bing
Laura Garganta : Catalan
Laura Garganta
Catalan Native
Sessions: 578
Last class: Yesterday
 93 Reviews: 100% Positive
     
£20.09 / €23.09 / $27.32
Trial: 50% Off
Loyalty Discounts
  Hello, my name is Laura Garganta and I'm 38 years old and currently living in Spain. I am a native Catalan speaker and teach Catalan, English, French, Spanish. I have been an online Catalan teacher with Verbalplanet since February 2013. I can speak the following languages fluently: Catalan, English, French, Spanish. I am currently offering a discounted initial trial lesson at 50% off my normal lesson price for new students. 
My Latest Feedback
25 Jun 2020
 
GiadaM
 Laura, thank you so much for your precise and clear answers to my questions! M'encanta la teva manèra d'explicar les coses. Ens veiem aviat! Més aviat o més tard ,) Look forward to continuing our journey into the intricate world of the subjunctiu! 
18 Jun 2020
 
GiadaM
 Genial, com sempre! Gràcies, Laura. Treballaré molt més per la setmana que vé ,)  
11 Jun 2020
 
GiadaM
 Quin plaer fer classes amb tu! Moltes gràcies per la teva ajuda i les teves explicacions molt clares. Fins aviat, Laura! 
03 Jun 2020
 
GiadaM
 Gràcies per la teva ajuda, Laura! :) M'agraden molt les nostres classes! 
28 May 2020
 
GretaVo1
 Agradable i útil, com sempre. (Aquests accents em mataran!) 
28 May 2020
 
GiadaM
 Gràcies per totes les teves respostes clares i les teves explicacions!  
  Read all (93) reviews
About me - English

Hello everyone!

My name is Laura and I am from Girona (Spain), Catalan and Spanish are my native languages and I am also very fluent in English (I have the Certificate of Proficiency in English by the University of Cambridge).

I am very passionate about languages and about teaching, so I really enjoy working as a language teacher!

I love travelling and learning about other cultures, I have lived for short periods of time in Italy and the UK and I live currently in France (Lille).

Qualifications & Experience

My qualifications include:

- a BA in Spanish Language and Literature

- a BA in Romance Language and Literature (French and Italian)

- a Master's degree in Teaching Spanish as a Foreign Language

- a Master’s degree in Languages, Population Movements and Social Construction

- a Teachers’ Training Official Certificate (CAP) that allows me to teach Spanish at a high school level

Regarding my experience, I have been teaching Catalan and Spanish since 2010, and more recently I started teaching English in October 2012. I have taught both teenagers and adults. Currently I teach Catalan at the Charles de Gaulle University - Lille 3 (France), since september 2013.

Teaching Approach

I am an enthusiastic teacher and my lessons will be tailored to suit you! We can use the first free lesson to establish your level and your interests, needs and preferences.

As a general rule I will follow a communicative approach and I will try to incorporate the four skills (speaking, listening, reading and writing) in a meaningful communication that is completely student-centred.

Back to the top
About me - Catalan

Hola a tots!

Em dic Laura, sóc de Girona (Catalunya), però visc a Lille (França) i sóc professora de català, castellà, anglès i francès. El català i el castellà són les meves llengües natives i tinc molt bon nivell d'anglès (Certificate of Proficiency in English de la Universitat de Cambridge) i de francès, ja que són dues llengües que parlo quotidianament.

M'encanten els idiomes i el món de l'ensenyament, així que m'ho passo molt bé treballant com a professora d'idiomes!

M'agrada viatjar i conèixer altre cultures, he viscut algunes temporades a Itàlia i al Regne Unit i actualment visc a França.

Qualifications & Experience

Compto amb les titulacions següents:

- Llicenciatura en Filologia Hispànica

- Llicenciatura en Filologia Romànica

- Màster en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

- Màster en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social

- Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP)

Pel que fa a l'experiència, vaig començar a fer classes de català i de castellà el 2010 i més recentement he començat a impartir classes d'anglès (des de l'octubre de 2012). He impartit classes tant a adolescents com adults. Actualment treballo com a lectora de català a la Universitat Charles de Gaulle - Lille 3 (França) des de setembre del 2013.

Teaching Approach

Les meves classes són dinàmiques i s'adapten totalment a les teves necessitats. Podem aprofitar la primera classe gratuïta per determinar el teu nivell i els teus interessos, necessitats i preferències.

En general les meves classes es basen en el mètode comunicatiu, i intento treballar totes quatre habilitats (comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita i expressió escrita) de forma significativa i seguint un procés centrat totalment en l'estudiant.

Back to the top
About me - Spanish

¡Hola a todos!

Me llamo Laura, soy de Girona (Cataluña - España) pero vivo en Lille (Francia) y soy profesora de catalán, español (mis dos lenguas nativas), inglés (tengo el Certificate of Proficiency in English de la Universidad de Cambridge y hablo esta lengua a diario) y francés.

Me apasionan los idiomas y el mundo de la enseñanza, así que me lo paso muy bien trabajando como profesora de idiomas.

Me gusta viajar y conocer otras culturas, he vivido algunas temporadas en Italia y el Reino Unido y actualmente vivo en Francia.

Qualifications & Experience

Cuento con las titulaciones siguientes:

- Licenciatura en Filología Hispánica

- Licenciatura en Filología Románica

- Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera

- Máster en Lenguas, Movimientos de Población y Construcción Social

- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP)

En cuanto a mi experiencia, empecé a enseñar catalán y español en el 2010 y más recientemente he empezado a dar clases de inglés (desde octubre de 2012). He dado clases tanto a adolescentes como adultos. Actualmente trabajo como lectora de catalán en la Universidad Charles de Gaulle - Lille 3 (Francia) desde septiembre de 2013.

Teaching Approach

¡Mis clases son dinámicas y se adaptan totalmente a tus necesidades! Podemos aprovechar la primera clase gratis para determinar tu nivel y tus intereses, necesidades y preferencias.

Por regla general sigo el método comunicativo en mis clases, e intento trabajar las cuatro habilidades (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita) de forma significativa y en un proceso centrado totalmente en el estudiante.

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com