Henning Gustavsen : Norwegian
Henning Gustavsen
Norwegian Native
Sessions: 12
Last class: 2+ days
 2 Reviews: 100% Positive
     
£42.67 / €50.04 / $52.57
 Hello, my name is Henning Gustavsen and I'm an experienced native Norwegian language tutor currently living in Norway. I have been teaching Norwegian online since 2013.  
Meet me on
Latest Reviews
tutor 16 May 2013
 
erbowen
 I had a great lesson with Henning. He not only is very helpful in explaining pronunciation, grammar, and meanings of words, he has an intuitive sense of when I understand a word and don't, so we are able to move at a fast pace. 
tutor 19 Mar 2013
 
jillbourque
 Good start. Very clear instructions.  
About me - English

Hi I´m Henning a Norwegian Citizen living in Nøtterøy nearby Tønsberg the oldest town of Norway!

I´m married to my beautiful wife Vita and we are blessed with two sons Adrian and William. I have friends in US and family in UK and I love to teach Norwegian.

Qualifications & Experience

I´m an educated teacher and special needs teacher from Vestfold University College and I have teaching experience from various schools and Colleges here in Norway.

I have specialization in several subjects such as English, Norwegian, Computer science and Augmentative and Alternative Communication (AAC) to mention some.

As well as teaching Norwegian students, I have experience with teaching foreigners Norwegian. Since my wife is from Lithuania I taught here and most of her family Norwegian too.

Personally I believe my experience as a special needs teacher could come in handy since people learn in different ways and at different paces I will be able to adjust the curriculum to your individual needs and learning style.

Teaching Approach

I offer several different approaches to your language learning depending on what your goals are and how much time you are willing to spend.

I will provide the material and exercises that you need and I encourage you to do some homework between each lesson. Then again people have different needs and some might just want to learn a little before visiting Norway or refresh the knowledge they already have.

It is always good to learn a language together with someone and this is why I´m giving you the option to bring a friend or family member who is at the same language level as you are at no extra cost. This way the two of you can practice and help each other out between each lesson with me.

Back to the top
About me - Norwegian

Hei mitt navn er Henning Gustavsen og jeg er en nordmann. Jeg bor på Nøtterøy like i nærheten av Tønsberg, norges eldste by. Jeg er gift med Vita og vi har to sønner Adrian og William. Jeg har venner i USA og familie i Storbritannia og jeg elsker å undervise i norsk.

Qualifications & Experience

Jeg er utdannet lærer fra Høgskolen i Vestfold og har undervisningserfaring fra både grunnskole og høgskole her i Norge. Jeg har fordypning i norsk, engelsk, IKT og Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for å nevne noe.

I tillegg til å undervise norske elever og studenter har jeg erfaring med å undervise utenlandske borgere norsk. Siden kona mi er fra Litauen har jeg lært henne og de fleste andre i familien hennes norsk. Jeg tror personlig at min erfaring som spesialpedagog kan være nyttig siden folk lærer på forskjellige måter og i ulikt tempo. Jeg kan da tilpasse undervisningsstoffet til dine individuelle behov og læringsstil.

Teaching Approach

Jeg tilbyr flere forskjellige tilnærmingsmåter til din språkopplæring. Dette avhenger av hva dine mål er og hvor mye tid du er villig til å sette av til å lære deg språket. Undervisningsmateriellet og oppgaver vil bli gjort tilgjengelig for deg og jeg vil oppmuntre deg til å gjøre litt lekser mellom hver undervisningstime. Folk har allikevel forskjellige behov og noen ønsker kanskje bare å lære litt før de reiser på ferie til Norge, og andre igjen ønsker et oppfriskningskurs.

Det er alltid nyttig å lære språk sammen med noen andre (ganske innlysende) derfor gir jeg deg muligheten til å ta med en venn eller et familiemedlem som er på samme nivå som deg selv uten at det koster noe ekstra. På denne måten kan dere hjelpe hverandre mellom hver undervisningstime.

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com