bing
Déaglán de Priondargás : Irish
Déaglán de Priondargás
Irish
Sessions: 34
Last class: 3 days
 18 Reviews: 100% Positive
     
£34.44 / €39.59 / $46.93
Trial: Free
Loyalty Discounts
  Hello, my name is Déaglán de Priondargás and I'm 60 years old and currently living in Ireland. I am a native English speaker and teach English, Irish. I have been an online Irish teacher with Verbalplanet since October 2019. I can speak the following languages fluently: English, Irish. I am currently offering a free initial trial lesson for new students. 
My Latest Feedback
23 Oct 2020
 
colinbaker
 The most genuinely engaging, enjoyable and educational lesson I’ve ever had in my life. I’d give more stars if I could  
14 Jul 2020
 
barrett
 Bhí muid ag oibre ar ceisteanna agus freagraí do na briathar nua innui. Níl sé easca ach tá mé ag snamh fós. 
10 Jul 2020
 
barrett
 Chaint linn faoi oibre sa ghardin agus caitheamh aimsire inniu. D'féach muid m'oibre bhaile ansin. Chomh maith, thosúigh muid ag oibre le ceisteanna agus freagrei do grúpa briathair nua. Bhí sé rang go maith. 
07 Jul 2020
 
barrett
 Bhí ar rang Gaeilge an-mhaith innui. Tuigim an cuid is mó de ar comhrá ná cupla rang ó shin. Tá plean go maith ag múinteoir Priondargás. Is an tslí go deas. 
03 Jul 2020
 
barrett
 Very good class today. I worry that I don't learn quicker but I was surprised today how much I understood. The conversations are great practice. It's the only way... 
30 Jun 2020
 
barrett
 Very good class today. I am surprised at how much I am beginning to understand. I prepare prepare beforehand but often the conversation takes on a life of its own. It's both challenging and rewarding and most of all fun. 
  Read all (18) reviews
About me - Irish

Tá taithí breis agus tríocha blian agam mar mhúinteoir Gaeilge.

Chaith mé an chuid is mó de mo shaol phrofisiúnta mar mhúinteoir meánscoile in Éirinn, don aois ghrúpa 12--18 blian d'aois.

Comhrá Gaeilge, filíocht, prós, dramaíocht, agus scríbhneoireacht b'é tromlach na hoibre a bhí i gceist sa seomra ranga.

Chomh maith leis sin d'ullmhaigh mé mo ranganna do scrúduithe na Roinne Oideachais chuile bhlian, agus don Scrúdú Cainte sa Ghaeilge.

Chuireamar béim faoi leith sa drámaíocht mar uirlís chun an teanga Gaeilge a fhoghlaim ar bhealach thaitneamhach, éasca, agus spreagúil.

Faoi láthair fostaíonn an Roinn Oideachais mé gach blian mar mharcálaí ar scrúduithe an tsamhraidh.

Eagraím maidin Ghaeilge mhíosúil anseo i mo cheantar, ciorcar comhrá i bhíonn i gceist chomh maith le cupán tae agus comhrá.

Qualifications & Experience

Bhain mé an BA amach sa Ghaeilge agus Mhatamaitic sa bhlian 1979 in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

An bhlian dar gcionn bhain mé máistreacht (MA) amach san oideachas in Ollscoil Éireann Gaillimh (OÉG), Éire.

D'eagraigh mé Coláiste Gaeilge an tSamhraidh sna blianta 1987-1992 do dhaltaí bunscoile mar ullmhúcháin don mhéanscoil.

Chaith mé na blianta 1980-2005 mar mhúinteoir Gaeilge i gColáiste Chlár Naofa, Baile Shéamais Dhuibh, Contae an Chabháin, Éire.

Mar phríomhoide ar Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh a chaith mé na blianta 2005-2014. Scoil lán-Gaeilge atá ann, na hábhair ar fad á mhúinedh trí mheán na Gaeilge.

Teaching Approach

An duine is tábhachtaí sa seomra ranga ná an dalta.

Leibhéal oideachasúil an dalta a thuiscint ag an múinteoir, agus atmasféar a bheith sa seomra ranga a ligean don dalta botúin a dhéanamh, ar an mbealach chun foirfeachta.

Creidim go bhfuil sé an-tábhachtach nasc láidir oscailteach a bheith ann idir an dalta, an múinteoir, agus an baile, cosúil le triantán.

Tuismitheoiri an dalta a bheith eolasach maidir leis an gcúrsa foghlama.

Caithfear dúshláin an dalta a bheith pléite ag an múinteoir leis na tuismitheoirí, agus na tuismitheoirí a bheith gníomhach i bplean foghlama an dalta.

Meas le brath idir an múinteoir agus an dalta, rud a chothaíonn le forbairt an cheachta.

Ba chóir atmasféar an tseomra ranga a bheith cairdiúil, dearfach, agus forásach.

RANGANNA GAEILGE-- Comhrá Gaeilge, teicnící gramadaí a mhíniú, léitheoireacht, obair bhaile a cheartú agus aiseolas a bheith réidh don chéad rang eile.

AGALLAIMH sa GHAEILGE--do phoist san earnáil phoiblí agus phríomháideach, scileanna agus teicnící an agallaimh a mhíniú agus a láidriú, ceisteanna samplacha a scrúdú, iniúchadh a dhéanamh ar pholasaíthe oideachais agus ar an ionad oibre, agallaimh shamplacha a phleanáil amach ó thús go deireadh. [ Costas: €50 / uair ]

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com