Joanna Michta : Polish
Joanna Michta
Polish Native
Sessions: 589
Last class: 2+ days
 29 Reviews: 100% Positive
     
£22.65 / €26.03 / $29.10
Trial: 50% Off
Loyalty Discounts
 Hello, my name is Joanna Michta and I'm an experienced native Polish tutor currently living in Poland. I have been giving Polish lessons online with Verbalplanet since 2016. I am currently offering a discounted initial trial lesson at 50% off my normal lesson price for new students. 
Latest Reviews
tutor fv-001
United Kingdom
 
 I continue to see improvements after each lesson as I feel more comfortable at speaking and practising the language in general. I'm happy with the progress made so far. 
tutor fv-001
United Kingdom
 
 The lessons with Joanna continue to be very effective and I keep on learning and improving my Polish language skills thanks to her. 
tutor fv-001
United Kingdom
 
 The lessons have been going well since the beginning. Joanna is tailoring the lessons to my learning needs and I've already learnt a lot. I feel that my Polish language skills will improve quickly with her support. 
tutor asharris
United Kingdom
 
 Joanna is a very patient tutor and I am delighted with my progress in learning Polish from scratch. I can highly recommend her ... always on time and always smiling! 
tutor regine
Germany
 
 It was great like every time. 
tutor regine
Germany
 
 As good as every lesson 
  Read all (29) reviews
About me - English

Cześć! Dzień dobry!

My name is Joanna. I am an experienced teacher of the Polish language.

I teach beginners, "false beginners" and the more advanced.

I have helped to prepare for exams and performances (including wedding vows) but mostly I help to prepare for casual conversations and getting along in Poland. Whether you want to learn Polish to speak to your in-laws or to your colleagues, I will be happy to help you!

I am open, professional and enthusiastic.

I love meeting new people and new cultures. I like to talk about travel, books, work, health, food ... generally about life. :)

Qualifications & Experience

I have experience teaching adults in groups and individual classes.

I have worked in private schools, at the university and online. In the classroom: in England, Poland and Croatia. Online: I have taught students from all over the world, mainly from Europe, USA and Canada.

I co-organized the Polish Film Festival, conducted classes on Polish culture and civilization, and organized various events related to Polish culture.

I obtained my qualifications during postgraduate studies in Krakow at the Jagiellonian University. I am still learning, I take part in conferences and trainings. This is my passion! :)

Teaching Approach

I mainly teach using a communicative method that emphasizes interactions and refers to the personal experiences of the student.

Together with the student, we agree on what our meetings will look like, they can be structured lessons or casual conversations.

I like to work with the flipped classroom method with more advanced students or with "false beginners". The student prepares before the lesson, during which we talk and explain possible ambiguities and grammatical complexities.

I often use authentic materials. I am happy to recommend you a good movie, a beautiful song, as well as interesting podcasts and stories for learners.

I will help you get to know Polish culture better and stay motivated to learn!

If you have any questions, feel free to contact me! :)

Back to the top
About me - Polish

Cześć! Dzień dobry!

Mam na imię Joanna. Jestem doświadczoną lektorką języka polskiego.

Uczę początkujących, "fałszywie początkujących" i tych bardziej zaawansowanych.

Jestem otwarta, profesjonalna i entuzjastyczna.

Uwielbiam poznawać nowych ludzi i nowe kultury. Bardzo chętnie rozmawiam o podróżach, pracy, jedzeniu... generalnie o życiu. :)

Qualifications & Experience

Mam doświadczenie w nauczaniu dorosłych w grupach oraz na zajęciach indywidualnych.

Pracowałam w szkołach prywatnych, na uniwersytecie oraz online. Stacjonarnie: w Anglii, w Polsce i w Chorwacji. Online: uczyłam studentów z całego świata, głównie z Europy, USA oraz Kanady.

Współorganizowałam Festiwal Polskich Filmów, prowadziłam zajęcia z polskiej kultury i cywilizacji, a także organizowałam różne eventy związane z polską kulturą.

Kwalifikacje zdobyłam podczas studiów podyplomowych w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do tej pory się uczę, biorę udział w konferencjach i szkoleniach. To moja pasja! :)

Teaching Approach

Uczę metodą komunikacyjną, która kładzie nacisk na interakcje i odwołuje się do doświadczeń osobistych ucznia.

Razem ze studentem umawiamy się jak będą wyglądać nasze spotkania, to mogą być ustrukturyzowane lekcje lub luźne konwersacje.

Z bardziej zaawansowanymi uczniami lub z "fałszywie początkującymi" lubię pracować metodą klasy odwróconej. Uczeń przygotowuje się przed lekcją, a w jej trakcie rozmawiamy i tłumaczymy ewentualne niejasności i zawiłości gramatyczne.

Często wykorzystuję materiały autentyczne. Chętnie polecę Ci dobry film, piękną piosenkę, a także podcasty i opowiadania dla uczących się.

Pomogę Ci lepiej poznać polską kulturę i utrzymać motywację do nauki!

Jeśli masz pytania, pisz śmiało! :)

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com