bing

Déaglán de Priondargás : Irish

Déaglán de Priondargás
Subject : Irish
Native : English
Ireland
(7) Lessons
100%      
(2) Total Reviews
2 Positive Reviews
Last class : 3 days
Yesterday
Online
45 Min : $31.91 / £25.74 / €29.59
Trial: FREE
Hello, my name is Déaglán de Priondargás and I'm 63 years old and currently living in Ireland. I am a native English speaker and teach English, Irish. I have been an online Irish teacher with Verbalplanet.com since October 2019. I can speak the following languages fluently: English, Irish. I am currently offering a free initial trial lesson for new students.

Detailed Profile in Irish

About me

Tá taithí breis agus tríocha blian agam mar mhúinteoir Gaeilge.

Chaith mé an chuid is mó de mo shaol phrofisiúnta mar mhúinteoir meánscoile in Éirinn, don aois ghrúpa 12--18 blian d'aois.

Comhrá Gaeilge, filíocht, prós, dramaíocht, agus scríbhneoireacht b'é tromlach na hoibre a bhí i gceist sa seomra ranga.

Chomh maith leis sin d'ullmhaigh mé mo ranganna do scrúduithe na Roinne Oideachais chuile bhlian, don Scrúdú Cainte sa Ghaeilge.

Chuireamar béim faoi leith sa drámaíocht mar uirlís chun an teanga Gaeilge a fhoghlaim ar bhealach thaitneamhach, éasca, agus spreagúil.

Faoi láthair fostaíonn an Roinn Oideachais mé gach blian mar mharcálaí ar scrúduithe an tsamhraidh.

Eagraím maidin Ghaeilge mhíosúil anseo i mo cheantar, ciorcar comhrá i bhíonn i gceist chomh maith le cupán tae agus comhrá.

Qualifications & Experience

Bhain mé an BA amach sa Ghaeilge agus Mhatamaitic sa bhlian 1979 in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

An bhlian dar gcionn bhain mé máistreacht amach san oideachas in Ollscoil Éireann Gaillimh (OÉG), Éire.

D'eagraigh mé Coláiste Gaeilge an tSamhraidh sna blianta 1987-1992 do dhaltaí bunscoile mar ullmhúcháin don mhéanscoil.

Chaith mé na blianta 1980-2005 mar mhúinteoi Gaeilge i gColáiste Chlár Naofa, Baile Shéamais Dhuibh, Contae an Chabháin, Éire.

Mar phríomhoide ar Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh a chaith mé na blianta 2005-2014. Scoil lán-Gaeilge atá ann, na hábhair ar fad á mhúinedh trí mheán na Gaeilge.

Teaching Approach

An duine is tábhachtaí sa seomra ranga ná an dalta.

Leibhéal oideachasúil an dalta a thuiscint ag an múinteoir, agus atmasféar a bheith sa seomra ranga a ligean don dalta botúin a dhéanamh, ar an mbealach chun foirfeachta.

Creidim go bhfuil sé an-tábhachtach nasc láidir oscailteach a bheith ann idir an dalta, an múinteoir, agus an baile, cosúil le triantán.

Tuismitheoiri an dalta a bheith eolasach maidir leis an gcúrsa foghlama.

Caithfear dúshláin an dalta a bheith pléite ag an múinteoir leis na tuismitheoirí, agus na tuismitheoirí a bheith gníomhach i bplean foghlama an dalta.

Meas le brath idir an múinteoir agus an dalta, rud a chothaíonn le forbairt an cheachta.

Ba chóir atmasféar an tseomra ranga a bheith cairdiúil, dearfach, agus forásach.

My last class was :
3 days ago.
 
02 Apr 2020
By : Molly23
Subject : Irish 
EXCELLENT teacher! VERY experienced. He got me speaking in Irish the very first lesson, which was what I was looking for. I look very forward to future lessons.
 
01 Apr 2020
By : Julie M
Subject : Irish 
Very helpful and friendly tutor. I enjoyed the lesson and look forward to the next one.

Complete Student Feedback

Get Started Today.
Bring Learning a Language to Life.

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility