bing

Pauliina Pekonen : Swedish

Pauliina Pekonen
Subject : Swedish
Native : Finnish
South Africa
(171) Lessons
100%      
(54) Reviews
Last class : 8+ days
Today
Offline
45 Min : $24.31 / £19.27 / €21.44
Trial: 80% OFF
Hello, my name is Pauliina Pekonen and I'm 29 years old and currently living in South Africa. I am a native Finnish speaker and teach Finnish, Swedish. I have been an online Swedish teacher with Verbalplanet.com since January 2017. I can speak the following languages fluently: Finnish, English, Swedish. I am currently offering a discounted initial trial lesson at 80% of my normal lesson price for new students.

Detailed Profile in English

About me

Hello! My name is Pauliina Pekonen and I come from Finland. Currently I live in Pretoria, South Africa where I've lived for over a year now.

My native language is Finnish but I do also speak Swedish, English and German. I'm a qualified language teacher and I've studied and worked as a Swedish teacher in Finland. I've taught students of varying ages, teenagers and also adults. I like to work with all kind of people and that's why I love my job! I signed up at Verbalplanet because I want to get know people from all over the world. In addition I want also provide my expertise as a teacher at affordable rates.

Qualifications & Experience

I'm a Master of Arts and graduated from The University of Oulu in 2014. My major was Nordic Philology, in other words Swedish language. I've also conducted the pedagogical studies for teachers (60 ECTS).

I started working as a teacher immediately after my graduation. I taught a few courses in Nordic Philology at the Open University of Oulu. Just before my move to South Africa I also worked as a freelance Swedish trainer in a company and taught four courses of Swedish as a second language at Summer University OF Northern Ostrobothnia in summer 2015. I've received excellent feedback regarding my work and teaching methods.

Teaching Approach

I think that every student is a unique person and we've got our best ways to learn and acquire things. Someone can learn by listening meanwhile someone else learns best by reading and writing. In my private teaching I always to listen to every students' needs and wishes and plan my teaching according to them. The most important thing in studying languages is that one dare to use the language. Do not be afraid of making mistakes -- you can also learn from them!

One of the most effective way to learn a language is to talk with a native speaker.

Detailed Profile in Swedish

About me

Hej! Jag heter Pauliina Pekonen. Jag kommer från Finland men nuförtiden bor jag i Pretoria, Sydafrika. Jag har bott här i ett år. Mitt modersmål är finska men jag kan också tala svenska, engelska och tyska. Jag är lärare och jag har studerat och arbetat som svensklärare i Finland. Jag har undervisat både ungdomar och vuxna. Jag tycker om att arbeta med olika slags människor och därför älskar jag mitt arbete! Jag blev medlem i Verbalplanet eftersom jag vill träffa och bekanta mig med människor från olika delar av världen. Dessutom vill jag också bjuda min yrkeskompetens till ett förmånligt pris.

Qualifications & Experience

Jag avlade magistereexamen vid Uleåborgs universitet under åren 2008 - 2014. Mitt huvudämne var nordisk filologi, det vill säga svenska språket. Härutöver har jag också avlagt de pedagogiska studierna för ämneslärare (60 studiepoäng).

Jag började arbeta som lärare när jag blev färdig med mina studier. Jag undervisade några kurser i nordisk filologi vid Uleåborgs öppna universitet, och arbetade som frilans svensklärare på ett företag. Innan jag flyttade till Sydafrika undervisade jag svenska som andraspråk vid Norra Österbottens sommaruniversitet på sommaren 2015. Jag har fått utmärkt feedback för mitt arbete samt mina undervisningsmetoder.

Teaching Approach

Jag anser att varje människa är en unik varelse. Var och en har sina egna och sätt att lära sig saker och ting. Någon kan lära sig genom att lyssna medan någon lär sig bäst genom att läsa och skriva. Enligt min åsikt är det viktigt att lyssna på varje studerandes önskemål och sätt hur hen tillägnar sig saker bäst. Det är ytterst viktigt att man vågar använda språket, man lär sig också av misstag! Att prata är ett väldigt effektivt sätt att lära sig språk.

Detailed Profile in Finnish

About me

Hei! Minun nimeni on Pauliina Pekonen. Asun Pretoriassa, Etelä-Afrikassa Olen asunut Etelä-Afrikassa nyt kolme vuotta. Minun äidinkieleni on suomi. Minä olen ammatiltani kieltenopettaja. Olen opiskellut ja työskennellyt Suomessa opettajana. Olen opettanut eri-ikäisiä ihmisiä, sekä nuoria että aikuisia. Pidän ihmisten kanssa työskentelystä ja siksi tykkään olla opettaja. Liityin Verbalplanetiin hetki sitten, koska haluan tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa ja tarjota omaa ammattitaitoani.

Qualifications & Experience

Suoritin filosofian maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa vuosina 2008- 2014. Pääaineenani oli pohjoismainen filologia eli ruotsin kieli Lisäksi olen suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Aloitin työskennellä opettajana valmistumiseni jälkeen. Opetin Oulun avoimessa yliopistossa pohjoismaisen filologian kursseja, toimin ruotsin kielen freelance-kouluttajana eräässä asiakasyrityksessä sekä ennen muuttoani työskentelin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa kesällä 2015. Opetin virkamiesruotsia neljälle eri ryhmälle. Olen saanut opetustyöstäni ja opetusmetodeistani erinomaista palautetta.

Teaching Approach

Minun mielestäni jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö, ja meillä kaikilla on omat parhaat tapamme oppia. Toiset oppivat kuuntelemalla, toiset lukemalla ja kirjoittamalla. Yksilöllisessä opetuksessa minusta on tärkeää kuunnella opiskelijan toivomukset ja tavata, jolla hän oppii kieltä parhaiten. Tärkeintä on kuitenkin, että kieltä uskaltaa käyttää rohkeasti, virheistä myös oppii! Puhuminen on tehokas tapa oppia kieltä.

My last class was :
8+ days ago.
 
05 Dec 2018
By : ParisC
Subject : Swedish 
Jag är så lycklig med idagens lektion! Det var humoristisk talade vi så mycket i Svenska vi hadde inte tid for idags "Adjektiv med speciella former" hahaa! Tusen tack for en fantastisk lektion igen Pauliina! Det är alltid så mycket roliga!
 
04 Dec 2018
By : Melanie V
Subject : Swedish 
Thank you once again Pauliina! I really enjoyed our lesson today and the way you are teaching is super helpful and nice. I am looking forward to the next time!
 
30 Oct 2018
By : ParisC
Subject : Swedish 
Tusen Tack Pauliina! Lektionen var väldigt god i går! Nu forstår jag possessives och substantivs så mycket bättre! :D Jag kan inte vänta til min semester. Jag ska studera svenska mycker mer!
 
23 Oct 2018
By : ParisC
Subject : Swedish 
Det var en SVÅRT lektion i går XD men ova jag ska varje dag Pauliina! :) Vi tala nästa vecka och tusen tack for lektionen!

Complete Student Feedback

Get Started Today.
Bring Learning a Language to Life.

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility