bing
Befrin Axtjärn : Swedish
Befrin Axtjärn
Swedish Native
Sessions: 23
Last class: 5+ days
 2 Reviews: 100% Positive
     
£13.48 / €15.62 / $18.65
Trial: 50% Off
Loyalty Discounts
  Hello, my name is Befrin Axtjärn and I'm 30 years old and currently living in Australia. I am a native Swedish speaker and teach English, Swedish. I have been an online Swedish teacher with Verbalplanet since May 2019. I can speak the following languages fluently: Swedish, English, Kurdish, Persian. I am currently offering a discounted initial trial lesson at 50% off my normal lesson price for new students. 
My Latest Feedback
26 Nov 2020
 
Johannes H
 The lessons with Befrin are very creative (dialogues, discussions of social topics, digging into rules and grammar,...), well prepared and follow good structure. The way of teaching is well adapted to the level of skill someone is capable of. Befrin is very good at keeping the lessons diversified, challenging but is also able to making sure the lessons are still fun. Overall absolutely excellent. :) 
15 Nov 2020
 
Johannes H
 :) 
About me - English

Hi, my name is Befrin!

I am 29 years old and grew up in Sweden AND Australia in conjunction to one another. Big distance, I know!

I was born into a multilingual family and have always been a natural when learning new concepts and language constructions. I've wanted to be a teacher or tutor for a long time, so by September 2018 I went to Cambodia for a month, and taught English to impoverished children. I had 83 students aged 5-17 years, and was absolutely certain by the end of my experience that this is 100% for me. I also got the chance to give Swedish private lessons to a businessman in Sydney. It was a very different and therefore educational experience for both of us, which once again reinforced my confidence in my ability to teach languages ​​to almost anyone.

In addition to this, I am very creative. I like drawing, writing and creating with my hands. I am also a multi-instrumentalist and love social situations. I volunteer with animals and find it easy to connect and create different kinds of relationships with a variety of personalities.

Qualifications & Experience

In September 2018 I went to Cambodia for a month and taught English for NDCCO which helps impoverished children in a village called Pnhea Chey. I had 83 students aged 5-17 years.

Between December 2018 - April 2019 I gave private Swedish lessons to a businessman in Sydney.

I am TESOL-certified and as you can see I received high marks on every course.

I have volunteered with animals in both Southeast Asia and Australia.

Teaching Approach

I am pedagogical by nature and design my lessons after a quick assessment of my student's knowledge, adapting it to their learning ability such as level of language. I try not to be too authoritarian in my way of teaching as I know just how vulnurable one can get in an unfamiliar situation such as this one. Therefore I like being on an equal level with my students. It is important that they think it is fun to learn ​​and I hope to be a part of their motivation, which means that they continue to come back to complete lessons with me. I am absolutely sure that I can interact on a diverse level and adore Dr. Howard Gardner's methods, which puts emphasis on different kinds of kinetic learning abilities (Multiple Intelligences).

Back to the top
About me - Swedish

Hej, jag heter Befrin!

Jag är 29 år gammal och har levt paralellt i Sverige och Australien sedan jag var tretton år gammal.

Jag föddes in i en flerspråkig familj och har alltid haft lätt att lära mig nya koncept och språkuppbyggnader. I September 2018 åkte jag till Cambodia och lärde ut Engelska till fattiga barn. Jag hade 83 elever i åldrarna 5-17 år, och efter en månad av arbete var jag helt säker på att jag vill fortsätta lära ut språk så länge som det bara går. Jag fick även chansen att ge Svenska privatlektioner till en affärsman i Sydney. Det var en väldigt annorlunda och därför lärorik upplevelse för oss båda som ännu en gång förstärkte mitt självförtroende och min vetskap om min kapacitet att lära ut språk till nästan vem som helst.

Utöver detta är jag väldigt kreativ, spelar många olika instrument och älskar sociala sammanhang. Jag volontärarbetar med djur och har väldigt lätt för att knyta samman och skapa olika sorters relationer med en mängd olika personligheter.

Qualifications & Experience

I September 2018 åkte jag till Cambodia i en månad och lärde ut Engelska för NDCCO som hjälper behövande och fattiga barn i en by som heter Pnhea Chey. Jag hade 83 st elever i åldrarna 5-17 år.

Mellan December 2018 – April 2019 fick jag även chansen att ge Svenska privatlektioner till en affärsman i Sydney.

Jag är TESOL-certifierad och som ni kan se fick jag höga betyg på varenda kurs.

Jag har volontärarbetat med djur i både Sydostasien och Australien.

Teaching Approach

Jag är pedagogiskt lagd och utformar mina lektioner efter en snabb bedömning av min elevs kunskaper, så att den anpassas efter deras inlärningsförmåga så som nivå av språk, Jag är helt säker på att jag kan interagera på en mångfaldig nivå. Jag försöker att inte vara so autoritär i mitt lärandesätt, utan vill gärna vara på en jämlik nivå med mina studenter. Jag vill också att min elev ska tycka att det är roligt att lära sig språk och hoppas kunna vara en del av deras motivation, som gör att de fortsätter komma tillbaka till lektionerna.

Jag älskar Dr. Howard Gardners metoder och tror starkt på teorin om olika sorters kinetiska inlärningsförmågor.

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com