bing

Kim Duby : Vietnamese

Kim Duby
Subject : Vietnamese Native
United States
(22) Lessons
100%      
(6) Total Reviews
6 Positive Reviews
Last class : 8+ days
8+ days
Offline
45 Min : $22.24 / £16.93 / €20.05
Trial: FREE
Hello, my name is Kim Duby and I'm 31 years old and currently living in United States. I am a native Vietnamese speaker and teach Vietnamese. I have been an online Vietnamese teacher with Verbalplanet.com since October 2018. I can speak the following languages fluently: Vietnamese, English. I am currently offering a free initial trial lesson for new students.

Detailed Profile in English

About me

My name is Kim, I’m 30 years old, I born and grown up in Vietnam, but now I have been living in USA for 4 years. Therefor, I understand the difference between two cultures of American-Vietnamese, between two languages: English - Vietnamese. Understanding these helps me to design a variety of academic programs, effective learning methods for students.

The place that’s I lived, is the North of Vietnam whereof the most standard pronounce of Vietnamese.

Qualifications & Experience

I have 3 years of teaching experience helping people learning Vietnamese and also English with right accent and carefully preparation materials. I was born and grew up in North of Vietnam where considered standard pronounce, with Vietnamese, when you speak and read right, you will write right.

Vietnam language is very different to English about use of the word, pronounce, writing.

Therefore, choosing a tutor fits you that’s worthy. You will be led right way, focus to your language purpose, avoid wasting your time and labor.

Teaching Approach

You’re here that means you must have a desire to learn Vietnamese for such purposes as: working, traveling, communicating with local people, studying, or simply learning more about Vietnamese human and culture.

After each lesson, you will be provided with reference material and homework. Because the best and most economical way are doing homework and learning by yourself. During one hour of study with me, you mainly practice reading, learning grammar, using words, communicating. I will fix the homework you do, so I'll know what you need to focus on.

Once you are my student, you will have my help in long-life. What does it mean?

It’s mean as long as you learn even one of my lesson, you will get support from me anytime, and of course, it’s free.

You will fall in love with Vietnam language.

So, Let’s make a trial right now. I would love to see you. Thank you and have a good day!

Detailed Profile in Vietnamese

About me

Chào các bạn,

Tôi tên là Kim, 30 tuổi, tôi sinh ra và học tập tại miền Bắc Việt Nam trong 24 năm, làm việc tại miền Nam trong 2 năm. Và bây giờ, tôi đang sống tại Mỹ đã được 4 năm rồi. Giọng nói của miền Bắc được cho là chuẩn nhất Việt Nam.

Tôi là người tận tâm với công việc, có niềm yêu thích trong việc giảng dạy và mang thành công đến cho người khác.

Qualifications & Experience

Với kinh nghiệm 3 năm trong việc giảng dạy, cùng với giáo trình tôi tự soạn vô cùng chi tiết và phù hợp với từng mục đích của học sinh.

Hiện tôi đang sống và làm việc tại Mỹ đã được 4 năm, vì vậy tôi hiểu sự khác biệt giữa 2 nền văn hoá Mỹ - Việt, giữa 2 ngôn ngữ Tiếng Anh - Tiếng Việt, Châu Mỹ - Châu Á. Hiểu rõ điều này giúp tôi thuận lợi thiết kế được những chương trình học đa dạng, phương pháp học hiệu quả cho học sinh.

Teaching Approach

Bạn tìm đến đây hẳn là có một mong muốn học tiếng việt cho những mục đích như: đi làm, du lịch, giao tiếp với người địa phương, nghiên cứu, hay đơn giản là để hiểu thêm về văn hoá con người Việt Nam.

Trong 1 giờ học với tôi, chủ yếu bạn luyện đọc, học ngữ pháp, cách dùng từ, giao tiếp. Tôi sẽ sửa lỗi cho bài tập về nhà mà bạn làm, từ đó tôi sẽ biết bạn cần bồi dưỡng thêm phần nào để tập trung phần đó. Sau mỗi giờ học, bạn sẽ được cung cấp tài liệu đọc thêm và bài tập về nhà. Vì cách học hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất cho bạn là bạn làm bài tập về nhà và tự đọc thêm tài liệu.

“Mỗi một con đường đều bắt đầu từ một bước chân” - Hãy thôi suy nghĩ nhiều, hành động ngay đi nào! Hãy bắt đầu với bài học thử cùng với tôi.

Xin chào và hy vọng gặp bạn sớm nhất.

My last class was :
8+ days ago.
 
14 Jun 2019
By : Nicolas D
Subject : Vietnamese 
Great trial lesson! I really enjoyed the pace of the lesson and the walkthrough of the pronunciations for the alphabet letters and accents. Overall great learning experience and a great teacher.
 
28 May 2019
By : Johnnyton12
Subject : Vietnamese 
Felt very natural and easy to understand. Definitely a good teacher! She is an awesome teacher! Plan to study under her continuously from now on.
 
04 Feb 2019
By : vanhungy
Subject : Vietnamese 
Kim is great again, she is teaching me the real core basics, and help fixing my pronunciation also teaching me for the first time how to write dấu and on the computer and mobile, to help me with the practical side. Highly recommended.
 
29 Jan 2019
By : vanhungy
Subject : Vietnamese 
Highly recommended!

Complete Student Feedback

Get Started Today.
Bring Learning a Language to Life.

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility