bing
Nguyen Tran Thanh Thao Trang : English
Nguyen Tran Thanh Thao Trang
English
Sessions: 0
 Not Rated
    
£13.42 / €15.69 / $14.84
Trial: 50% Off
Loyalty Discounts
  Hello, my name is Nguyen Tran Thanh Thao Trang and I'm 30 years old and currently living in Viet Nam. I am a native Vietnamese speaker and teach English, Vietnamese. I have been an online English teacher with Verbalplanet since November 2021. I can speak the following languages fluently: Vietnamese, English. I am currently offering a discounted initial trial lesson at 50% off my normal lesson price for new students. 
Meet me on
About me - English

Hello everyone, my name is Trang, I'm from Vietnam, currently I am living and working in Saigon city, my hobbies are traveling and learning new things about different countries in the world.

I started working as a Vietnamese and conversational English tutor since 2017, I taught Vietnamese to a friend of mine from Australia and I came to realize that I was really interested in teaching. Therefore, I started giving online lessons in a few language teaching websites and up till now I have completed more than 3000 online lessons so far.

To me personally, having the opportunity to teach others my language is such an honour of mine, and the fact that myself as well, having my chance to learn many new things from others, I would also consider it as my happiness. I hope I would be able to continue this journey here, with Verbalplanet, to have more opportunities to guide everyone on their journey of learning languages as well.

Qualifications & Experience

I studied Tourism and Hospitality at Huflit University year 2008 - 2012.

I studied Specialized English at Hutech University year 2015 - 2019.

I used to work as a tour guide at Light The Smile Up Saigon tour from 2017 to 2019.

I have more than 3 year experience in teaching Vietnamese and conversational English online, I have experience in teaching both children and adults, up till now I have given more than 4000 online lessons.

Teaching Approach

-learning 2 basic skills: listening, speaking, reading and writing

-homework and related documents shall be sent to the students after each lesson

-students are free to ask any questions and give any suggestions for the next class

-every class can have more than 1 student

-simple Vietnamese for traveling in Vietnam

-useful Vietnamese used in daily life for ones who are working and living in Vietnam

-easy to speak and to remember Vietnamese for children

-conversational Vietnamese for ones who wish to communicate with their family in Vietnam

-students can request to learn speaking only if they don't find reading and writing are necessary

-students and ask for learning either Southern or Northern Vietnamese accent

-students can ask for vocabularies that are used in only in the South or the North of Vietnam

-students can ask for supporting translating documents from English to Vietnamese and vice versa

-conversational English for ones who wish to learn new vocabularies

-learn how to be confident and to hold a good conversation in English with various topics

Back to the top
About me - Vietnamese

Xin chào mọi người, mình tên là Trang, mình đến từ Việt Nam, hiện tại mình đang sống và làm việc lại Sài Gòn, sở thích của mình là đi du lịch và học những điều mới mẻ về các quốc gia trên thế giới. Mình đã bắt đầu công việc như là một gia sư tiếng Việt và tiếng Anh từ năm 2017, mình đã dạy tiếng Việt cho một người bạn đến từ Úc và mình nhận ra mình rất hứng thú với việc dạy học. Vì vậy mình đã bắt đầu dạy online ở một vài website ngôn ngữ và cho đến nay mình đã hoàn thành hơn 4000 lớp học trực tuyến. Đối với mình, được dạy các bạn ngôn ngữ nước mình là một điều vinh dự, và việc mình được học nhiều thứ từ các bạn, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Hy vọng mình có thể tiếp tục hành trình này tại đây, với Verbalplanet, và cùng đồng hành với mọi người trên con đường chinh phục ngôn ngữ.

Qualifications & Experience

Mình đã học chuyên ngành Du lịch và Khách sạn ở trường Đại học Huflit khóa 2008 - 2012.

Mình đã học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh ở trường Đại học Hutech khóa 2015 - 2019.

Mình đã từng làm tour guide tại Light The Smile Up Saigon tour từ năm 2017 đến năm 2019.

Mình có hơn 3 năm kinh nghiệm dạy tiếng Việt và tiếng Anh giao tiếp trực tuyến, mình có kinh nghiệm dạy tiếng Việt cho cả trẻ em và người lớn, đến nay mình đã hoàn thành hơn 4000 lớp học online.

Teaching Approach

-học 4 kỹ năng cơ bản: nghe, nói, đọc, viết

-học từ vựng và chủ đề tùy theo yêu cầu và sở thích

-bài tập và các tài liệu liên quan tới mỗi bài học sẽ được gởi cho các học sinh

-học sinh được tự do hỏi và yêu cầu chủ đề của các bài học tiếp theo

-có thể học hơn một học sinh cho mỗi bài học

-học tiếng Việt đơn giản để dùng khi đi du lịch tại Việt Nam

-tiếng Việt hữu ích dùng trong đời sống hàng ngày cho người đang sống và làm việc ở Việt Nam

-tiếng Việt dễ nhớ và dễ nói cho trẻ em

-tiếng Việt giao tiếp cho những người có người thân sống ở Việt Nam

-có thể yêu cầu chỉ học nói nếu cảm thấy đọc và viết là không cần thiết

-có thể yêu cầu học cả tiếng Việt giọng miền Nam hay miền Bắc

-có thể yêu cầu cung cấp từ vựng của miền Nam hoặc miền Bắc

-có thể hỗ trợ học sinh có nhu cầu dịch tiếng Anh qua tiếng Việt và ngược lại

-tiếng Anh giao tiếp cho học sinh có mong muốn được trau dồi từ vựng

-học cách tự tin và tạo ra một cuộc đàm thoại hay với nhiều chủ đề đa dạng trong tiếng Anh

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com