Tereza Polakova : Czech
Tereza Polakova
Czech Native
Sessions: 1
 Not Rated
    
£15.64 / €18.12 / $20.17
Trial: Free
Loyalty Discounts
 Hello, my name is Tereza Polakova and I'm an experienced native Czech language tutor currently living in the Czech Republic. I have been teaching Czech online since 2024. I am currently offering a free initial trial lesson for new students. 
About me - English

Hi everyone,

I am a child psychotherapist by occupation, but in my free time, I enjoy teaching, especially languages.

I am a nature lover, I do also enjoy running, dancing, and volunteering - specifically in the refugee and migration sector.

My latest passions are art therapy, drawing and photography.

I will be looking forward to seeing you in the class!

Best regards,

Tereza

Qualifications & Experience

I have been teaching for the last 8 years, both in person and online, group and individual classes. Mostly I taught Maths, English, and Czech.

I am fluent in Czech and Slovak and have been studying in English for the last 8 years.

Teaching Approach

In my classes, I use a very client-oriented approach - where each client decides on the specifics of the classes - for instance, whether to follow a textbook or focus more on a conversation.

Back to the top
About me - Czech

Ahoj

Povoláním jsem dětská psychoterapeutka, ale ve volném čase ráda učím, zejména jazyky.

Jsem milovnice přírody, ráda také běhám, tančím a věnuji se dobrovolnictví - konkrétně v oblasti migrace a uprchlíků.

Mou poslední vášní je arteterapie, kreslení a fotografování.

Budu se na vás těšit v hodinách!

S pozdravem,

Tereza

Qualifications & Experience

Posledních 8 let se věnuji výuce, a to jak osobní, tak online, skupinové i individuální. Nejčastěji učím matematiku, angličtinu a češtinu.

Mluvím plynně česky a slovensky a posledních 8 let studuji v anglickém jazyce.

Teaching Approach

Ve svých hodinách používám velmi klientsky orientovaný přístup - kdy si každý klient sám určuje specifika výuky - například zda se bude řídit učebnicí, nebo se raději zaměří více na konverzaci.

Back to the top
About me - Slovak

Ahoj všetci,

Povolaním som detská psychoterapeutka, ale vo voľnom čase rada učím, najmä jazyky.

Som milovníčka prírody, rada behám, tancujem, venujem sa dobrovoľníctvu - konkrétne v oblasti utečencov a migrácie.

Mojou poslednou vášňou je arteterapia, kreslenie a fotografovanie.

Budem sa na vás tešiť na hodinách!

S pozdravom,

Tereza

Qualifications & Experience

Učím už 8 rokov, osobne aj online, skupinové aj individuálne kurzy. Väčšinou som učila matematiku, angličtinu a češtinu.

Hovorím plynule česky a slovensky a posledných 8 študujem v anglickom jazyku.

Teaching Approach

Na svojich hodinách používam veľmi klientsky orientovaný prístup - kde si každý klient sám rozhoduje o špecifikách hodín - napríklad či sa bude riadiť učebnicou, alebo sa radšej viac zameria na konverzáciu.

Back to the top
Complete Student Feedback

Get Started Today
Bring Learning a Language to Life

Native teachers

Great pricing

Ultimate flexibility

© 2020 Verbalplanet.com