разне вежбе (везане за граматику, правопис, вокабулар), као и усмена интеракција са учеником (циљ је да се ученик опусти и да говори на страном језику без страха, теме варирају од формалних ка неформалним). Тежим ка томе да ученику што више приближим језик тако што успостављам везу са познатим ситуацијама из живота. Када је реч о конкретним методама, користим више метода: метода разговора, демонстрације, читања и рада на тексту, усменог излагања и практичних радова. Од ученика и његове способности зависи које ће се методе највише користити. Сматрам да је битно комбиновати што више метода, како би процес учења језика био разноврснији и занимљивији.


     

Tutor not yet rated.

Complete Student Feedback

Not sure it's for you?