bing
Mai Mai : Vietnamese
Mai Mai
Vietnamese Native
Sessions: 12
Last class: 5+ days
 1 Reviews: 100% Positive
     
£8.51 / €10.01 / $11.30
Trial: 50% Off
  Hello, my name is Mai Mai and I'm 29 years old and currently living in Viet Nam. I am a native Vietnamese speaker and teach Vietnamese. I have been an online Vietnamese teacher with Verbalplanet since May 2020. I can speak the following languages fluently: Vietnamese, English. I am currently offering a discounted initial trial lesson at 50% off my normal lesson price for new students. 
Meet me on
My Latest Feedback
01 Jul 2020
 
M D
 Mai is very patient and kind teacher. She is direct and focused. The lesson was enjoyable and practical for everyday language use. I will definitely continue working with Mai. Thank you. 
About me - English

Hello, I am Mai. I work as full time professional Vietnamese teacher at the Vietnamese Language Centre. While working at the centre, I had the opportunity to attend many training courses at the company. I have taught many classes for students from many countries around the world.

Qualifications & Experience

2017 - 2019

Teaching Awards

Organised by Vietnamese Language Center - Ho Chi Minh City, Vietnam

2010 - 2015

Bachelor at Kinh Te University in Vietnamese

2015 - 2016

Japanese Language Proficiency Certificate: N4

Organisation of the Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services - Vietnamese Japanese

2010 - 2015

TOEIC Certificate of Achievement : 750

Organised by ETS – Educational Testing Service - Vietnamese

2017 onward

Professional Vietnamese teacher at the Vietnamese Language Centre in Vietnam.

- won the Second Prize in Teaching Vietnamese organised by the Vietnamese Language Company

- Attending many training courses as well as extra courses at work.

- Developing good teaching methods for each and every learner.

- Taking charge of many classes and learner with app methods.

Teaching Approach

I use books, power-points, animations, games, pictures to teach. I want my students feel that learning Vietnamese is fun and easy.

I love to read Vietnamese grammar books, I have the ability to explain Vietnamese grammar that most native speakers cannot explain and I build lessons that follow real life situations in Vietnam.

I can explain "grammar" in a clear and professional way.

Professional and effective teaching methods.

Focus on teaching conversations in life and in businesses.

Thank you for your time and looking forward to seeing you.

Back to the top
About me - Vietnamese

DẠY HỌC DỰA TRÊN SÁCH.

Tôi làm giáo viên FULL TIME.

Giáo viên tiếng Việt chuyên nghiệp tại trung tâm tiếng Việt

Giải thích "ngữ pháp" RÕ RÀNG VÀ CHUYÊN NGHIỆP.

Phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tập trung vào giảng dạy các bài hội thoại trong cuộc sống và trong doanh nghiệp.

Xin chào, tôi là Mai. Tôi là giáo viên chuyên nghiệp tại trung tâm dạy tiếng Việt tại Việt Nam. Khi làm việc tại trung tâm, tôi có cơ hội tham dự nhiều khóa học và đào tạo tại công ty. Tôi đã dạy nhiều lớp cho sinh viên từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Qualifications & Experience

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

2017 - 2019

Giải thưởng về giảng dạy

Tổ chức bởi Trung tâm tiếng Việt - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2010 - 2015

Cử nhân Đại học Kinh Tế tại tiếng Việt

2015 - 2016

Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật: N4

Tổ chức của Quỹ Nhật Bản và Sàn giao dịch và dịch vụ giáo dục Nhật Bản - Tiếng Nhật

2010 - 2015

Giấy chứng nhận thành tích TOEIC: 750

Được tổ chức bởi ETS - Dịch vụ kiểm tra giáo dục - Tiếng Việt

KINH NGHIỆM

2017: Giáo viên tiếng Việt chuyên nghiệp tại Trung tâm tiếng Việt tại Việt Nam.

- ĐẠT Giải thưởng dạy tiếng Việt do công ty tiếng Việt tổ chức

- Tham dự nhiều KHÓA HỌC ĐÀO TẠO cũng như các khóa học thêm tại nơi làm việc.

- Phát triển phương pháp giảng dạy tốt cho mỗi và mọi người học.

- Phụ trách nhiều lớp học với các phương pháp phù hợp.

2019: Giáo viên tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt và nhiều trang web giảng dạy ngôn ngữ.

Teaching Approach

VỀ BÀI HỌC CỦA TÔI:

_Tôi sử dụng SÁCH, powerpoint, hoạt hình, trò chơi, hình ảnh để dạy. Tôi muốn học sinh của mình cảm thấy việc học tiếng Việt rất vui và dễ dàng.

_Tôi thích đọc sách ngữ pháp tiếng Việt, tôi có khả năng giải thích ngữ pháp tiếng Việt mà hầu hết người bản ngữ không thể giải thích.

_Tôi xây dựng bài học theo tình huống thực tế ở Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian và mong được gặp bạn.

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com