bing

Mary Nersesyan : English

Mary Nersesyan
Subject : English
Native : Armenian
Armenia
(2) Lessons
100%      
(2) Total Reviews
2 Positive Reviews
Last class : 8+ days
8+ days
Offline
45 Min : $14.16 / £10.75 / €12.72
Trial: 50% OFF
Hello, my name is Mary Nersesyan and I'm 36 years old and currently living in Armenia. I am a native Armenian speaker and teach Armenian, English. I have been an online English teacher with Verbalplanet.com since January 2015. I can speak the following languages fluently: Armenian, English, Russian. I am currently offering a discounted initial trial lesson at 50% of my normal lesson price for new students.

Detailed Profile in English

About me

My name is Mary and I am originally from Armenia. English was my major at university.

Learning languages is my passion. My mother tongue is Armenian. I can also speak English, Russian, Italian and a little French. Currently I am learning German, as I have recently moved to Austria.

I also like teaching. I believe that by teaching one always has something to learn!

Qualifications & Experience

I graduated from Yerevan State University, Department of Romance and Germanic Philology, English Branch, and I have a Master's Degree of Philology and Pedagogy.

I have been teaching English since 2004. I am experienced in teaching both kids and grown-ups.

Here are more details:

2013 (June) - present - I have been working as an Online English Tutor for an online school located in Cebu, the Philippines.

2010 (May) - 2012 (March) - I used to work as an English teacher for “ACCAD Institute” in Aleppo, Syria.

2007 (Oct) - 2009 (March) - I worked as an English teacher for “French-Armenian Club” in Yerevan, Armenia.

2005 (Apr) - 2006 (Feb) - I worked as an English teacher for “International House Armenia” in Yerevan, Armenia.

2004 (Feb) - 2004 (Aug) - I used to work as an English teacher for “France-Formation International” Co. Ltd. in Yerevan, Armenia.

2004 (February) - I had my internship at school N1 in Yerevan, Armenia – EFL for Pupils of 4th,5th, 9th and 10th grades

2004 – present - Private lessons of English - training of university applicants.

Teaching Approach

One of the most important things is to remember that each student is an individual and you shouldn't treat them all the same way. It's essential to know each student's strengths and weaknesses to know how to help them.

You should have a great sense of responsibility and patience in order to teach.

I try to make my lessons as much fun as I can - everybody knows that bored students never come back.

Detailed Profile in Armenian

About me

Ես Մերին եմ` Հայաստանից: Մասնագիտությամբ անգլերենի ուսուցչուհի եմ: Դասավանդում եմ անգլերեն 2000 թվականից ի վեր: Վերջերս սկսել եմ դասավանդել նաև իմ մայրենի լեզուն` հայերենը:

Բացի հայերենից և անգլերենից, տիրապետում եմ նաև ռուսերեն, իտալերեն և մի փոքր ֆրանսերեն լեզուներին, ներկա պահին սովորում եմ գերմաներեն, քանի որ վերջերս բնակություն եմ հաստատել Ավստրիայում:

Շատ եմ սիրում դասավանդել, քանի որ կարծում եմ, որ երբ սովորեցնում ես, միշտ սովորելու բան ունես:

Qualifications & Experience

Not complete

Teaching Approach

Կարևորագույն բաներից մեկը հիշելն է, որ յուրաքանչյուր աշակերտ անհատ է, և պետք չէ բոլորին նույն մոտեցումը ցուցաբերել: Շատ կարևոր է բացահայտել յուրաքանչյուր աշակերտի ուժեղ և թույլ կողմերը, որպեսզի իմանաս ինչպես աջակցել նրան:

Դասավանդելու համար անհրաժեշտ է ունենալ պատասխանատվության մեծ զգացում և համբերություն:

Ես փորձում եմ դասերդ հնարավորինս հետաքրքիր և հաճելի վարել` բոլորը քաջատեղյակ են, որ ձանձրացած աշակերտները երբեք չեն վերադառնում:

My last class was :
8+ days ago.
 
15 May 2019
By : Matupitua
Subject : English 
It was a good lesson.
 
15 Aug 2017
By : vikrukuttan
Subject : English 
Excellent teaching and interaction. Lucky to meet her

Complete Student Feedback

Get Started Today.
Bring Learning a Language to Life.

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility