bing

Annelies van Dijk : Dutch

Annelies van Dijk
Subject : Dutch Native
Netherlands
(514) Lessons
100%      
(83) Total Reviews
83 Positive Reviews
Last class : 5 days
Today
Offline
45 Min : $27.52 / £21.39 / €24.59
Trial: FREE
Hello, my name is Annelies van Dijk and I'm 34 years old and currently living in Netherlands. I am a native Dutch speaker and teach Dutch. I have been an online Dutch teacher with Verbalplanet.com since January 2016. I can speak the following languages fluently: Dutch, English. I am currently offering a free initial trial lesson for new students.

Detailed Profile in English

About me

Hello, I'm Annelies, 33 years old and born and raised in the Netherlands. I grew up in Meppel (Drenthe) and speak General Civilized Dutch (ABN). At the moment I'm living in my campervan in the Netherlands, but I love to travel too. I am a qualified Tefl teacher. Because I learned how to teach English I can easily adapt that to Dutch. After all have English and Dutch have similarities because they are both Germanic languages.

I like teaching very much, because I see how quickly my students get ahead and improve theirselves. This also makes it motivating and enjoyable for me. I also find it very useful to also teach via Skype, because I can do this from my campervan and that gives me a free feeling!

Qualifications & Experience

Bachelor of Arts Therapies - Stenden University, Leeuwarden

Trinity Cert TESOL - Tefl in Spain, Malaga

Because it is very difficult to get a job as an art therapist in the Netherlands, I decided to put on my courage and attended a Tefl course in Spain. After I got my Tefl certificate I started giving private lessons at home in Malaga, Spain. Most classes consisted of preparation for the Cambridge Exams. This exam consists of four parts, writing, reading, listening and speaking. It differed per student how these lessons were completed, some wanted to improve their speaking skills, others their listening and reading skills.

Teaching Approach

My students determine how I fiil in my classes. E.g, does the student only want a conversation lesson or a grammar lesson or writing lessons? Because of these differences in the personal learning goals, my teaching approach is also different to every student. But I can say that in every lesson three different stages will occur, and each class has a specific theme, to make the lessons more personal and thus also more consistent with the student. I'm using a database of teaching assignments. These assignments can I adapt so that it fits with the learning goals but also the personal interests of my students. Learning a language should in my eyes especially be fun and varied, otherwise it will be boring and demotivating.

In addition, I make sure my students get confidence in speaking the Dutch language through my positive, supportive and motivating attitude. I am a teacher who is very involved with her students.

Detailed Profile in Dutch

About me

Hallo, ik ben Annelies, 33 jaar en geboren en getogen in Nederland. Ik ben opgegroeid in Meppel (Drenthe) en spreek Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN). Ik heb inmiddels alweer 3 jaar geleden Engelse lessen in Malaga, Spanje gegeven en ben daarvoor ook gekwalificeerd. Omdat ik geleerd heb hoe ik didactische vaardigheden in het Engels kan toepassen, kan ik deze ook makkelijk ombuigen naar het Nederlands. Immers hebben het Engels en het Nederlands overeenkomsten omdat het allebei Germaanse talen zijn.

Ik vind lesgeven heel fijn om te doen, omdat ik zie hoe snel mijn studenten vooruit komen. Dit maakt het voor mij ook motiverend en plezierig. Daarnaast vind ik het heel handig om ook via Skype les te geven, omdat ik dit vanuit mijn camper kan doen. Dit geeft mij een enorm vrij gevoel!

Qualifications & Experience

Bachelor of Arts Therapies - Stenden Hogeschool, Leeuwarden

Trinity CertTESOL - Tefl in Spain, Malaga

Omdat het erg moeilijk is om aan een baan te komen als creatief therapeut in Nederland, besloot ik mijn stoute schoenen aan te trekken en een Tefl cursus in Spanje te gaan volgen. Nadat ik mijn Tefl certificaat heb gehaald ben ik privé les aan huis gaan geven in Malaga, Spanje. De meeste lessen bestonden uit het voorbereiden op het Cambridge Examen. Dit examen bestaat uit vier onderdelen, schrijven, lezen, luisteren en spreken. Het verschilde per student hoe deze lessen werden ingevuld, de een wilde het spreken verbeteren, de ander het luisteren en lezen.

Teaching Approach

Mijn studenten bepalen hoe ik mijn lessen invul. Wil de student bijvoorbeeld alleen conversatieles of juist een grammaticale les of schrijfles? Omdat deze persoonlijke leerdoelen zo verschillen is mijn docentenbenadering ook verschillend. Wel kan ik zeggen dat er in elke soort les 3 verschillende stadia zullen voorkomen en elke les een bepaald thema heeft, om de lessen persoonlijker te maken en het zodoende ook beter aansluit bij de desbetreffende student. Ik maak gebruik van een teaching database vol opdrachten. Deze kan ik zelf aan passen zodat het aansluit op de voortgang maar ook de persoonlijke interesses van mijn studenten. Een taal leren moet in mijn ogen vooral leuk en afwisselend zijn, anders is de lol er al snel van af.

Daarnaast zorg ik er voor dat mijn studenten vertrouwen krijgen in het spreken van de Nederlandse taal, door mijn positieve, ondersteunende en motiverende houding. Ik ben een docent die erg betrokken is bij haar studenten.

My last class was :
5 days ago.
 
20 Mar 2020
By : amruta73
Subject : Dutch 
Good introductory class!
 
03 Oct 2019
By : jlee
Subject : Dutch 
I learn a lot in the Annelies' lessons. She sends me some materials which suits me perfectly. Every week I'm looking forward to have a lesson with her. She became one of my best teachers!
 
04 Mar 2017
By : Agi
Subject : Dutch 
It was a great session again. Always interesting conversations.
 
24 Feb 2017
By : Jossie
Subject : Dutch 
We had intensive lesson with lot of speaking and practicing H and G. Annelies puts a lot of effort to correct my u and eu all the time. I am much grateful for this. I've got a looot of homework, but just because I agreed. :)

Complete Student Feedback

Get Started Today.
Bring Learning a Language to Life.

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility